settings icon
share icon
Câu hỏi

Nhân vật Ê-va trong Kinh Thánh là ai?

Trả lời


Nhân vật Ê-va trong Kinh Thánh là vợ của A-đam, con người đầu tiên được Đức Chúa Trời tạo dựng. Ê-va là mẹ của Ca-in, A-bên và Sết và “những con trai và con gái khác” (Sáng Thế Ký 4:1–2, 25; 5:4). Ê-va là người nữ đầu tiên, người vợ đầu tiên, và là người mẹ đầu tiên trên thế gian.

Cái tên Ê-va đến từ Hê-bơ-rơ chavâh, có nghĩa là “cuộc sống” hoặc “sự sống”. Bà được gọi là “Ê-va” bởi bà là mẹ của cả loài người (Sáng Thế Ký 3:20). Đức Chúa Trời đã tạo nên Ê-va sau khi cho A-đam thấy được là giữa muôn loài thú ông không có người giúp đỡ phù hợp cho mình – nghĩa là, không có tạo vật nào giống như chính ông. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã tạo nên Ê-va như một người giúp đỡ cho A-đam. Ê-va đã được dựng nên theo hình ành của Đức Chúa Trời, giống như A-đam (Sáng Thế Ký 1:27).

Đức Chúa Trời đã đưa ra một mệnh lệnh cho A-đam và Ê-va khi họ sống trong Vườn Ê-đen. Ngài bảo họ không được ăn trái của một cây gọi là “cây phân biệt điều thiện và điều ác” bởi vì Ngài cảnh báo rằng vào ngày mà họ ăn trái của cây đó, họ chắc chắn sẽ chết (Sáng Thế Ký 2:170. Kinh Thánh không nói cho chúng ta A-đam và Ê-va sống bao lâu trong vườn trước khi gặp biến cố, nhưng vào một thời điểm nào đó Ê-va đã bị cám dỗ để ăn trái cấm. Bà đã bị lừa dối bởi con rắn (1 Ti-mô-thê 2:13-14) (Sáng Thế Ký 3:1). Khi đó, con rắn đã nói dối Ê-va rằng: “Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” (Sáng Thế Ký 3:4-5). Ê-va đã hái trái cây, ăn và đem nó cho chồng, A-đam, là người cũng ăn trái. A-đam và Ê-va ngay lập tức hiểu được những điều mà trước đó họ không nhận biết – mắt họ mở ra và nhìn biết điều thiện và điều ác. Nhưng Đức Chúa Trời đã không nói dối – sự chết đến như là hậu quả của việc bất tuân của A-đam và Ê-va.

Sự chết đã đến cho toàn thể nhân loại do hậu quả những gì Ê-va đã bị lừa làm và sau đó là sự lựa chọn của A-đam để phạm tội. Hai lời nguyền cụ thể đã được trao cho Ê-va và tất cả các con gái của bà. Đầu tiên, Đức Chúa Trời đã nhân lên nỗi đau khi sinh nở của Ê-va. Tiếp theo, Đức Chúa Trời phán rằng mối quan hệ giữa người nam và người nữ sẽ được đặc trưng bởi xung đột (Sáng thế ký 3:16). Hai lời nguyền này đã được chứng minh xác thực trong suốt lịch sử của mỗi đời sống của người nữ. Cho dù chúng ta đạt được bao nhiêu tiến bộ y học, việc sinh con luôn là một trải nghiệm đau đớn và căng thẳng đối với người nữ. Và dù xã hội có phát triển, tiến bộ đến đâu thì mối quan hệ giữa người nam và người nữ vẫn là một cuộc tranh giành quyền lực, một cuộc chiến giữa hai giới tính, đầy sự xung đột.

Ê-va là mẹ của cả nhân loại và cũng là người đâu tiên kinh nghiệm những lời nguyền này. Tuy nhiên, Ê-va sẽ được chuộc cùng với A-đam bởi A-đam thứ hai, Đấng Christ, là Đấng vô tội (Rô-ma 5:12-14). “Như trong A-đam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại….”Người đầu tiên là A-đam đã trở nên một hữu thể sống’; nhưng A-đam sau cùng là thần linh ban sự sống” (1 Cô-rinh-tô 15:22, 45).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Nhân vật Ê-va trong Kinh Thánh là ai?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries