Kinh Thánh nói gì về một người mẹ trong Chúa?


Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về một người mẹ trong Chúa?

Trả lời:
Vai trò làm mẹ rất quan trọng mà Đức Chúa Trời chọn để ban cho nhiều phụ nữ. Một người mẹ trong Chúa là nói đến tình yêu con cái (Tít 2:4-5), một phần để người nữ ấy không làm sỉ nhục cho Chúa và Đấng Cứu Rỗi mà cô ấy đang mang danh Ngài.

Con cái là món quà từ Chúa ban tặng (Thi Thiên 127:3-5). Trong Tít 2:4 từ gốc Hi Lạp Philoteknos xuất hiện trong tài liệu tham khảo về các người mẹ yêu thương con cái của họ. Từ này đại diện cho một loại đặc biệt của "Tình yêu của mẹ" Ý tưởng phát xuất ra ngoài của từ này là chăm sóc cho con cái của chúng ta, nuôi dưỡng chúng, trìu mến ôm ấp chúng, đáp ứng nhu cầu của chúng, và dịu dàng kết bạn với từng đứa con như một món quà duy nhất từ bàn tay của Thiên Chúa.

Một vài điều trong Lời Chúa truyền lệnh cho người mẹ theo Cơ Đốc giáo:

Tính sẵn sàng - sáng, trưa, và đêm (Phục truyền luật lệ ký 6:6-7)

Để hết tâm trí - tương tác, thảo luận, suy nghĩ, và củng cố đời sống lẫn nhau (Ê-phê-sô 6:4)

Giảng Dạy - Kinh Thánh và thế giới quan thuộc Thánh Kinh (Thi Thiên 78:5-6; Phục truyền luật lệ ký 4:10; Ê-phê-sô 6:4)

Đào tạo - giúp đỡ một đứa trẻ phát triển kỹ năng và khám phá những điểm mạnh của mình (Châm ngôn 22:6) và các ân tứ thuộc linh (Rô-ma 12:3-8 và 1 Cô-rinh-tô 12)

Kỷ luật - giảng dạy sự kính sợ Chúa, rút ra đường lối kiên định, yêu thương, và vững chắc (Ê-phê-sô 6:4; Hê-bơ-rơ 12:5-11; Châm ngôn 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14; 29 :15-17)

Nuôi dưỡng - cung cấp một môi trường hỗ trợ bằng lời nói liên tục, tự do thất bại, chấp nhận, yêu mến, tình yêu vô điều kiện (Tít 2:4; II Ti-mô-thê 1:7; Ê-phê-sô 4:29-32; 5:1-2; Ga-la-ti 5:22; I Phi-e-rơ 3:8-9)

Khiêm nhường với liêm khiết - sống với những gì bạn nói, là kiểu mẫu để từ đó một đứa trẻ có thể học hỏi bằng cách "bắt chước" được thực chất của đời sống tin kính (Phục truyền luật lệ ký 4:9, 15, 23; Châm ngôn 10:9; 11:3; Thi Thiên 37:18,37).

Kinh Thánh không bao giờ cho rằng mỗi người phụ nữ nên làm một người mẹ. Tuy nhiên, điều Kinh Thánh nói rằng những người mà Chúa ban phước để được làm mẹ phải chịu trách nhiệm cách nghiêm túc. Các bà mẹ có vai trò duy nhất và chủ yếu trong cuộc sống của con cái họ. Thiên chức làm mẹ không phải là một nhiệm vụ nhỏ mọn hay công việc khó chịu. Ngay từ lúc người mẹ mang thai, ngay từ lúc bà mẹ nuôi dưỡng và chăm sóc con cái từ khi còn thơ ấu, vì thế bà mẹ giữ một vai trò đang diễn ra liên tục trong cuộc sống của con cái của họ, dù là thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trưởng thành, hoặc thậm chí đối với người đã có con cái riêng. Trong lúc vai trò làm mẹ phải thay đổi và phát triển, tình yêu, sự chăm sóc, nuôi dưỡng, và khuyến khích của người mẹ ban cho sẽ không bao giờ chấm dứt.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Kinh Thánh nói gì về một người mẹ trong Chúa?