settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự ngự trị của Đức Thánh Linh là gì?

Trả lời


Sự ngự trị của Đức Thánh Linh là hành động mà Đức Chúa Trời chiếm giữ thường trú trong thân thể của một người tin Chúa Giê-xu Christ. Trong Cựu Ước, Thánh Linh sẽ đến và đi từ các thánh, trao quyền cho họ phục vụ nhưng không nhất thiết phải ở lại với họ (xem Các quan xét 15:14; I Sử ký 12:18; Thi Thiên 51:11; Ê-xê-chi-ên 11:5). Chúa Giê-xu tiết lộ cho các môn đệ của Ngài về vai trò mới của Thần lẽ thật sẽ hành động trong cuộc sống của họ: "Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi" (Giăng 14:17). Sứ đồ Phao-lô viết: "Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời" (I Cô-rinh-tô 6:19–20).

Những câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng người tin Chúa Giê-xu Christ có Ngôi thứ ba của Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh, đang sống trong mình. Khi một cá nhân tự mình tiếp nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi thì Đức Thánh Linh ban cho người đó sự sống của Đức Chúa Trời, sự sống đời đời mà thực sự là bản tính thực sự của Ngài (Tít 3:5; II Phi-e-rơ 1:4), và Đức Thánh Linh đến sống trong tâm linh của người đó. Thực tế là thân thể của người tin Chúa được ví như là một đền thờ nơi Đức Thánh Linh sống để giúp chúng ta hiểu được sự ngự trị của Đức Thánh Linh là gì. Từ đền thờ được sử dụng để mô tả Nơi Chí Thánh là nơi thiêng liêng bên trong cấu trúc đền tạm của Cựu Ước. Ở đó, sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện trong một đám mây và gặp thầy tế lễ thượng phẩm là người mà mỗi năm một lần đi vào trong Nơi Chí Thánh (Lê-vi-ký 16:29-30; Hê-bơ-rơ 9:7). Vào ngày Đại Lễ Chuộc Tội, thầy tế lễ thượng phẩm mang huyết của một con thú bị giết và rải nó lên ngôi thương xót của Hòm Giao Ước. Vào ngày đặc biệt này, Đức Chúa Trời ban sự tha thứ cho thầy tế lễ và dân sự của Ngài.

Ngày nay, không có ngôi đền Do Thái ở Giê-ru-sa-lem và sự cúng tế con sinh đã chấm dứt. Người tin Chúa trong Đấng Christ đã trở thành thánh địa bên trong của Thánh Linh Đức Chúa Trời, vì người tin Chúa đã được thánh hóa và được tha thứ bởi huyết của Đức Chúa Jêsus Christ (Ê-phê-sô 1:7). Người tin Chúa trong Đấng Christ trở thành nơi ngự trị của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trong thực tế, Kinh Thánh cũng nói rằng người tin Chúa được Đấng Christ (Cô-lô-se 1:27) và Đức Chúa Cha (I Giăng 4:15) — cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời ngự trị bên trong.

Khi Đức Thánh Linh sống trong người tin Chúa, Ngài mang đến một số kết quả thay đổi cuộc sống:

1) Thánh Linh ngự trị đến với một linh hồn chết trong tội lỗi và tạo nên một đời sống mới (Tít 3:5). Đây là sự sinh mới mà Chúa Giê-xu đã nói trong Giăng 3:1–8.

2) Thánh Linh ngự trị xác nhận với người tin rằng người đó thuộc về Chúa và là người thừa kế của Đức Chúa Trời và là người đồng thừa kế với Đấng Christ (Rô-ma 8:15–17).

3) Đức Thánh Linh ngự trị đặt người mới tin Chúa là một thành viên của Hội Thánh phổ thông của Đấng Christ. Đây là phép báp-têm của Thánh Linh, theo I Cô-rinh-tô 12:13.

4) Thánh Linh ngự trị ban cho những ân tứ thuộc linh (những khả năng được Đức Chúa Trời ban cho để phục vụ) cho người tin Chúa để gây dựng Hội Thánh và phục vụ Chúa một cách hiệu quả vì sự vinh hiển của Ngài (I Cô-rinh-tô 12:11).

5) Thánh Linh ngự trị giúp người tin Chúa hiểu và áp dụng Kinh Thánh cho cuộc sống hàng ngày của mình (I Cô-rinh-tô 2:12).

6) Thánh Linh ngự trị làm phong phú đời sống cầu nguyện của tín hữu và cầu thay cho người đó trong lời cầu nguyện (Rô-ma 8:26–27).

7) Đức Thánh Linh ngự trị trao quyền cho người tin Chúa đầu phục để sống cho Đấng Christ để làm theo ý muốn của Ngài (Ga-la-ti 5:16). Đức Thánh Linh dẫn dắt người tin Chúa đi vào con đường của sự công bình (Rô-ma 8:14).

8) Thánh Linh ngự trị đưa ra bằng chứng về cuộc sống mới bằng cách sản sinh ra bông trái Thuộc Linh trong đời sống của người tin Chúa (Ga-la-ti 5:22–23).

8) The indwelling Spirit gives evidence of new life by producing the fruit of the Spirit in the believer's life (Galatians 5:22–23).

9) Thánh Linh ngự trị đau buồn khi người tin Chúa phạm tội (Ê-phê-sô 4:30), và Ngài cáo trách người tin Chúa xưng tội lỗi mình với Chúa để mối thông công được phục hồi (I Giăng 1:9).

10) Đức Thánh Linh ngự trị chứng thực người tin Chúa cho đến ngày cứu chuộc để sự đến của người tin Chúa trong sự hiện diện của Chúa được bảo đảm sau cuộc đời này (Ê-phê-sô 1:13–14).

Khi bạn tiếp nhận Đấng Christ là Cứu Chúa của bạn (Rô-ma 10:9–13) thì Đức Thánh Linh chiếm ngự trong lòng bạn, mang đến cho bạn một cuộc sống hoàn toàn mới về tình yêu, mối quan hệ và phục vụ Chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự ngự trị của Đức Thánh Linh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries