settings icon
share icon
Câu hỏi

Có thể/có nên diễn giải Kinh Thánh theo nghĩa đen không?

Trả lời


Chúng ta có thể hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen, và không những thế ta còn phải bắt buộc hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen. Dùng nghĩa đen để diễn giải Kinh Thánh là cách duy nhất ta có thể xác định xem Chúa muốn nói điều gì. Khi đọc một tác phẩm văn chương, ta phải xác định xem tác giả có ý định truyền tải thông điệp gì. Nhiều người đọc một câu, một đoạn trong Kinh Thánh và tự tạo ra định nghĩa riêng cho các từ và cụm từ, hay cả đoạn, bỏ qua bối cảnh và ý định của tác giả. Nhưng đây không phải là ý định của Chúa, đó là lí do Ngài nhắc chúng ta giảng dạy chân lý cách thẳng thắn (2 Tim 2:15; 1 Tim 4:6)).

Ta cần hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen vì Chúa Giê-xu Christ đã hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen. Khi Chúa Giê-xu trích dẫn từ Cựu Ước, ta thấy rõ rằng Ngài tin vào cách diễn giải theo nghĩa đen. Như khi Chúa Giê-xu bị Satan cám dỗ trong Luca đoạn 4, Ngài đáp lại bằng trích dẫn trong Cựu Ước. Nếu mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trong Phục Truyền 8:3, 6:13 và 6:16 không có nghĩa đen, Chúa Giê-xu sẽ không dùng các câu Kinh Thánh đó và chúng cũng không có quyền năng gì để chặn họng Satan. (Cũng xem (STK 7:13; 19:26; Lu-ca 17:27, 32).

Các môn đồ cũng hiểu mạng lệnh của Đấng Christ theo nghĩa đen (mạng lệnh của Ngài là một phần của Kinh Thánh). Chúa Giê-xu truyền cho các môn đồ ra đi và môn đồ hóa trong Ma-thi-ơ 28:19-20. Trong sách Công Vụ, chúng ta thấy các môn đồ vâng lời Chúa Giê-xu theo nghĩa đen và họ đi khắp thế giới rao giảng Tin Lành và kêu gọi mọi người “tin vào Chúa Giê-xu Christ, và ngươi sẽ được cứu.” (Công Vụ 16:31). Chúng ta cũng cần phải hiểu lời Chúa Giê-xu theo nghĩa đen. Làm sao chúng ta chắc chắn về sự cứu rỗi nếu chúng ta không tin Chúa đến để tìm và cứu kẻ hư mất (Luca 19:10), trả giá cho tội lỗi chúng ta (Mat 26:28), và ban cho sự sống đời đời (Giăng 6:54).

Nhưng dù hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen, ta vẫn cần chú ý đến các cách diễn đạt (Ga-la-ti 4:22-24). Ví dụ như câu “mặt trời mọc” (Ma-thi-ơ 5:45). Thực ra mặt trời không mọc; trái đất quay quanh mặt trời khiến chúng ta có cảm giác như nó mọc. Nhưng hầu hết con người đều hiểu cách diễn đạt này và chấp nhận dùng nó trong giao tiếp. Có nhiều cách diễn đạt khác trong Kinh Thánh mà ta không nên hiểu theo nghĩa đen. (Xem Thi Thiên 17:8).

Cuối cùng, nếu chúng ta tự cho mình là trọng tài quyết định xem phần nào của Kinh Thánh mang nghĩa đen và phần nào không, chúng ta tự nhấc mình lên hơn Chúa. Ngài ban Lời để giao tiếp với chúng ta. Diễn giải không theo nghĩa đen sẽ đem đến bối rối và lệch lạc, khiến Kinh Thánh mất giá trị và trống rỗng. Kinh Thánh là Lời của Chúa phán với chúng ta, và Ngài muốn ta tin Lời Ngài theo nghĩa đen một cách trọn vẹn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có thể/có nên diễn giải Kinh Thánh theo nghĩa đen không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries