settings icon
share icon
Câu hỏi

Những sách bị thất lạc trong Kinh Thánh là gì?

Trả lời


Không có sách nào của Kinh Thánh bị thất lạc hay có những sách bị lấy ra khỏi Kinh Thánh. Có rất nhiều truyền thuyết và những lời đồn đại về những cuốn sách bị thất lạc, nhưng những điều đó đều không đúng sự thật cho dù câu chuyện đó có như thế nào đi nữa. Tất cả các sách mà Đức Chúa Trời đã có mục đích và được thần cảm trong Kinh Thánh thì đều ở trong Kinh Thánh. Có hàng trăm cuốn sách tôn giáo đã được viết cùng thời kỳ với những cuốn sách trong Kinh Thánh. Một trong số sách này chứa đựng nhiều sự thật mà thực sự đã xảy ra (ví dụ như “I Ma-ca-bê”- “1 Maccabees”). Một số sách chứa đựng sự dạy dỗ thần học hữu ích (ví dụ như “Sự Khôn Ngoan Của Sa-lô-môn”-“the Wisdom of Solomon”). Tuy nhiên, những sách này không được thần cảm bởi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đọc bất cứ cuốn sách nào trong những sách này, ví dụ như “Kinh Ngụy Tác” (Thứ kinh)-“Apocrypha”, chúng ta phải xem nó như là cuốn sách lịch sự có thể sai trật, nó không phải là Lời của Đức Chúa Trời đã được thần cảm và không hề sai lệch (II Ti-mô-thê 3:16-17).

Sách “phúc âm Thô-ma” là một ví dụ về sự giả mạo khi cho rằng nó được viết vào thế kỷ thứ 3 hoặc thứ 4 sau Chúa, nó được tuyên bố là được viết bởi sứ đồ Thô-ma. Nhưng nó không được viết bởi Thô-ma. Những giáo phụ của hội thánh đầu tiên hầu như bác bỏ sách phúc âm Thô-ma như là sách dị giáo. Sách này chứa đựng nhiều điều sai trái và những điều dị giáo mà Chúa Giê-xu được cho rằng đã nói và làm. Không có điều gì trong cuốn sách này (hoặc cực kỳ rất ít) là đúng. “Bức thư của Ba-na-ba” không được viết bởi nhân vật Ba-na-ba trong Kinh Thánh, nhưng bởi một kẻ mạo danh. Điều này cũng tương tự như sách “phúc âm Phi-líp”, “sự khải huyền của Phi-e-rơ”...

Chỉ có một Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có duy nhất một Đấng Sáng Tạo. Đây là một cuốn sách có một kế hoạch ân điển, được ghi lại từ buổi khởi đầu, thông qua quá trình thực hiện, để đến một kết thúc toàn hảo. Từ định mệnh đến vinh hiển, cuốn Kinh Thánh là câu chuyện của Đức Chúa Trời để cứu chuộc những người đã được chọn để ca ngợi vinh quang của Ngài. Trong khi mục đích cứu chuộc của Đức Chúa Trời và kế hoạch được bày tỏ trong Kinh Thánh, thì những chủ đề quen thuộc liên tục được nhấn mạnh là đặc tính của Đức Chúa Trời, bản án cho tội lỗi và sự không vâng lời, phước lành của đức tin và sự vâng lời, Chúa Cứu Thế và sự hy sinh thay cho tội lỗi, và vương quốc hầu đến và vinh hiển. Đây là ý định của Đức Chúa Trời mà chúng ta biết, và chúng ta hiểu được năm chủ đề này bởi vì cuộc sống chúng ta và số phận đời đời phụ thuộc vào những chủ đề này. Vì vậy sẽ không thể tưởng tượng được nếu Đức Chúa Trời cho phép một số thông tin quan trọng bị mất đi trong bất kỳ tình huống nào. Kinh Thánh là toàn vẹn, để chúng ta là người đọc và hiểu có thể trở nên “toàn vẹn, và trang bị đầy đủ để sẵn sàng cho mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16-17).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Những sách bị thất lạc trong Kinh Thánh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries