Cơ Đốc nhân nên dạy dỗ con cái thế nào? Kinh Thánh nói gì?


Câu hỏi: Cơ Đốc nhân nên dạy dỗ con cái thế nào? Kinh Thánh nói gì?

Trả lời:
Làm sao để dạy dỗ con cái tốt nhất là công việc khó để học nhưng lại là điều quan trọng chủ yếu. Một số người cho rằng việc kỷ luật trên thân thể (như đánh đòn) là phương pháp duy nhất Kinh Thánh hổ trợ. Một số người nhấn mạnh cho quỳ gối, một số người khác hình phạt nhưng không dùng cách đánh đòn để có hiệu quả lâu dài hơn. Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh dạy rằng đánh dạy là thích hợp, ích lợi và cần thiết.

Xin đừng hiểu lầm chúng tôi là những người chủ trương hành hạ con cái. Con cái đừng nên bao giờ để bị đánh đòn trong phạm vi đến nỗi gây ra tổn thương thân thể thực sự, theo như Kinh Thánh, dầu vậy việc dạy dỗ đánh đòn con cái thích đáng và ngăn cản là một điều tốt góp phần cho nhân cách và giáo dục con cái sửa chữa.

Nhiều đoạn Kinh Thánh đã cho thấy sự khuyến khích dạy con bằng đánh phạt “Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; Dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ.” (Châm ngôn 23:13-14; cũng xem 13:24; 22:15; 20:30) Kinh Thánh nhấn mạnh về tầm quan trọng của kỷ luật, đó là điều bắt buộc phải có trong việc đào tạo nên con người. Nó là điều dễ dàng học hỏi hơn nhiều khi chúng ta còn trẻ. Con cái không có kỷ luật thường xuyên lớn lên bất trị, không tôn trọng nhà cầm quyền, và hậu quả dễ thấy là khó có lòng vâng lời, và đi theo Chúa. Chính Đức Chúa Trời dùng những kỷ luật để sửa dạy chúng ta và dẫn dắt chúng ta vào đường ngay thẳng và khuyên giục chúng ta ăn năn những việc làm sai quấy. (Thi Thiên 94:12; Châm ngôn 1:7; 6:23; 12:1; 13:1; 15:5; Ê-sai 38:16; Hê-bơ-rơ 12:9)

Để áp dụng kỷ luật chính xác và phù hợp theo những qui luật trong Kinh Thánh, cha mẹ phải gần gũi với những lời khuyên răn trong Kinh Thánh liên quan đến kỷ luật. Sách châm ngôn chứa đầy dẫy sự khôn ngoan liên quan đến việc nuôi dạy con cái như là “Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan; Còn con trẻ phóng túng làm mắc cỡ cho mẹ mình.” Châm ngôn 29:15. Câu Kinh Thánh này đưa ra hậu quả của con cái không vâng lời. Cha mẹ mắc cỡ. Dĩ nhiên kỷ luật phải có mục tiêu cho con cái nên người và không bao giờ lạm dụng sự phán xét để trừng phạt và ngược đãi con cái. Không bao giờ nên trút cơn giận hoặc làm cho phản tác dụng.

Kỷ luật dùng để sửa dạy con người đi theo đường lối ngay thẳng. “Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.” Hê-bơ-rơ 12:11. Kỷ luật của Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nó cũng như tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Kỷ luật thân thể con cái đừng bao giờ làm hại hay gây đau đớn cho con cái lâu dài. Hình phạt thân thể con cái nên luôn luôn tiếp theo liền bằng sự xoa dịu để bảo đãm cho con cái biết rằng cha mẹ yêu con. Trong những giây phút này là thời điểm tốt nhất để cha mẹ dạy con cái biết Đức Chúa Trời kỷ luật chúng ta là Ngài yêu chúng ta cũng giống như cha mẹ, chúng ta làm như thế vì con cái chúng ta.

Có thể có những hình thức kỷ luật khác. Như là bắt quỳ gối thay vì đánh phạt. Một số phụ huynh thấy rằng hình thức đánh phạt không đem lại kết quả tốt cho con cái. Một số phụ huynh thấy rằng bắt quỳ gối hoặc cho nó đi khuất mắt có hiệu quả hơn là khuyến khích con cái thay đổi cách cư xử. Nếu đó là những trường hợp có cần, bằng tất cả các phương pháp, phụ huynh nên dùng những phương pháp đưa ra tốt nhất theo sự thay đổi cư xử cần thiết. Trong khi Kinh Thánh tán thành việc đánh phạt không thể chối cãi. Kinh Thánh quan tâm nhiều hơn với mục tiêu xây dựng nhân cách tin kính hơn là phương pháp nghiêm khắc dùng để đạt được mục tiêu đó.

Làm vấn đề này nhiều khó khăn hơn sự thực, ngay cả chính phủ cũng đang xem xét tất cả hành vi trong việc đánh dạy con cái như là việc hành hạ chúng. Nhiều phụ huynh không đánh con cái vì sợ việc này bị thông báo đến chính quyền hoặc bị khó khăn nếu con cái họ bỏ đi. Cha mẹ nên làm gì nếu chính phủ xem việc đánh dạy con cái là bất hợp pháp? Theo Rô ma 13:1-7 cha mẹ nên vâng phục chính phủ. Một chính phủ không bao giờ nên phủ nhận lời của Đức Chúa Trời. Và đánh dạy con cái là lời nói theo Kinh Thánh, quyền lợi tốt nhất của con cái. Tuy nhiên giữ con cái trong gia đình, điều này chúng sẽ nhận ít nhất một số kỷ luật tốt hơn là thả lỏng chúng cho việc “chăm sóc” của chính phủ.

Trong Ê-phê-sô 6:4, cha mẹ không được chọc giận con cái. Thay vì vậy phải mang chúng đến với đường lối của Đức Chúa Trời. Nuôi dạy con cái trong “sự huấn luyện và hướng dẫn của Chúa.” Bao gồm nén giận, sửa dạy, và yêu thương đúng đắn bằng đánh phạt.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Cơ Đốc nhân nên dạy dỗ con cái thế nào? Kinh Thánh nói gì?