settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Thánh Linh giống như lửa là thế nào?

Trả lời


Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Trời giống như “ngọn lửa thiêu đốt” (Hê-bơ-rơ 12:29), vì thế không có gì ngạc nhiên khi lửa thường xuất hiện như là dấu hiệu cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Những ví dụ bao gồm bụi gai cháy (Xuất 3:2), vinh quang của trụ mây (Xuất 14:19; Dân số 9:14-15), khải tượng mà Ê-xê-chi-ên nhìn thấy. Trong nhiều trường hợp lửa là công cụ để Đức Chúa Trời đoán phạt (Dân 11:1, 3: II Các vua 1:10, 12) và là dấu hiệu của quyền năng Ngài (Các quan xét 13:20; ICác vua 18:38).

Trong những trường hợp rõ ràng, lửa rất quan trọng trong thời Cựu Ước để dâng sinh tế. Lửa trên bàn thờ dâng của lễ thiêu là sự ban cho thiêng liêng lửa này đầu tiên được Đức Chúa Trời phát ra (Lê-vi ký 9:24). Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ cho các thầy tế lễ giữ lửa không tắt (Lê-vi ký 6:13) và phải chắc rằng những lửa từ nguồn nào khác đều không được chấp nhận (Lê-vi ký 10:1-2).

Trong thời Tân ước, đền thờ có thể được ví như là hình ảnh của cam kết chúng ta với Chúa. Khi tin vào Chúa Giê-xu, chúng ta được kêu gọi dâng thân thể mình làm của “lễ sống” (Rô-ma 12:1); được nhấn chìm trong sự ban cho thánh: là ngọn lửa không hề dập tắt của Đức Thánh Linh. Trong buổi đầu của thời kì Tân Ước, Đức Thánh Linh có liên hệ với lửa. Giăng Báp-tít dự ngôn rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng “sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa” (Ma-thi-ơ 3:11) Khi Đức Thánh Linh bắt đầu chức vụ của Ngài khi ngự đến với hội thánh đầu tiên, Ngài chọn cách hiện ra như “lưỡi bằng lửa” giáng trên những người tin. Vào thời điểm đó, “Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói. (Công vụ 2:3-4).

Lửa là hình ảnh tuyệt vời về công tác của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giống như lửa theo ít nhất là ba cách: Ngài đem đến sự hiện diện, lòng nhiệt thành và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là sự hiện của Đức Chúa Trời ngự vào lòng của những người tin (Rô-ma 8:9). Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện của Ngài với dân Y-sơ-ra-ên bằng cách bao phủ lửa trên đền tạm (Dân số ký 9:14-15). Sự hiện diện bằng lửa mang đến ánh sáng và hướng dẫn dân sự (Dân số ký 9:17-23). Trong thời Tân Ước, Đức Chúa Trời hướng dẫn và an ủi con cái của Ngài qua việc Đức Thánh Linh ngự vào lòng của chúng ta – là “đền tạm” và là “đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống” (II Cô-rinh-tô 5:1; 6:16)

Đức Thánh Linh dựng nên lòng nhiệt thành về Đức Chúa Trời trong tấm lòng chúng ta. Sau cuộc trò chuyện của hai môn đồ với Đức Chúa Giê-xu phục sinh, họ mô tả “lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao” (Lu-ca 24:32). Sau khi các sứ đồ nhận được Đức Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ tuần, họ giữ lòng nhiệt thành suốt cả cuộc đời và thúc đẩy họ nói về lời của Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ (Công vụ 4:13)

Đức Thánh Linh làm nên sự thánh khiết của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Mục đích của Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta (Tít 2:14), và Đức Thánh Linh là Đấng thánh hóa cuộc đời chúng ta (I Cô-rinh-tô 6:11; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Như thợ luyện kim dùng lửa để làm sạch cặn khi luyện kim loại quý, Đức Chúa Trời dùng Đức Thánh Linh để tẩy sạch tội lỗi khỏi chúng ta (Thi Thiên 66:10; Châm ngôn 17:3). Lửa của Ngài làm sạch và tinh luyện chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Thánh Linh giống như lửa là thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries