Kinh Thánh nói gì về hẹn hò tán tỉnh?


Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về hẹn hò tán tỉnh?

Trả lời:
Mặc dù những từ ngữ "tán tỉnh" và "hẹn hò" không tìm thấy trong Kinh Thánh, chúng tôi đưa ra một số nguyên tắc mà các Cơ Đốc nhân nên noi theo trong thời gian trước khi kết hôn. Đầu tiên là chúng ta phải phân biệt quan điểm của thế gian về việc hẹn hò, bởi vì đường lối của Đức Chúa Trời trái ngược với thế gian (II Phi-e-rơ 2:20). Trong khi quan điểm thế gian xem việc hẹn hò với người xung quanh như thế nào cũng được, điều quan trọng là hiểu biết về nhân cách của người ấy trước khi đưa ra bất kỳ cam kết nào với người đó. Chúng ta nên tìm hiểu xem người ấy đã được sinh lại trong Thánh Linh của Đấng Christ hay chưa (Giăng 3:3-8) và người ấy có chia sẻ cùng một ước muốn hướng tới việc sống giống như Chúa cứu thế hay không (Phi-líp 2:5). Mục tiêu cuối cùng của hẹn hò hay tán tỉnh là tìm kiếm một người bạn đời trong cuộc sống. Kinh Thánh cho chúng ta biết là những Cơ Đốc nhân chúng ta không nên kết hôn với một người ngoại đạo (II Cô-rinh-tô 6:14-15) vì điều này sẽ làm mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ suy yếu luôn cả tiêu chẩn đạo đức của chúng ta.

Khi một người đang có mối quan hệ cam kết, đã hẹn hò hay tán tỉnh, điều quan trọng là phải nhớ đến tình yêu Chúa trên hết (Ma-thi-ơ 10:37). Nói hoặc tin vào một người nào đó "trọn vẹn" hay quan trọng nhất của đời sống thì điều ấy là thờ thần tượng, đó là tội lỗi (Ga-la-ti 5:20; Cô-lô-se 3:5). Ngoài ra, chúng ta không được làm ô uế thân thể chúng ta bằng việc quan hệ tình dục trước hôn nhân (I Cô-rinh-tô 6:9,13; II Ti-mô-thê 2:22). Tình dục vô đạo đức là một tội lỗi không chỉ chống lại Thiên Chúa, mà còn gây hại cho thân thể của chính chúng ta (I Cô-rinh-tô 6:18). Điều quan trọng trong tình yêu và danh dự của người khác cũng giống như chúng ta yêu chính mình (Rô-ma 12:9-10), đây là sự thật chắc chắn trong việc tạo ra mối quan hệ hẹn hò hay tán tỉnh. Cho dù hẹn hò hay tán tỉnh, việc tuân theo các nguyên tắc do Kinh thánh dạy là phương pháp tốt nhất để có nền tảng bảo đãm cho một cuộc hôn nhân. Nó là một trong những quyết định quan trọng nhất mà chúng ta sẽ thực hiện, bởi vì khi hai người kết hôn, họ dính liền với nhau và trở thành một xương một thịt trong mối quan hệ mà Thiên Chúa đã dự định lâu bền và không thể phá vỡ (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5).

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Kinh Thánh nói gì về hẹn hò tán tỉnh?