settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời có nhậm lời cầu nguyện không?

Trả lời


Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là “Có”. Đức Chúa Trời có hứa rằng, khi chúng ta cầu xin điều gì phù hợp với ý muốn Ngài trên cuộc đời chúng ta, Ngài sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin (I Giăng 4:14-15). Tuy nhiên, cần phải báo trước thêm một điều nữa là: có thể chúng ta sẽ không thích câu trả lời đó.

Chúng ta cầu xin rất nhiều thứ - có những điều tốt, những điều xấu, có những điều thật vô nghĩa. Nhưng Chúa lắng nghe tất cả mọi điều mà ta cầu xin, không kể chúng ta cầu xin điều gì (Ma-thi-ơ 7:7). Ngài không hề làm ngơ con cái Ngài (Lu-ca 18:1-8). Khi chúng ta thưa chuyện với Ngài, Ngài hứa sẽ lắng nghe và đáp lời chúng ta (Ma-thi-ơ 6:6, Rô-ma 8:26-27). Câu trả lời có thể rất khác nhau “được” hoặc “không” hoặc “hãy chờ đợi, chưa phải lúc”.

Phải nhớ rằng cầu nguyện không phải là cách chúng ta làm cho Đức Chúa Trời thực hiện những điều mà chúng ta muốn. Lời cầu nguyện của chúng ta phải tập trung vào những điều nhằm tôn vinh, làm sáng danh Chúa và phản ánh những gì Kinh Thánh bày tỏ một cách rõ ràng về ý muốn của Đức Chúa Trời (Lu-ca 11:2). Nếu chúng ta cầu nguyện cho những điều gì làm ô danh Chúa hoặc không phải ý muốn Chúa dành cho chúng ta, Ngài sẽ không đáp ứng những điều đó. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt xa những gì chúng ta suy tưởng, và chúng ta phải tin cậy rằng, câu trả lời của Ngài về những gì chúng ta cầu xin là giải pháp tốt nhất dành cho chúng ta.

Đức Chúa Trời có nhậm lời cầu nguyện không? – khi Chúa trả lời “có”

Trong hai chương đầu của sách I Sa-mu-ên, An-ne cầu nguyện và cầu xin Đức Chúa Trời cho bà được có con. Vào thời đó, việc bà không thể sinh con bị xem là một nỗi xấu hổ cho một người phụ nữ. An-ne đã cầu nguyện một cách nhiệt thành – nhiệt thành đến nỗi một thầy tế lễ đã nhìn thấy bà cầu nguyện và nghĩ bà đang bị say. Nhưng Đức Chúa Trời nghe An-ne, và Ngài nhậm lời bà và cho bà sinh ra một người con.

Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con” (Giăng 14:13). Nếu bạn cầu nguyện một cách đặc biệt cho điều gì và Chúa nhậm lời điều bạn cầu xin, khi đó bạn được đảm bảo chắc chắn đó là ý muốn của Ngài. Không điều gì không thể xảy ra nếu Đức Chúa Trời cho phép nó xảy ra. (Rô-ma 8:28).

Đức Chúa Trời có nhậm lời cầu nguyện không? – khi Chúa trả lời “không”

Trong Giăng 11, Ma-ri và Ma-thê đã muốn Chúa Giê-xu chữa lành cho người anh sắp chết của mình, nhưng Chúa Giê-xu đã để La-xa-rơ chết. Tại sao Ngài lại trả lời “không” với những người nữ đang đau khổ là những người mà Ngài rất yêu thương? VÌ Ngài có một kế hoạch lớn hơn đối với La-xa-rơ, điều mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

“Không” là một trong những câu trả lời khó khăn nhất mà chúng ta có thể nhận được. Nhưng, một lần nữa, điều quan trọng cần phải nhớ rằng Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự và nhận thức được toàn bộ dòng thời gian của lịch sử. Ngài biết mỗi kết quả có thể có của mỗi sự lựa chọn trong mọi tình huống có thể; chúng ta thì không. Ngài nhìn thấy “bức tranh tổng thể”; chúng ta chỉ thấy một phần nét vẽ. Châm ngôn 3:5 nói rằng “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con”. Khi chúng ta nhận được câu trả lời “không”, chúng ta phải tin rằng bất cứ điều gì chúng ta cầu xin đều không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời..

Đức Chúa Trời có nhậm lời cầu nguyện không? – khi Chúa trả lời “hãy chờ đợi, chưa phải lúc”

Đôi khi nghe trả lời “hãy chờ đợi” có khi khó hơn cả câu trả lời “không” vì điều đó có nghĩa là chúng ta phải kiên nhẫn (Rô-ma 8:25). Trong khi chờ đợi thật khó khăn như vậy, chúng ta có thể cảm tạ Chúa vì Ngài đang tể trị và tin cậy rằng thời điểm của Ngài là hoàn hảo (Rô-ma 12:12; Thi thiên 37:7-9).

Đức Chúa Trời muốn điều tốt nhất cho cuộc đời bạn. Ngài không muốn bạn đau khổ một cách không cần thiết. Giê-rê-mi 29:11 chép rằng, “Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình”. Hãy kiên nhẫn và biết rằng Ngài là Cha yêu thương của bạn (Thi Thiên 46:10).

Sự chờ đợi theo Phi-líp 4:6 khi bạn cầu xin với Chúa: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Vì thế, khi Đức Chúa Trời trả lời, hãy sẵn sàng để đón nhận sự khôn ngoan của Ngài – cho dù bạn đồng ý hay không đồng ý câu trả lời đó của Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời có nhậm lời cầu nguyện không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries