settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Ân tứ quyền năng Thánh Linh dành cho ngày hôm nay?

Trả lời


Đầu tiên, vấn đề quan trọng là nhận biết rằng đây không phải là câu hỏi Đức Chúa Trời còn thực hiện phép lạ ngày hôm nay nữa hay không. Thật là khờ dại và không nhất quán với Kinh Thánh khi cho rằng Đức Chúa Trời không chữa bệnh cho loài người, nói chuyện với loài người, hay thực hiện các dấu kỳ và phép lạ ngày nay. Câu hỏi đặt ra là liệu những ân tứ quyền năng của Thánh Linh chủ yếu được mô tả trong 1 Cô-rinh-tô 12-14, vẫn còn đang hoạt động trong Hội Thánh ngày hôm nay không. Đây cũng không phải là câu hỏi Thánh Linh có thể cho ai đó ân tứ quyền năng. Câu hỏi đặt ra là liệu Thánh Linh vẫn còn ban phát ân tứ quyền năng ngày nay không. Trên hết, chúng ta hoàn toàn công nhận rằng Thánh Linh ban phát ân tứ quyền năng tự do tuỳ theo ý muốn của Ngài (1 Cô-rinh-tô 12:7-11).

Trong sách Công vụ và các Thư tín, phần lớn các phép lạ được thực hiện bởi các môn đồ và những người cộng tác thân cận của họ. Phao-lô cho chúng ta lý do tại sao: "Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các phép lạ." ( I1 Cô-rinh-tô 12:12). Nếu mỗi tín hữu của Đấng Christ được trang bị khả năng để thực hiện các dấu kỳ phép lạ, sau đó các dấu kỳ phép lạ có thể không còn là cách xác định những dấu hiệu nhận biết một sứ đồ. Công Vụ 2:22 cho chúng ta biết Chúa Giê-xu đã được "công nhận" bởi "những dấu kỳ phép lạ." Tương tự như vậy các sứ đồ đã được "công nhận" như là những sứ giả chân chính từ Đức Chúa Trời bởi các phép lạ họ đã thực hiện. Công vụ 14:3 diễn tả sứ điệp phúc âm được "xác nhận" bởi các phép lạ Phao-lô và Ba-na-ba thực hiện.

1 Cô-rinh-tô chương 12-14 chủ yếu đề cập đến những ân tứ quyền năng của Thánh Linh. Dường như từ câu Kinh Thánh này, thì những Cơ Đốc nhân “bình thường” đôi lúc được ban cho ân tứ quyền năng (12:8-10, 28-30). Chúng ta không biết là sự ban cho như vậy phổ biến như thế nào. Từ những gì chúng ta đã nghiên cứu ở trên, mà các môn đồ đã được "đánh dấu" bởi các dấu kỳ phép lạ, nó dường như ân tứ quyền năng được ban cho các Cơ Đốc nhân “bình thường” là một ngoại lệ, không phải là nguyên tắc.

Ngoài các môn đồ và những người cộng tác thân cận của họ, không có chỗ nào trong Tân Ước mô tả cụ thể những cá nhân thực hiện các ân tứ quyền năng của Thánh Linh.

Nó cũng quan trọng nhận ra rằng Hội Thánh đầu tiên đã không có bản Kinh Thánh hoàn chỉnh như chúng ta làm hôm nay (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Vì vậy, những ân tứ tiên tri, thông sáng, khôn ngoan, v.v… là điều cần thiết để các Cơ Đốc nhân đầu tiên biết những gì Đức Chúa Trời muốn họ làm. Các ân tứ tiên tri làm cho các tín hữu có thể truyền tải chân lý và sự khải thị mới của Đức Chúa Trời. Bây giờ sự khải thị đó của Đức Chúa Trời đã hoàn tất trong Kinh Thánh, các ân tứ khải thị không còn cần thiết, ít nhất là không quy mô như được mô tả trong Tân Ước.

Đức Chúa Trời chữa bệnh kỳ diệu cho con người mỗi ngày. Đức Chúa Trời vẫn còn nói với chúng ta ngày nay, cho dù bằng âm thanh giọng nói, ý nghĩ trong tâm trí của chúng ta, hoặc qua các cảm xúc và tình cảm. Đức Chúa Trời vẫn còn làm những dấu kì phép lạ và đôi khi thực hiện các phép lạ đó qua một Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, những việc này không nhất thiết phải là ân tứ quyền năng của Thánh Linh. Mục đích chính của các ân tứ quyền năng để chứng minh rằng các sách phúc âm là đúng sự thật và rằng các sứ đồ là những sứ giả chân chính của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không nói ngay rằng các ân tứ quyền năng đã dừng lại, nhưng nó đặt nền tảng lý do tại sao chúng không còn xảy ra ở mức độ tương tự như đã được ghi chép trong Tân Ước.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Ân tứ quyền năng Thánh Linh dành cho ngày hôm nay?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries