settings icon
share icon
Câu hỏi

Có bất kỳ điều kiện nào để lời cầu nguyện được đáp lời không?

Trả lời


Một số người muốn lời cầu nguyện không có điều kiện. Nhưng sự thật Kinh Thánh bày tỏ thì lời cầu nguyện cần có những điều kiện. Điều này là đúng vì Chúa Giê-xu đã dạy, “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả” (Ma-thi-ơ 21:22). Nhưng, ngay cả trong câu Kinh Thánh đó, chúng ta đã có một điều kiện, đó là đức tin. Khi chúng ta tra xét Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng cũng có những điều kiện khác nữa đối với lời cầu nguyện.

Dưới đây là mười chỉ dẫn trong Kinh thánh liên quan đến lời cầu nguyện ngụ ý các điều kiện để cầu nguyện:

1. Cầu nguyện với Cha Trên Trời (Ma-thi-ơ 6:9). Có vẻ điều kiện để cầu nguyện này đã quá rõ ràng, nhưng nó rất quan trọng. Chúng ta không cầu nguyện với những thần giả, hay với chính mình, với thiên sứ, với Phật, hay là với bà Ma-ri đồng trinh. Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, là Đấng đã bày tỏ chính Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và qua Đức Thánh Linh đang ngự bên trong chúng ta. Đến với Ngài với tư cách Ngài là “Cha” của chúng ta ngụ ý rằng chúng ta trở nên con cái của Ngài — được tạo nên bởi đức tin trong Đấng Christ (Giăng 1:12).

2. Cầu xin điều tốt lành (Ma-thi-ơ 7:11). Không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu hoặc nhận ra điều gì là tốt, nhưng Đức Chúa Trời biết rõ mọi sự, và Ngài nhanh chóng ban cho con của Ngài những gì tốt nhất. Phao-lô đã ba lần cầu xin Chúa chữa lành sự đau đớn trong ông, và mỗi lần Chúa đều nói, “Không.” Vì sao Đức Chúa Trời yêu thương lại từ chối chữa lành cho Phao-lô? Bởi vì Ngài có điều tốt hơn cho ông, cụ thể đó là một cuộc đời được sống bởi ân điển. Phao-lô đã ngừng cầu xin chữa lành và ông bắt đầu vui mừng về sự yếu đuối của ông (2 Cô-rinh-tô 12:7-10).

3. Cầu xin những điều cần thiết (Phi-líp 4:19). Đặt vương quốc của Chúa làm ưu tiên hàng đầu trong lời cầu nguyện là một trong những điều kiện của sự cầu nguyện (Ma-thi-ơ 6:33). Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban đủ mọi điều cần thiết cho chúng ta, chứ không phải là ban những điều chúng ta muốn. Đây chính là sự khác biệt.

4. Cầu nguyện bằng tấm lòng công chính (Gia-cơ 5:16). Kinh Thánh nói về một lương tâm thanh sạch như là một điều kiện để lời cầu nguyện được nhậm lời (Hê-bơ-rơ 10:22). Điều quan trọng là chúng ta cần phải giữ sự xưng tội trước Chúa. “Nếu lòng tôi có chú về điều ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi” (Thi thiên 66:18).

5. Cầu xin bằng tấm lòng cảm tạ (Phi-líp 4:6). Một phần trong lời cầu nguyện là thái độ biết ơn.

6. Cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời (1 Giăng 5:14). Một điều kiện quan trọng của sự cầu nguyện chính là cầu nguyện trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện theo cách này trong mọi lúc, ngay cả khi ở tại vườn Ghết-sê-ma-nê: “Không theo ý muốn con, nhưng theo ý muốn Cha” (Lu-ca 22:42). Chúng ta có thể cầu xin tất cả điều chúng ta muốn, với lòng chân thành và đức tin tuyệt đối, cho điều X.Y.Z, nhưng nếu ý muốn của Chúa là A.B.C thì lời cầu nguyện của chúng ta không thể được thành.

7. Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ (Giăng 16:24). Chúa Giê-xu là lý do để chúng ta có thể chạm đến ngôi ân điển (Hê-bơ-rơ 10:19-22), và Ngài là Đấng trung bảo của chúng ta (1 Ti-mô-thê 2:5). Ở đây, điều kiện cầu nguyện chính là chúng ta cầu nguyện trong danh của Ngài.

8. Cầu nguyện bền bỉ (Lu-ca 18:1). Đúng như vậy, phải cầu nguyện không thôi (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Một trong những điều kiện để lời cầu nguyện được thành đó là không từ bỏ.

9. Cầu nguyện không bởi dụng ý xấu (Gia-cơ 4:3). Động cơ của chúng ta rất quan trọng.

10. Cầu nguyện bởi đức tin (Gia-cơ 1:6). không có đức tin, thì không thế nào ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:6), là Đấng có thể làm những điều không thể (Lu-ca1:37). Nếu không đức tin thì tại sao phải cầu nguyện?

Lời cầu nguyện xin cho mặt trời đứng yên của Giô-suê là một yêu cầu hết sức táo bạo, nhưng đã đáp ứng được toàn bộ điều kiện này của sự cầu nguyện (Giô-suê 10:12-14). Lời cầu nguyện của Ê-li để xin không mưa và sau đó cầu nguyện xin cho mưa trở lại – cũng đáp ứng tất cả điều kiện trên (Gia-cơ 5:17-18). Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu khi Ngài đứng trước mộ La-xa-rơ cũng đáp ứng tất cả điều kiện này (Giăng 11:41). Tất cả đều cầu nguyện với Đức Chúa Trời, theo đúng ý muốn Ngài, cho những điều tốt lành và cần thiết, bởi đức tin.

Gương của Giô-suê, Ê-li, và Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng, khi những lời cầu nguyện của chúng ta hướng đến ý muốn tối thượng của Đức Chúa Trời thì điều tuyệt vời chắc chắn sẽ xảy ra. Không cần phải bối rối bởi những dãy núi, bởi chúng có thể được dời đi (Mác 11:23). Sự tranh chiến mà chúng ta đối diện chính là làm sao để lời cầu nguyện của chúng ta nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời để ước muốn của chúng ta phù hợp với Ngài. Mục tiêu là sự hòa hợp giữa ý muốn của chúng ta với ý định của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần muốn chính xác những gì Ngài muốn, không thêm, không bớt. Và chúng ta không muốn bất cứ điều gì mà đó là điều Ngài không muốn.

Sự tin kính, lời cầu nguyện hữu hiệu có những điều kiện, và Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta cầu nguyện. Khi nào chúng ta có thể khao khát cầu nguyện? Khi chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời cũng muốn điều gì đó đầy ý nghĩa. Khi nào chúng ta cầu nguyện cách táo bạo? Khi chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời muốn điều gì đó táo bạo. Khi nào chúng ta nên cầu nguyện? Trong mọi thời gian.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có bất kỳ điều kiện nào để lời cầu nguyện được đáp lời không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries