settings icon
share icon
Câu hỏi

Cách học Kinh Thánh đúng là gì?

Trả lời


Hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời sống của một tín hữu. Đức Chúa Trời Không dạy rằng chúng ta chỉ cần đọc Kinh Thánh là đủ. Chúng ta phải nghiên cứu và vận dụng nó một cách chính xác (II Ti-mô-thê 2:15). Học Kinh Thánh là việc rất khó. Xem Kinh Thánh lượt qua hoặc vắn tắt đôi khi có thể dẫn đến những kiến thức sai lạc về Kinh Thánh. Vì vậy, việc nắm bắt một vài nguyên tắc giải kinh đúng rất là quan trọng.

Trước tiên, người học Kinh Thánh phải cầu nguyện và xin Chúa Thánh Linh ban cho sự hiểu biết, vì đó là một trong những chức vụ của Ngài. "Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến."(Giăng 16:13). Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong sự hiểu biết Kinh Thánh cũng như Ngài đã hướng dẫn các môn đồ trong việc viết sách Tân Ước. Hãy nhớ rằng, Kinh Thánh là sách của Đức Chúa Trời và chúng ta cần phải hỏi Ngài ý nghĩa của nó. Nếu bạn là một Cơ Đốc nhân, tác giả của Kinh Thánh — Chúa Thánh Linh — cư ngụ trong lòng bạn, và Ngài muốn bạn hiểu những gì Ngài đã viết.

Thứ hai, chúng ta không được kéo một câu Kinh Thánh ra khỏi những câu chung quanh nó và cố gắng xác định ý nghĩa của câu bên ngoài ngữ cảnh. Chúng ta nên luôn luôn đọc những câu xung quanh và nhiều đoạn để phân biệt bối cảnh. Trong khi cả Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời (II Ti-mô-thê 3:16; II Phi-e-rơ 1:21), Đức Chúa Trời sử dụng con người để ghi chép Kinh Thánh. Những tác giả này đã có một ý định trong tâm trí, một mục đích cho sách mà mình viết, một vấn cụ thể cần phải được giải quyết.. Chúng ta nên đọc phần bối cảnh của mỗi sách của Kinh Thánh, nghiên cứu để tìm ra người đã viết cuốn sách, ai là đối tượng đã được viết, viết khi nào, và tại sao nó được viết. Ngoài ra, chúng ta nên lưu ý là để văn bản Kinh Thánh quyết định ý nghĩa của nó. Đôi khi người ta dùng ý riêng để định nghĩa văn bản theo hướng giải thích mà họ mong muốn.

Thứ ba, chúng ta đừng cố gắng hoàn toàn độc lập trong việc học Kinh Thánh. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không lĩnh hội được gì qua những công trình nghiên cứu cả đời của những người khác, thì chúng ta đang trở nên kiêu ngạo. Một số người sai lầm trong phương pháp tiếp cận Kinh Thánh, khi họ có ý tưởng rằng họ sẽ phụ thuộc vào một mình Đức Thánh Linh để khám phá tất cả những sự thật giấu kín của Kinh Thánh. Đấng Christ, ban cho Thánh Linh, đã tặng các ân tứ thuộc linh cho những người trong thân thể của Đấng Christ. Một trong những ân tứ thuộc linh là sự dạy dỗ (Ê-phê-sô 4:11-12; I Cô-rinh-tô 12:28). Những người dạy được Chúa ban cho giúp chúng ta hiểu rõ và vâng lời Kinh Thánh. Nghiên cứu Kinh Thánh với các tín hữu khác, hỗ trợ lẫn nhau trong sự hiểu biết và áp dụng chân lý của Lời Chúa luôn luôn là sự khôn ngoan.

Tóm lại, cách thích hợp để nghiên cứu Kinh Thánh là gì? Thứ nhất, thông qua cầu nguyện và khiêm nhường, chúng ta phải dựa vào Chúa Thánh Linh để cho chúng ta sự hiểu biết. Thứ hai, chúng ta nên luôn luôn nghiên cứu Kinh Thánh trong bối cảnh của nó, công nhận sự tự giải bày của Kinh Thánh. Thứ ba, chúng ta nên tôn trọng các nỗ lực của các tín hữu khác, trong quá khứ và hiện tại, những người cũng đã nỗ lực nghiên cứu Kinh Thánh một cách bài bản. Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời là tác giả của Kinh Thánh, và Ngài muốn chúng ta hiểu được nó.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Cách học Kinh Thánh đúng là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries