settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức tin vào Đức Chúa Trời và khoa học có mâu thuẫn với nhau?

Trả lời


Khoa học được định nghĩa là "quan sát, xác định, mô tả, điều tra thực nghiệm, và lý thuyết giải thích hiện tượng." Khoa học là một phương pháp mà nhân loại có thể sử dụng để đạt được một sự hiểu biết lớn hơn về vũ trụ tự nhiên. Đây là sự tìm kiếm kiến thức thông qua quan sát. Tiến bộ trong khoa học chứng minh khả năng lý luận của và trí tưởng tượng của con người. Tuy nhiên, niềm tin của Cơ Đốc nhân trong khoa học không bao giờ được như niềm tin của chúng ta trong Đức Chúa Trời. Một Cơ Đốc nhân có thể có niềm tin vào Đức Chúa Trời và tôn trọng khoa học, miễn là chúng ta nhớ điều nào là hoàn hảo và điều nào là không.

Niềm tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời là sự tin tưởng của đức tin. Chúng ta tin vào Con Ngài để được cứu rỗi, tin vào Lời của Ngài để được hướng dẫn, và tin vào Chúa Thánh Linh của Ngài để được chỉ lối. Đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa phải tuyệt đối, bởi khi chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời, chúng ta dựa vào sự toàn hảo, toàn năng, toàn tri của Đấng sáng tạo. Niềm tin trong khoa học của chúng ta chỉ dựa trên trí tuệ và không có gì hơn nữa. Chúng ta có thể dựa vào khoa học để làm nhiều điều tuyệt vời, nhưng chúng ta cũng có thể dựa vào khoa học để làm nhiều điều sai lầm. Nếu chúng ta đặt niềm tin vào khoa học, chúng ta dựa vào con người không trọn vẹn, đầy tội lỗi, bị hạn chế. Khoa học trong suốt lịch sử đã mắc sai lầm về nhiều điều, chẳng hạn như hình dạng của trái đất, máy bay, vắc xin, truyền máu, và ngay cả vấn đề sinh sản. Đức Chúa Trời không bao giờ sai.

Sự thật không có gì để lo sợ, vì vậy không có lý do nào một Cơ Đốc nhân sợ khoa học chân chính. Hãy học thêm về cách Đức Chúa Trời xây dựng vũ trụ của chúng ta, điều đó sẽ giúp toàn nhân loại chân thành biết ơn những kỳ quan của tạo hóa. Mở rộng kiến thức của chúng ta sẽ giúp chống lại bệnh tật, sự thiếu hiểu biết, và quan niệm sai lạc. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học đặt niềm tin vào lý luận của con người trên niềm tin vào Đấng Tạo Hóa, thì đó là điều nguy hiểm. Họ không khác gì những người đặt niềm tin vào tôn giáo, họ chọn niềm tin vào con người và sẽ tìm các dữ kiện để bảo vệ niềm tin đó.

Tuy nhiên, các nhà khoa học duy lý nhất, và chối bỏ niềm tin vào Đức Chúa Trời, thừa nhận sự thiếu hoàn chỉnh trong sự hiểu biết về vũ trụ. Họ chấp nhận khoa học không thể chứng minh Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh, cũng như những học thuyết mà họ yêu thích nhất cũng không thể chứng minh hay bác bỏ. Khoa học nên là một ngành học trung lập, chỉ tìm kiếm sự thật, ngoài ra không nên ẩn chứa một động cơ nào khác.

Nhiều môn khoa học ủng hộ sự hiện hữu và công việc của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 19:1 nói: "Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc của tay Ngài làm." Khi khoa học hiện đại phát hiện thêm về vũ trụ, chúng ta tìm thấy bằng chứng về sự sáng tạo. Sự phức tạp đáng kinh ngạc và khả năng sao chép của DNA, sự phức tạp và hài hòa với nhau của các định luật vật lý, và sự hòa hợp tuyệt đối giữa các điều kiện và hóa học trên trái đất chính là bằng chứng ủng hộ thông điệp của Kinh Thánh. Một Cơ Đốc nhân nên chấp nhận khoa học tìm sự thật, nhưng từ chối các "thầy tế lễ của khoa học" là những người đặt kiến thức của loài người lên cao hơn Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức tin vào Đức Chúa Trời và khoa học có mâu thuẫn với nhau?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries