settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của E-xơ-ra?

Trả lời


E-xơ-ra là người thứ hai trong ba người lãnh đạo đã rời khỏi Ba-by-lôn để xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem. Xô-rô-ba-bên đã xây lại đền thờ (E-xơ-ra 3:8), Nê-hê-mi xây lại bức tường thành (Nê-hê-mi chương 1 và 2) và E-xơ-ra đã khôi phục lại sự thờ phượng. E-xơ-ra là một thầy tế lễ và học giả thông thạo luật pháp được Vua Ba Tư Ạt-ta-xét-xe phái đến với quyền lực tôn giáo và chính trị để lãnh đạo một nhóm người Y-sơ-ra-ên bị lưu đày từ Ba-by-lôn đến Giê-ru-sa-lem (E-xơ-ra 7:8, 12). E-xơ-ra lên án các cuộc hôn nhân hỗn hợp và khuyến khích người dân Y-sơ-ra-ên ly hôn và trục xuất những người vợ ngoại bang của họ. E-xơ-ra đổi mới việc cử hành các lễ hội và ủng hộ việc tái cung hiến đền thờ cũng như xây dựng lại bức tường thành Giê-ru-sa-lem. E-xơ-ra 7:10 mô tả việc ông định chí tra xét luật pháp của Đức Chúa Trời (Kinh Tohra / Ngũ Kinh). Mục tiêu của E-xơ-ra là thực hành Ngũ Kinh (giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng), và với chức tư tế cộng với sự ghi chép hoàn hảo của ông cho phép E-xơ-ra tiếp tục là một nhà lãnh đạo kiểu mẫu.

Sách E-xơ-ra tiếp tục từ nơi sách 2 Sử ký kết thúc, với Cyrus, vua Ba Tư, ban hành một sắc lệnh cho phép người Do Thái trong vương quốc của ông trở về Giê-ru-sa-lem sau bảy mươi năm bị lưu đày. Đức Chúa Trời có quyền tể trị toàn cả vũ trụ và có thể sử dụng một vị vua đa thần của Ba Tư để giúp dân Ngài được giải thoát. Ông dùng Ạt-ta-xét-xe, một vị vua Ba Tư khác, để ủy quyền và chu cấp cho chuyến đi và dùng E-xơ-ra để dạy dân sự Đức Chúa Trời Luật pháp của Ngài. Cũng chính vị vua này đã giúp Nê-hê-mi phục hồi phần nào sự tôn trọng đối với thành thánh của Đức Chúa Trời.

Chức vụ có tầm ảnh hưởng của E-xơ-ra bao gồm việc dạy Lời Đức Chúa Trời, bắt đầu cải cách, khôi phục sự thờ phượng và dẫn dắt sự phục hưng thuộc linh ở Giê-ru-sa-lem. Những cải cách này đã làm tăng thêm nhu cầu quan tâm thực sự đến danh tiếng và hình ảnh trước công chúng. Thế gian nghĩ gì về dân sự Đức Chúa Trời với những bức tường thành đổ nát? Điều gì sẽ phân biệt dân của Đức Chúa Trời phạm tội ngoại hôn với những người không có mối quan hệ đúng đắn theo giao ước với Đức Chúa Trời có một và thật? Nê-hê-mi và E-xơ-ra lúc bấy giờ cho đến hiện tại là nguồn khích lệ cho dân sự Đức Chúa Trời xem việc thờ phượng là ưu tiên hàng đầu của họ, nhấn mạnh sự cần thiết và sử dụng Lời Đức Chúa Trời như quy tắc có thẩm quyền duy nhất để sống, và quan tâm đến hình ảnh của dân sự Đức Chúa Trời bày tỏ với thế gian.

E-xơ-ra trở về từ chốn lưu đày ở Ba-by-lôn với hy vọng thấy dân sự vui vẻ phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng khi trở về Giê-ru-sa-lem, ông thấy điều ngược lại. Ông thất vọng và đau khổ. Tấm lòng ông tan vỡ, nhưng ông vẫn tin cậy Chúa. Ông mong muốn Đức Chúa Trời thay đổi hoàn cảnh và tự trách mình không thể thay đổi lòng dân sự. Ông muốn người ta biết Lời Chúa quan trọng và thiết yếu biết bao. Không có gì thay thế được sự thờ phượng Đức Chúa Trời, và sự vâng lời không phải là tùy chọn. Đức Chúa Trời tể trị, trông nom và bảo vệ con cái Ngài, luôn giữ lời hứa của Ngài và ban sự khích lệ qua những người Ngài sai đến (E-xơ-ra 5:1–2. Ngay cả khi kế hoạch của Ngài dường như bị gián đoạn, chẳng hạn như việc xây dựng lại Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Trời vẫn hành động vào thời điểm thích hợp để tiếp tục kế hoạch của Ngài.

Đức Chúa Trời dự phần mật thiết vào cuộc đời của chúng ta như Ngài đã dự phần vào cuộc đời của E-xơ-ra, và giống như E-xơ-ra, đôi khi chúng ta có thể làm được điều không thể. E-xơ-ra đã làm được điều không thể, vì tay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông ở trên ông (E-xơ-ra 7:9). Mỗi tín đồ là một đền thờ sống (1 Cô-rinh-tô 6:19) trong đó Đức Thánh Linh ngự trị. Các thế lực chống đối vào thời E-xơ-ra là những người có lòng ác. Thế lực chống đối trong đời sống Cơ Đốc nhân của chúng ta ngày nay chính là ma quỷ, Sa-tan, kẻ đã đến để hủy diệt chúng ta và đến lượt mình lại phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời (Giăng 10:10). Các mục tiêu của chúng ta phải xứng đáng trước mắt Đức Chúa Trời cũng như của chính chúng ta. Nỗi buồn của ngày hôm qua có thể là thành công của ngày hôm nay nếu bàn tay của Chúa ở trên chúng ta. Mục tiêu của E-xơ-ra xứng đáng trước mắt Đức Chúa Trời, và ông đã tận dụng hiệu quả nỗi buồn của những người Y-sơ-ra-ên hồi hương để thành công trong việc xây dựng lại thành của Đức Chúa Trời và khôi phục lại sự thờ phượng.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của E-xơ-ra?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries