Một Cơ Đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với người ngoại có được không?


Câu hỏi: Một Cơ Đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với người ngoại có được không?

Trả lời:
Đối với một Cơ Đốc nhân hẹn hò với người ngoại là không khôn ngoan, và kết hôn với họ không phải là một lựa chọn tốt. II Cô-rinh-tô 6:14 nói chúng ta chớ mang ách “không tương xứng" với một người vô tín. Hình ảnh của hai con bò không hợp nhau chia sẻ cùng chung một cái ách. Thay vì làm việc cùng nhau để kéo vật nặng, chúng sẽ làm công việc chống lại nhau. Trong khi đoạn văn này không đặc biệt đề cập đến hôn nhân, nó chắc chắn có ngụ ý đến vấn đề hôn nhân, đoạn văn tiếp tục nói rằng không có sự hòa hợp giữa Đấng Christ và Satan. Không thể có sự hòa hợp thuộc linh trong một cuộc hôn nhân giữa một Cơ Đốc nhân và người ngoại. Phao Lô tiếp tục nhắc nhở các tín hữu rằng đời sống họ là nơi cư trú của Chúa Thánh Linh là Đấng sống trong lòng của họ ấn chứng cho sự cứu rỗi (II Cô-rinh-tô 6:15-17). Do đó, họ sẽ được phân rẽ với thế gian-trong thế giới nhưng không phải của thế giới- và không có bất cứ nơi nào quan trọng hơn so với quan hệ hôn nhân riêng tư nhất của đời sống.

Kinh Thánh cũng nói: "Chớ để bị mắc lừa: Bạn bè xấu phá hại tính nết tốt."(I Cô-rinh-tô 15:33). Với bất kỳ mối quan hệ mật thiết nào với người vô tín có thể nhanh chóng biến thành cái gì đó làm cản trở việc theo Chúa của bạn. Chúng ta được kêu gọi để truyền phúc âm cho người hư mất, nhưng không thể thân mật với họ. Không có gì sai với việc xây dựng tình bạn tốt với người không tin, nhưng không nên tiến xa hơn. Nếu bạn đang hẹn hò với một người vô tín, điều chân thật nào là ưu tiên của bạn, tình cãm lãng mạn hay đem một linh hồn về cho Chúa? Nếu bạn đã kết hôn với một người vô tín, làm thế nào hai bạn vun xới sự thân mật thuộc linh trong hôn nhân của bạn? Làm thế nào một cuộc hôn nhân tốt có thể được xây dựng và duy trì nếu không đồng ý về vấn đề quan trọng nhất trong vũ trụ đó là Chúa Giê Su Christ?

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Một Cơ Đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với người ngoại có được không?