settings icon
share icon
Câu hỏi

Hệ thống thần học là gì?

Trả lời


"Hệ thống" được xem là đặt một điều gì đó vào trong khuôn khổ. Do đó hệ thống thần học là các bộ phận của thần học đặt vào hệ thống giải thích các lảnh vực khác nhau của nó. Ví dụ, có những sách của Kinh Thánh ghi chép thông tin về những thiên sứ. Nhưng không có một cuốn sách nào ghi chép tất cả các thông tin về những thiên sứ. Hệ thống thần học lấy tất cả thông tin về thiên sứ từ các sách của Kinh Thánh và tổ chức nó thành một hệ thống gọi là thiên sứ học. Đó là những gì thần học hệ thống làm tất cả-tổ chức những lời dạy của Kinh Thánh vào các hệ thống cùng thể loại.

Thần học đúng hoặc Thiên đạo là nghiên cứu về Đức Chúa Cha. Cứu Chúa học là nghiên cứu về Đức Chúa Con, Chúa cứu thế Giê Su. Thánh Linh học là nghiên cứu về Chúa Thánh Linh. Thánh kinh học là nghiên cứu về Kinh Thánh. Cứu thục học là nghiên cứu về sự cứu rỗi. Hội Thánh học là nghiên cứu về Hội Thánh. Lai thế học là nghiên cứu về ngày sau rốt. Thiên sứ học là nghiên cứu về các thiên sứ. Quỉ sứ học là nghiên cứu về ma quỷ từ quan điểm Cơ Đốc giáo. Nhân loại học là nghiên cứu về nhân loại từ quan điểm Cơ Đốc giáo. Tội lỗi học là nghiên cứu về tội lỗi. Hệ thống thần học là một công cụ quan trọng trong việc giúp chúng ta hiểu và dạy Kinh Thánh một cách có tổ chức.

Ngoài hệ thống thần học có những cách khác mà thần học có thể được chia ra. Thần học Kinh Thánh là nghiên cứu về một sách nhất định hoặc nhiều sách của Kinh Thánh, nhấn mạnh những khía cạnh khác nhau của thần học tập trung vào nó. Ví dụ, Phúc âm Giăng rất hợp lý về Chúa cứu thế vì nó tập trung rất nhiều vào thần tánh của Chúa cứu thế (Giăng 1:1, 14; 8:58, 10:30, 20:28). Lịch sử thần học là nghiên cứu về giáo lý và cách chúng phát triển qua nhiều thế kỷ trong các giáo hội Cơ Đốc giáo. Thần học giáo điều là nghiên cứu về các giáo lý của các nhóm Cơ Đốc nhân có một số học thuyết đã hệ thống hoá. Ví dụ, Thần học Calvin và thần học thời kỳ. Thần học đương đại là nghiên cứu về học thuyết đã phát triển hay đang được chú ý trong thời gian gần đây. Phương pháp thần học phải nghiên cứu không có vấn đề gì, điều quan trọng của thần học là phải nghiên cứu.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Hệ thống thần học là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries