settings icon
share icon
Câu hỏi

Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh là gì?

Trả lời


Lễ Giáng Sinh là một kỳ lễ phổ biến trong tháng 12 được kỷ niệm bởi số lượng rất đông người trên khắp thế giới. Lễ Giáng Sinh (hay "Thánh Lễ của Đấng Christ") từ rất lâu đã được biết như lễ kỷ niệm sự ra đời của Đức Chúa Giê-xu Christ, và lễ kỷ niệm đầu tiên bắt đầu được cử hành trong giai đoạn đầu của thế kỷ thứ tư. Dầu vậy, một số truyền thống liên quan đến Lễ Giáng Sinh thực sự đã bắt đầu là một phần của văn hóa ngoại giáo, đã được "Cơ-đốc hóa" và được hội thánh ban cho ý nghĩa mới.

Không thể biết chính xác ngày sanh của Đức Chúa Giê-xu, cũng như Kinh Thánh không cho biết cụ thể ngày sinh hay sự mang thai của Ngài. Nhưng trong thế kỷ thứ hai SC, một sử gia Cơ-đốc người La-mã tên là Sextus Julius Africanus đã tính toán ngày sanh của Chúa Giê-xu là 25 tháng 12 (chín tháng sau khi Chúa Giê-xu được hoài thai, theo Africanus). Mặc dù những giả định được thực hiện theo dòng suy nghĩ của Africanus, ngày 25 tháng 12 đã được chấp nhận cách rộng rãi.

Vào thời của Đấng Christ, văn hóa Rô-ma đã kỷ niệm một ngày lễ trong tháng Mười hai: Saturnalia để vinh danh thần Saturn được kỷ niệm từ ngày 17 tháng 12 đến 24 tháng 12. Sau đó, người Rô-ma bắt đầu cử hành lễ Sol Invictus hay "Thần mặt trời không thể đánh bại" kết hợp với ngày đông chí và được giữ vào ngày 25 tháng 12. Cuối cùng, khi người Rô-ma thiết lập Cơ-đốc-giáo là một quốc giáo vào thế kỷ thứ tư, giáo hội Rô-ma đã biến Saturnalia và Sol Invictus thành một kỳ lễ Cơ-đốc-giáo, Lễ Giáng Sinh, để kỷ niệm ngày sinh của Đức Chúa Giê-xu đã cung cấp một thay thế tích cực cho một buổi lễ ngoại giáo. Những phong tục đầy tội lỗi và trụy lạc kết hiệp với Saturnalia đã được "thanh tẩy", và một số những phong tục đã được hấp thu vào việc kỷ niệm Lễ Giáng Sinh. Nhiều Cơ-đốc-nhân đã "cứu chuộc" ngày 25 tháng 12 và kỷ niệm nó như là ngày sanh của Đấng Christ từ thế kỷ thứ tư.

Do sự kết hợp Lễ Giáng Sinh với lịch ngoại giáo cố đại, thì câu hỏi sẽ trở thành, "Vì Lễ Giáng Sinh có chung ngày với kỳ lễ của ngoại giáo, vậy nó có được chấp nhận để Cơ-đốc-nhân kỷ niệm nó hay không?" Thật quan trọng để chú ý rằng Lễ Giáng Sinh, Saturnalia và Sol Invictus đều là những ngày lễ khác nhau; chúng không bao giờ giống hệt nhau. Ngoài ra, mặc dù một số yếu tố của việc mừng Lễ Giáng Sinh (thí dụ… những quả chuông, nến, lá của cây nhựa ruổi, và những trang trí Giáng Sinh, v.v) được nói đến trong lịch sử của việc thờ cúng ngoại giáo, việc sử dụng những thứ như vậy trong nhà của một người, cũng không phải là cách cho thấy sự trở lại với ngoại giáo. Cơ-đốc-nhân đơn giản kỷ niệm Lễ Giáng Sinh là để tưởng nhớ sự sanh của Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa, và là Cứu Chúa của chúng ta. Việc kỷ niệm Lễ Giáng Sinh là một vấn đề thuộc về lương tâm (xem Rô-ma 14:5).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries