settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về hôn nhân?

Trả lời


Việc tạo dựng hôn nhân được ghi lại trong Sáng thế ký 2:23-24: "A-đam nói rằng: Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt." Đức Chúa Trời tạo ra người nam và sau đó làm ra người nữ để bổ sung cho người nam. Hôn nhân là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời cho hợp với thực tế "Loài người ở một mình thì không tốt" (Sáng thế ký 2:18).

Từ "Người giúp đỡ" được sử dụng để mô tả Ê-va trong Sáng thế ký 2:20 có nghĩa là "bảo bọc, bảo vệ, hoặc hổ trợ, giúp đỡ." Ê-va được tạo ra để sát cánh bên A-đam như là "Một nửa khác của ông" làm người hổ trợ và giúp đỡ của ông. Một người nam và một người nữ khi lập gia đình trở thành "Một thịt." Tính chất hòa hợp này được thể hiện đầy đủ nhất trong sự hiệp một trong quan hệ tình dục. Tân Ước cho biết thêm một lời nhắc nhở về việc này. "Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!" (Ma-thi-ơ 19:6).

Có một số thư tín do Phao-lô viết liên quan đến hôn nhân và làm cách nào các tín hữu vận dụng trong những mối quan hệ hôn nhân. Một trong những đoạn Kinh Thánh này là I Cô-rinh-tô chương 7, và chỗ khác là Ê-phê-sô 5:22-33. Khi nghiên cứu tập hợp, hai đoạn cung cấp các nguyên tắc Kinh Thánh đã hình thành một khuôn mẫu cho mối quan hệ hôn nhân làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Các đoạn Ê-phê-sô 5 viết rằng một hôn nhân thành công đòi hỏi người vợ và người chồng phải làm đúng vai trò của mình:. "Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh" (Ê-phê-sô 5:22-23). "Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh." (Ê-phê-sô 5:25). "Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Ðấng Christ đối với Hội thánh."(Ê-phê-5:28-29) "Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt" (Ê-phê-sô 5:31).

Khi một người chồng và vợ có niềm tin xây dựng theo những nguyên tắc của Đức Chúa Trời, thì hôn nhân của họ sẽ vững bền và lành mạnh. Một cuộc hôn nhân dựa trên Kinh Thánh là một hôn nhân với Đấng Christ là đầu chung của người chồng và người vợ. Khái niệm hôn nhân theo Kinh Thánh là sự hiệp nhất giữa hai cá nhân theo hình ảnh hiệp nhất của Đấng Christ với Hội Thánh của Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về hôn nhân?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries