settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh được soi dẫn có nghĩa là gì?

Trả lời


Khi nói về sự soi dẫn, là chúng ta đang nói về lẽ thật rằng chính Chúa đã tác động một cách siêu nhiên lên những tác giả viết Kinh Thánh, là con người, theo cách mà khi họ viết ra những lời đó thì nó chính là Lời của Chúa. . Trong văn bản sách Kinh Thánh, từ "soi dẫn" đơn giản chỉ có nghĩa là "Đức Chúa Trời-hà hơi" soi dẫn có nghĩa là Kinh Thánh thật sự là Lời của Đức Chúa Trời và làm cho Kinh Thánh thống nhất tất cả các sách còn lại trong đó.

Mặc dù có những quan điểm khác nhau phạm vi Kinh Thánh được soi dẫn, Nhưng việc Kinh Thánh tự tuyên bố rằng từng chữ trong từng phần của Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời là điều không thể chối cãi (I Cô-rinh-tô 2:12-13; II Ti-mô-thê 3 :16-17). Quan điểm này của Kinh Thánh thường được gọi là soi dẫn hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là sự soi dẫn chỉ về từng lời — không chỉ là khái niệm hay ý tưởng — sự soi dẫn áp dụng cho cho tất cả các phần của Kinh Thánh và tất cả các chủ đề chính của Kinh Thánh (hoàn toàn). Một số người tin rằng chỉ có một số phần của Kinh Thánh được soi dẫn hoặc chỉ có những suy nghĩ hoặc khái niệm liên quan đến tôn giáo được soi dẫn, nhưng những quan điểm soi dẫn này sụp đổ trước lời tuyên bố của Kinh Thánh về chính nó. Sự soi dẫni hoàn toàn là một đặc điểm chính yếu của Lời Đức Chúa Trời.

Mức độ soi dẫn có thể thấy rõ trong II Ti-mô-thê 3:16 "Cả Kinh thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình." Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết Ðức Chúa Trời đã soi dẫn cho tất cả các sách Kinh Thánh và mang lại lợi ích cho chúng ta. Không chỉ những phần của Kinh Thánh có liên quan đến giáo lý căn bản được truyền soi dẫn, nhưng mỗi chữ và mỗi lời từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Bởi vì nó đã được hà hơi bởi Đức Chúa Trời, Kinh Thánh có thẩm quyền trên việc thành lập học thuyết giáo lý, và hiệu lực cho người giảng dạy làm sao ở trong mối quan hệ công chính với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh công bố không chỉ được hà hơi từ Đức Chúa Trời, mà còn có khả năng siêu nhiên thay đổi chúng ta và làm cho chúng ta nên "trọn vẹn". Chúng ta cần gì hơn nữa?

Câu Kinh Thánh khác liên quan với sự soi dẫn của Kinh Thánh là II Phi-e-rơ 1:21. Câu này giúp chúng ta hiểu rằng ngay cả khi Đức Chúa Trời dùng con người với cá tính riêng biệt của họ cùng những phong cách viết, Đức Chúa Trời soi dẫn từng chữ họ đã viết. Chính Chúa Giê-xu xác nhận sự soi dẫn tuyệt đối của Kinh Thánh khi Ngài nói: "Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn."(Ma-thi-ơ 5:17-18). Trong những câu này Chúa Giê-xu xác nhận sự chính xác của Kinh Thánh xuống đến từng chi tiết nhỏ nhất và dấu chấm câu nhẹ nhất, bởi vì đó là Lời Chúa rõ ràng.

Vì Kinh Thánh là lời soi dẫn của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể kết luận rằng chúng cũng vô ngộ và có thẩm quyền. Quan điểm đúng của Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta đến cái nhìn chính xác về Lời của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời là tất cả-đầy quyền năng, hiểu biết tất cả, và hoàn toàn trọn vẹn Lời của Ngài sẽ rất tự nhiên có những đặc điểm như thế. Các câu tương tự thành lập sự soi dẫn của Kinh Thánh cũng tạo thành cả hai sự vô ngộ và có thẩm quyền. Không thể chối cãi rằng Kinh Thánh là những gì chính nó công bố, đó là Lời vô ngộ, có thẩm quyền, Lời của Đức Chúa Trời cho nhân loại.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh được soi dẫn có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries