settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa có thể cứu tôi không?

Trả lời


Câu hỏi "Chúa có thể cứu tôi không?" đã được hàng triệu người hỏi qua nhiều năm. Chúa không chỉ có thể cứu bạn, mà chỉ có Chúa mới có thể cứu bạn. Để hiểu câu trả lời cho câu hỏi "Chúa có thể cứu tôi không?" là "Có!", chúng ta trước hết cần phải hiểu tại sao chúng ta cần sự cứu. Khi A-đam bất tuân Đức Chúa Trời tại Vườn Ê-đen, tội lỗi của ông tiêm nhiễm vào những tạo vật còn lại (Rô-ma 5:12), và bản chất tội lỗi chúng ta bị thừa hưởng từ A-đam (Thi-thiên 58:3; Ê-phê-sô 2:1-3) đã chia rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:2). Tuy nhiên, vì tình yêu lớn lao của Chúa dành cho chúng ta, Ngài có một kế hoạch (Sáng thế ký 3:15). Ngài sẽ đến trong thế gian như một con người trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và sẵn lòng phó sự sống Ngài cho chúng ta, nhận lãnh hình phạt mà chúng ta đáng phải nhận. Khi Đấng Cứu Chuộc kêu lớn trên thập giá "Mọi việc đã được trọn" (Giăng 19:30), nợ tội của chúng ta đã được trả xong mãi mãi. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cứu chúng ta khỏi sự chết hiển nhiên và sự vô đạo xấu xa đời đời.

Để chúng ta được ích lợi từ của lễ hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế, chúng ta cần tin cậy vào Ngài và chỉ sự cứu chuộc của Ngài như là sự trả giá cho tội lỗi (Giăng 3:16; Công vụ các sứ đồ 16:31) và Chúa sẽ bao phủ chúng ta trong sự công chính của Đấng Christ ngay thời khắc chúng ta làm điều này (Rô-ma 3:22). Chúng ta sẽ không bao giờ có thể bước vào sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:19-25), nếu không bởi sự công chính chúng ta được quy cho.

Sự cứu chuộc của chúng ta ảnh hưởng nhiều hơn đến số phận đời đời của chúng ta, tuy nhiên, "được cứu" cũng có sự ảnh hưởng tức thì. Tin tốt lành là công việc đã được Chúa Cứu Thế làm trọn trên thập giá đã cứu chúng ta khỏi sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta và chúng ta không còn bị bản chất tội lỗi điều khiển. Sự tự do này khiến chúng ta nói "không" với tội lỗi và thắng hơn tình trạng nô dịch những ham muốn tội lỗi của xác thịt. "Về phần anh em nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh" (Rô-ma 8:9)

Bạn là ai hay bạn đã làm gì đều không quan trọng. Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trong thế gian này để cứu tội nhân (I Ti-mô-thê 1:15), và tất cả chúng ta đều là tội nhân (Rô-ma 3:23). Không một ai trong chúng ta vượt ra khỏi ân điểnv cứu chuộc rời rộng của Chúa (Ê-sai 59:1). Sứ đồ Phao-lô là một ví dụ tiêu biểu cho ân điển sâu rộng của Đức Chúa Trời. Phao-lô trãi qua phần đầu trong cuộc đời mình để ghét bỏ, cầm tù, bắt bớ và thậm chí là giết chết những Cơ Đốc Nhân. Rồi sau đó, một lần gặp được Chúa Jesus đã biến đổi Phao-lô thành một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất từng sống. Nếu Chúa đã cứu Phao-lô, "kẻ đứng đầu trong những kẻ tội" (I Ti-mô-thê 1:15), thì Ngài có thể cứu mọi người.

Loài người là quý giá nhất trong những tạo vật của Đức Chúa Trời, được dựng nên theo hình ảnh Ngài (Sáng thế ký 1:26). Đức Chúa Trời mong muốn tất cả chúng ta đều được cứu (I Ti-mô-thê 2:4) và không một ai trong chúng ta bị hư mất (II Phi-e-rơ 3:9; Ê-xê-chi-ên 18:32). Những ai tin vào danh Chúa Jesus, Đức Chúa Trời ban cho quyền làm con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Điều mà Ngài sẽ làm cho con cái của Ngài được miêu tả trong Thi Thiên 91: "Bởi vì ngươi tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu ngươi; Ta sẽ đặt ngươi lên nơi cao, bởi vì ngươi biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người; giải cứu người, và tôn vinh người" (Thi Thiên 91:14-16)

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa có thể cứu tôi không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries