settings icon
share icon
Câu hỏi

A-bô-lô là ai?

Trả lời


A-bô-lô là nhà truyền giáo, nhà biện giáo, lãnh đạo hội thánh và là bạn của sứ đồ Phao-lô. A-bô-lô là một người Giu-đa đến từ A-léc-xan-tri, Ai Cập, được mô tả là “tay khéo nói”, “hiểu Kinh thánh”, “có lòng sốt sắng” và “đã học đạo Chúa” (Công vụ các sứ đồ 18:24). Vào năm 54 sau Công nguyên, ông đến Ê-phê-sô, nơi ông giảng dạy một cách dạn dĩ trong nhà hội. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, sự hiểu biết của A-bô-lô về phúc âm còn chưa đầy đủ, vì ông “chỉ biết phép báp-têm của Giăng” (Công vụ các sứ đồ 18:25). Có thể là A-bô-lô đã rao giảng về sự ăn năn và đức tin vào Đấng Mê-si - ông thậm chí có thể tin rằng Chúa Giê-su người Na-xa-rét là Đấng Mê-si - nhưng ông không biết đầy đủ tầm quan trọng của sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su. A-qui-la và Bê-rít-sin, bạn của Phao-lô, đã dành thời gian với A-bô-lô và giãi bày đạo Đức Chúa Trời cho ông cách kỹ lưỡng hơn nữa (Công vụ các sứ đồ 18:26). A-bô-lô, lúc này đã được trang bị đầy đủ sứ điệp, ngay lập tức bắt đầu chức vụ rao giảng và được Đức Chúa Trời dùng làm người biện giáo hiệu quả cho phúc âm (Công vụ các sứ đồ 18:28).

A-bô-lô đi qua xứ A-chai và cuối cùng tìm được đường đến Cô-rinh-tô (Công vụ các sứ đồ 19:1), nơi ông “đã tưới” chỗ Phao-lô “đã trồng” (1 Cô-rinh-tô 3:6). Đây là điều quan trọng cần nhớ khi nghiên cứu Thư tín đầu tiên gửi Cô-rinh-tô. A-bô-lô với năng khiếu bẩm sinh của mình, đã thu hút được nhiều người tin theo đạo tại hội thánh Cô-rinh-tô, nhưng sự ngưỡng mộ đơn thuần dần tạo nên sự chia rẽ. Trái ngược với mong muốn của A-bô-lô, có một phe phái ở Hội Thánh Cô-rinh-tô đã tuyên bố ông là người lãnh đạo thuộc linh của họ, chứ không phải Phao-lô và Phi-e-rơ. Phao-lô giải quyết vấn đề phe phái này trong 1 Cô-rinh-tô 1:12-13 rằng Đấng Christ không bị phân rẽ, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể yêu những nhân cách hơn lẽ thật.

Lần cuối cùng Kinh Thánh đề cập đến A-bô-lô là trong thư của Phao-lô gửi cho Tít: “Hãy lo-liệu cho Xê-na, là thầy dạy luật, và A-bô-lô, đừng thiếu đồ chi hết, trong khi họ ra đi.” (Tít 3:13). Hiển nhiên lúc này A-bô-lô đang trên đường đi qua Cơ-rết (nơi có Tít). Và rõ ràng là Phao-lô vẫn xem A-bô-lô là người bạn đồng hành hữu ích.

Một số người tin rằng cuối cùng A-bô-lô đã trở lại Ê-phê-sô để phục vụ hội thánh ở đó. Rất có thể là ông đã làm vậy, mặc dù trong Kinh Thánh không ghi chép chi tiết này. Ngoài ra, một số người cho rằng A-bô-lô là trước giả vô danh của sách Hê-bơ-rơ; một lần nữa, không có nơi nào trong Kinh Thánh chứng minh cả. Trước giả của sách Hê-bơ-rơ vẫn chưa được biết.

Tóm lại, A-bô-lô là một người có lòng sốt sắng với Đức Chúa Trời và có tài giảng đạo. Ông đã nỗ lực trong công tác của Chúa, hỗ trợ chức vụ của các sứ đồ và trung tín xây dựng hội thánh. Cuộc đời của ông khích lệ mỗi người chúng ta “tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa” (2 Phi-e-rơ 3:18) và sử dụng những ân tứ Chúa ban để truyền bá lẽ thật.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

A-bô-lô là ai?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries