settings icon
share icon
Câu hỏi

Niềm tin vào Duy Chúa Giê-xu /Ngũ Tuần Hiệp Nhất là như thế nào?

Trả lời


Phong trào “Duy Chúa Giê-xu,” hay còn biết với tên Chủ nghĩa Ngũ Tuần Hiệp Nhất hay thần học hiệp nhất dạy rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng chối bỏ sự hiệp nhất ba ngôi của Ngài. Nói cách khác, thần học hiệp nhất không thừa nhận các thân vị riêng biệt của Thượng Đế: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Thần học này có nhiều dạng khác nhau–có người xem Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời duy nhất, nhưng đôi khi biểu lộ ra mình là Đức Chúa Cha và là Đức Thánh Linh. Cốt lõi của giáo lí Ngũ Tuần Hiệp Nhất / Duy Chúa Giê-xu là Chúa Giê-xu là Cha và Chúa Giê-xu là Đức Thánh Linh. Chỉ có một Đức Chúa Trời thể hiện Ngài ra theo từng “hình thái” khác nhau.

Sự dạy dỗ theo Duy Chúa Giê-xu / Ngũ Tuần Hiệp Nhất đã tồn tại hàng thế kỷ theo nhiều dạng khác nhau, gọi là hình thái luận (modalism). Hình thái luận dạy rằng Đức Chúa Trời hành động theo nhiều dạng hay hình thái khác nhau theo từng thời điểm–có lúc là Cha, có lúc là Con và có lúc là Thánh Linh. Nhưng các đoạn Kinh Thánh như Ma-thi-ơ 3:16-17, miêu tả hai hay ba Thân Vị của Thượng Đế cùng tồn tại, đã phản đối hình thái luận. Hình thái luận được kết luận là dị giáo ngay từ thế kỷ thứ hai Sau Công Nguyên. Hội thánh ban đầu kịch liệt phản đối quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời chỉ là một thân vị hành động theo các hình thái khác nhau tùy thời điểm. Họ phản bác dự vào Kinh Thánh rằng có bằng chứng cho thấy ba ngôi hiệp một của Đức Chúa Trời: nhiều đoạn miêu tả các Thân Vị của Thượng Đế xuất hiện cùng nhau, và thường có sự tương tác với nhau (ví dụ: Sáng Thế Ký 1:26; 3:22; 11:7; Thi Thiên 2:7; 104:30; 110:1; Ma-thi-ơ 28:19; Giăng 14:16). Ngũ Tuần Hiệp Nhất /Duy Chúa Giê-xu là không đúng Kinh Thánh.

Ngược lại, khái niệm Đức Chúa Trời ba ngôi xuất hiện xuyên suốt Kinh Thánh. Khó có thể hiểu hết được khái niệm này bằng tâm trí hữu hạn của con người. Và bởi con người thường muốn mọi việc phải lí giải được theo hệ thống thần học của mình, các phong trào như Duy Chúa Giê-xu–chưa kể Chứng Nhân Giê-hô-va–thường xuyên nổi lên nhằm giải thích bản chất của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, việc này sẽ đi ngược lại với những gì được chép trong Kinh Thánh. Các Cơ Đốc nhân đã chấp nhận rằng bản chất của Đức Chúa Trời không bị gò bó trong giới hạn của chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin Ngài khi Ngài phán, “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9). Nếu chúng ta không thể hiểu được suy nghĩ và đường lối Chúa, chúng ta cũng phải chấp nhận không thể hiểu hết bản tính của Ngài được.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Niềm tin vào Duy Chúa Giê-xu /Ngũ Tuần Hiệp Nhất là như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries