settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúng ta học được gì từ cuộc đời của Phi-e-rơ?

Trả lời


Si-môn Phi-e-rơ, còn được gọi là Sê-pha (Giăng 1:42), là một trong những môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-su Christ. Ông là một môn đồ thẳng tính và có lòng nhiệt thành, là một trong những người bạn thân thiết của Chúa Giê-su, một sứ đồ và là “trụ cột” của giáo hội (Ga-la-ti 2:9). Phi-e-rơ là người nhiệt tình, có ý chí mạnh mẽ, bốc đồng và đôi khi thô lỗ. Phi-e-rơ có nhiều điểm mạnh và cũng có nhiều điểm yếu trong cuộc đời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng đã chọn và vẫn tiếp tục nhào nặn ông thành con người chính xác mà Ngài dự định cho Phi-e-rơ trở thành.

Si-môn Phi-e-rơ vốn quê ở Bết-sai-đa (Ga 1:44) và sống ở Ca-bê-na-um (Mác 1:29), cả hai thành phố này đều nằm bên bờ Biển hồ Ga-li-lê. Ông đã kết hôn (1 Cô-rinh-tô 9:5; Mác 1:30), ông, Gia-cơ và Giăng cùng mưu sinh bằng nghề đánh cá (Lu-ca 5:10). Si-môn Phi-e-rơ đã gặp Chúa Giê-su qua em trai ông là Anh-rê, người đã theo Chúa Giê-su sau khi nghe Giăng báp-tít tuyên bố rằng Chúa Giê-su là Chiên Con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:35-36). Anh-rê liền đi tìm anh trai mình để đưa ông đến với Chúa Giê-su. Khi gặp Si-môn, Chúa Giêsu đã đặt cho ông một cái tên mới: Sê-pha (tiếng Aramaic) hay Phi-e-rơ (tiếng Hy Lạp), có nghĩa là “đá” (Ga 1:40-42). Sau đó, Chúa Giê-su chính thức gọi Phi-e-rơ đi theo Ngài, và trong quá trình đó đã tạo ra mẻ cá kỳ diệu (Lu-ca 5:1-11). Ngay lập tức, Phi-e-rơ bỏ lại mọi sự để theo Chúa (câu 11). Trong ba năm tiếp theo, Phi-e-rơ sống như môn đồ của Chúa Giê-su. Là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, Phi-e-rơ đã trở thành người phát ngôn trên thực tế cho Nhóm Mười Hai môn đồ (Ma-thi-ơ 15:15; 18:21; 19:27; Mác 11:21; Lu-ca 8:45; 12:41; Giăng 6:6; 13 :6-9, 36). Quan trọng hơn, chính Phi-e-rơ là người đầu tiên xưng nhận Chúa Giê-su là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống”, một lẽ thật mà Chúa Giê-su nói đã được Đức Chúa Trời mặc khải cho Phi-e-rơ (Ma-thi-ơ 16:16-17).

Phi-e-rơ là một phần trong nhóm môn đồ thân cận của Chúa Giê-su, cùng với Gia-cơ và Giăng. Chỉ có ba người này có mặt khi Chúa Giê-su làm cho con gái Giai-ru sống lại (Mác 5:37) và khi Chúa Giê-su biến hình trên núi (Ma-thi-ơ 17:1). Phi-e-rơ và Giăng được giao nhiệm vụ đặc biệt là chuẩn bị bữa ăn Lễ Vượt Qua cuối cùng (Lu-ca 22:8).

Trong một số trường hợp, Phi-e-rơ cho thấy mình là người nóng nảy đến mức hấp tấp. Chẳng hạn, chính Phi-e-rơ là người rời thuyền để đi trên mặt nước đến với Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 14:28-29)—và ngay lập tức rời mắt khỏi Chúa Giê-su và bắt đầu chìm (câu 30). Chính Phi-e-rơ đã kéo Chúa Giê-su sang một bên để quở trách Ngài vì đã nói về cái chết của Ngài (Ma-thi-ơ 16:22)—và nhanh chóng được Chúa sửa dạy (câu 23). Chính Phi-e-rơ đã đề nghị dựng ba đền tạm để tôn vinh Môi-se, Ê-li và Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 17:4)—và ông ngã xuống đất trong sự im lặng đáng sợ trước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (câu 5-6). Chính Phi-e-rơ đã rút gươm tấn công đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm (Giăng 18:10)—và ngay lập tức ông được yêu cầu tra vũ khí vào vỏ (câu 11). Chính Phi-e-rơ đã khoe rằng ông sẽ không bao giờ bỏ Chúa, ngay cả khi mọi người khác đều làm vậy (Ma-thi-ơ 26:33)—và sau đó ba lần phủ nhận rằng ông thậm chí còn không biết Chúa (các câu 70-74). Trải qua tất cả những thăng trầm của Phi-e-rơ, Chúa Giê-su vẫn là Chúa yêu thương và là Đấng hướng dẫn trung thành của ông. Chúa Giê-su tái khẳng định Si-môn Phi-e-rơ là “Hòn đá” trong Ma-thi-ơ 16:18-19, và hứa rằng ông sẽ là công cụ trong việc thành lập Giáo hội của Chúa Giê-su. Sau khi Ngài sống lại, Chúa Giê-su đặc biệt gọi Phi-e-rơ là người cần nghe tin mừng Chúa sống lại (Mác 16:7). Và, khi lặp lại phép lạ đánh lưới được nhiều cá, Chúa Giê-su đã đưa ra quan điểm đặc biệt là tha thứ, phục hồi Phi-e-rơ và ủy nhiệm lại cho ông làm sứ đồ (Giăng 21:6, 15-17).

Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Phi-e-rơ là diễn giả chính trước đám đông ở Giê-ru-sa-lem (Công vụ 2:14), và Hội thánh bắt đầu với khoảng 3.000 tân tín hữu đổ vào (câu 41). Sau đó, Phi-e-rơ chữa lành một người ăn xin què (Công vụ 3) và dạn dĩ rao giảng trước Tòa Công luận (Công vụ 4). Ngay cả việc bắt bớ, đánh đập và đe dọa cũng không thể làm suy giảm quyết tâm rao giảng về Đấng Christ phục sinh của Phi-e-rơ (Công vụ 5).

Lời Chúa Giê-su hứa rằng Phi-e-rơ sẽ là nền tảng trong việc xây dựng Hội Thánh đã được thực hiện qua ba giai đoạn: Phi-e-rơ rao giảng vào ngày Lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2). Sau đó, ông có mặt khi người Sa-ma-ri nhận được Đức Thánh Linh (Công vụ 8). Cuối cùng, ông được triệu đến nhà của đội trưởng Cọt-nây, người La Mã, người cũng đã tin và nhận được Đức Thánh Linh (Công vụ 10). Bằng cách này, Phi-e-rơ đã “mở khóa” ba thế giới khác nhau và mở cánh cửa Hội Thánh cho người Do Thái, người Sa-ma-ri và dân ngoại.

Ngay cả với tư cách là sứ đồ, Phi-e-rơ đã trải qua một số ưu tư ngày càng tăng. Lúc đầu, ông chống lại việc truyền bá phúc âm cho Cọt-nây, một người ngoại bang. Tuy nhiên, khi thấy người La Mã nhận được Đức Thánh Linh giống như ông đã làm, Phi-e-rơ kết luận rằng “Đức Chúa Trời không thiên vị ai” (Công vụ 10:34). Sau đó, Phi-e-rơ mạnh mẽ bảo vệ lập trường tín đồ của người ngoại và kiên quyết rằng họ không cần phải tuân theo luật pháp Do Thái (Công vụ 15:7-11). Một giai đoạn tăng trưởng khác trong cuộc đời của Phi-e-rơ liên quan đến chuyến viếng thăm của ông đến An-ti-ốt, nơi ông vui hưởng mối thông công với các tín đồ ngoại bang. Tuy nhiên, khi một số người Do Thái tuân theo luật pháp đến An-ti-ốt, Phi-e-rơ để xoa dịu họ đã rút lui khỏi các Cơ Đốc nhân ngoại bang. Sứ đồ Phao-lô coi đây là sự giả hình và thẳng thắng trách nói với Phi-e-rơ như vậy (Ga-la-ti 2:11-14).

Về sau, Phi-e-rơ dành thời gian với Giăng Mác (1 Phi-e-rơ 5:13), người đã viết Phúc âm Mác dựa trên những hồi tưởng của Phi-e-rơ về thời gian ông ở với Chúa Giê-su. Phi-e-rơ đã viết hai lá thư được sự soi dẫn, 1 và 2 Phi-e-rơ, trong khoảng thời gian từ năm 60 đến năm 68 sau Công Nguyên. Chúa Giê-su đã cho biết rằng Phi-e-rơ sẽ chết như một người tuận đạo (Giăng 21:18-19)—lời tiên tri đã được ứng nghiệm, có lẽ là dưới triều đại của Nero. Truyền thống kể rằng Phi-e-rơ đã bị đóng đinh lộn ngược ở Rô-ma, và mặc dù câu chuyện có thể là sự thật nhưng không có bằng chứng lịch sử hay Kinh Thánh nào nói về chi tiết cái chết của Phi-e-rơ.

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Phi-e-rơ? Dưới đây là một số điều: Chúa Giê-su giúp vượt qua nỗi sợ hãi. Dù bước ra khỏi thuyền trên biển dập dềnh hay lần đầu tiên bước qua ngưỡng cửa của một ngôi nhà dân ngoại, Phi-e-rơ đều tìm thấy lòng can đảm để đi theo Đấng Christ. "Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi…” (1 Giăng 4:18).

Chúa Giê-su tha thứ cho sự bội tín. Sau khi khoe khoang lòng trung thành của mình, Phi-e-rơ đã liên tục chối Chúa ba lần. Chúa Giê-su đã yêu thương phục hồi chức vụ của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ trước đây là một người thất bại, nhưng với Chúa Giê-su, thất bại không phải là hết. “Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được” (2 Ti-mô-thê 2:13).

Chúa Giê-su kiên trì nhẫn nại sửa dạy. Hết lần này đến lần khác, Phi-e-rơ cần sự sửa dạy, và Chúa đã ban điều đó với sự kiên nhẫn, cương quyết và tình yêu thương. Giáo viên chủ nhiệm tìm kiếm những học sinh sẵn sàng học hỏi. “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường ngươi đi…” (Thi Thiên 32:8).

Chúa Giê-su nhìn chúng ta như Ngài muốn chúng ta trở thành. Ngay lần đầu tiên họ gặp nhau, Chúa Giêsu đã gọi Simon là “Phi-e-rơ”. Người đánh cá thô bạo và liều lĩnh, trong mắt Chúa Giê-su, là một tảng đá vững chắc và trung thành. “… Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ hoàn thành việc đó…” (Phi-líp 1:6).

Chúa Giêsu sử dụng những anh hùng khó có thể tin được. Phi-e-rơ là một ngư dân người Ga-li-lê, nhưng Chúa Giê-su đã kêu gọi ông làm tay đánh lưới người (Lu-ca 5:10). Vì Phi-e-rơ sẵn sàng bỏ tất cả những gì ông có để theo Chúa Giê-su nên Đức Chúa Trời đã sử dụng ông một cách vĩ đại. Khi Phi-e-rơ rao giảng, mọi người ngạc nhiên trước sự dạn dĩ của ông vì ông “không được học hành” và “bình thường”. Nhưng sau đó họ nhận ra rằng Phi-e-rơ “đã ở với Chúa Giê-su” (Công vụ 4:13). Ở với Chúa Giêsu tạo nên sự khác biệt.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúng ta học được gì từ cuộc đời của Phi-e-rơ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries