settings icon
share icon
Câu hỏi

Phi-líp trong Kinh Thánh là ai?

Trả lời


Có bốn người tên Phi-líp được nhắc đến trong Kinh Thánh. Phi-líp là tên của hai người con trai của Vua Hê-rốt Đại đế bởi những người vợ khác nhau (Lu-ca 3:1 và Ma-thi-ơ 14:3). Hai Phi-líp khác trong Kinh Thánh là tôi tớ của Đấng Christ và là người có công trong hội thánh đầu tiên: Phi-líp là môn đồ và sứ đồ của Đấng Christ, và nhà truyền giáo Phi-líp.

Người môn đồ tên Phi-líp, cùng với Phi-e-rơ và Anh-rê, đến từ Bết-sai-đa thuộc Ga-li-lê (Giăng 1:44; 12:21). Chúa Giê-su gọi Phi-líp, người từng là môn đồ của Giăng Báp-tít (Giăng 1:43), sau đó Phi-líp đi tìm Na-tha-na-ên và kể cho ông nghe về Chúa Giê-su. Na-tha-na-ên cũng trở thành môn đồ của Chúa Giê-su. Kinh Thánh không có nhiều chi tiết tiểu sử về Phi-líp hoặc bất kỳ môn đồ nào khác, nhưng Giăng ghi lại nhiều lần Phi-líp nói chuyện với Chúa Giê-su.

Hành động đầu tiên được ghi lại của Phi-líp với tư cách là môn đồ của Chúa Giê-su là đi nói với bạn mình là Na-tha-na-ên. Sau đó, một số người ngoại đến gặp Phi-líp, cụ thể hơn là những người Hy Lạp từ Bết-sai-đa, họ đã nhờ Phi-líp giới thiệu họ với Chúa Giê-su (Giăng 12:20–22). Phi-líp là môn đồ đã tính toán số tiền cần thiết để nuôi 5.000 người (Giăng 6:7). Sau Bữa Tiệc Ly, Phi-líp yêu cầu Chúa Giê-su cho họ thấy Chúa Cha, dẫn đến câu nói của Chúa Giê-su: “Ai thấy ta tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:8–9). Lần cuối cùng Kinh Thánh đề cập đến môn đồ Phi-líp là một trong những người tập trung tại Giê-ru-sa-lem để cầu nguyện sau khi Chúa thăng thiên (Công vụ 1:13). Lịch sử kể rằng Philip đã đến Phrygia (thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) với tư cách là một nhà truyền giáo và chịu tử đạo ở Hierapolis.

Người có tên Phi-líp khác thường được phân biệt với người môn đồ cùng tên bằng cách gọi ông là “Nhà truyền giáo Phi-líp” hoặc “Phó tế Phi-líp”. Người ta thường cho rằng Phi-líp này là một trong 72 người mà Chúa Giê-su sai đi trong Lu-ca 10:1, mặc dù Kinh Thánh không đề cập đến mối liên hệ đó. Chúng ta biết rằng Phi-líp là một trong bảy chấp sự ban đầu được chọn để phục vụ trong hội thánh Giê-ru-sa-lem (Công vụ 6:5). Phi-líp có tấm lòng truyền giáo, và khi “sự bắt bớ lớn” xảy ra trong Công vụ 8:1, Phi-líp rời Giê-ru-sa-lem để trở thành nhà truyền giáo ở Sa-ma-ri (Công vụ 8:5–12). Sau khi hội thánh ở Sa-ma-ri được thành lập, Phi-líp được Đức Thánh Linh dùng để mang phúc âm đến cho một hoạn quan người Ê-thi-ô-bi, một thành viên trong triều đình của Candace, nữ hoàng Ê-thi-ô-bi. Phi-líp thấy hoạn quan đang ngồi trên xe, đọc sách Ê-sai và cố gắng hiểu những lời của nhà tiên tri. Phi-líp đề nghị giải thích, và hoạn quan đã mời ông lên ngồi cùng. Cuối cùng, hoạn quan được cứu và được rửa tội (Công vụ 8:26–39). Ngay sau lễ rửa tội, Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi Azotus, nơi ông tiếp tục rao giảng phúc âm trong các thành từ đó đến Sê-sa-rê (Công vụ 8:40).

Hai mươi năm sau, Phi-líp lại được nhắc đến, vẫn còn ở Sê-sa-rê (Công vụ 21:8–9). Phao-lô, Lu-ca và những người khác đang hành trình đến Giê-ru-sa-lem và dừng lại ở nhà Phi-líp ở Sê-sa-rê. Họ ở lại với Phi-líp vài ngày. Lúc bấy giờ Phi-líp có bốn cô con gái chưa chồng, tất cả đều có năng khiếu nói tiên tri. Đó là lần cuối cùng Kinh Thánh đề cập đến nhà truyền giáo Phi-líp.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Phi-líp trong Kinh Thánh là ai?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries