settings icon
share icon
Câu hỏi

Liệu Kinh Thánh có còn thích hợp cho ngày hôm nay?

Trả lời


Hê-bơ-rơ 4:12 nói: "Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng." Mặc dù Kinh Thánh đã hoàn tất khoảng 1.900 năm trước, sự chuẩn xác và tính phù hợp của nó cho ngày nay vẫn không thay đổi. Kinh Thánh là nguồn khải thị khách quan duy nhất của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta về chính Ngài và kế hoạch của Ngài cho nhân loại.

Kinh Thánh chứa đựng rất nhiều thông tin về thế giới tự nhiên đã được xác nhận bởi các quan sát và nghiên cứu khoa học. Một số các đoạn này bao gồm Lê-vi Ký 17:11; Truyền Đạo 1:6-7; Gióp 36:27-29, Thi Thiên 102:25-27 và Cô-lô-se 1:16-17. Nhờ câu chuyện của Kinh Thánh về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại mở ra, nhiều nhân vật khác nhau được miêu tả sinh động. Trong những miêu tả này, Kinh Thánh cung cấp rất nhiều thông tin về hành vi và các xu hướng của con người. càng kinh nghiệm, thì chúng ta càng thấy rằng thông tin này là chính xác hơn và mô tả về con người hơn bất kỳ sách tâm lý học nào. Rất nhiều sự kiện lịch sử được ghi lại trong Kinh Thánh đã được xác nhận bởi những nguồn sử liệu ngoài Kinh Thánh. Nghiên cứu lịch sử thường cho thấy rất nhiều sự đồng thuận giữa các địa điểm trong Kinh Thánh và những địa điểm bên ngoài Kinh Thánh về cùng một sự kiện.

Tuy nhiên, Kinh Thánh không phải là một sách lịch sử, một bản văn tâm lý học, hay một tạp chí khoa học. Kinh Thánh là sự mô tả của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết Ngài là ai cùng những ước muốn và kế hoạch của Ngài cho nhân loại. Thành phần quan trọng nhất của sự khải thị này là câu chuyện chúng ta bị tội lỗi làm cách xa với Đức Chúa Trời và sự cung ứng của Đức Chúa Trời để phục hồi mối thông công qua sự hi sinh của Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Nhu cầu được cứu chuộc của chúng ta, cũng như mong muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta hoà thuận lại với chính Ngài không thay đổi

Kinh Thánh chứa rất nhiều thông tin chính xác và phù hợp cho ngày hôm nay. Thông điệp quan trọng nhất của Kinh Thánh là sự cứu rỗi áp dụng phổ quát và liên tục cho nhân loại. Lời của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ lỗi thời, hay phải nhường chỗ hay cải thiện bởi bất kỳ điều gì khác.. Văn hóa thay đổi, luật pháp thay đổi, các thế hệ đến và đi, nhưng Lời của Đức Chúa Trời thích hợp cho ngày nay như khi nó được viết ra. Không nhất thiết tất cả Kinh Thánh đều phải áp dụng một cách dứt khoát cho chúng ta ngày nay, nhưng tất cả Kinh Thánh chứa sự thật mà chúng ta có thể và nên áp dụng cho cuộc sống của chúng ta ngày nay.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Liệu Kinh Thánh có còn thích hợp cho ngày hôm nay?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries