settings icon
share icon
Câu hỏi

Quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh là gì?

Trả lời


Quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh là quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Thánh Linh, là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa trời, đã xuất hiện trong suốt Kinh Thánh là một Đấng mà qua Ngài và bởi Ngài những công việc vĩ đại đầy dẫy năng quyền được bày tỏ. Quyền năng của Ngài được nhìn thấy lần đầu tiên trong công cuộc sáng tạo, bởi quyền năng của Ngài thế giới được tạo dựng (Sáng Thế ký 1:1-2; Gióp 26:13). Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Thánh Linh cũng trao quyền cho con người để truyền tải ý muốn của Đức Chúa Trời: "Sa-mu-ên lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Đa-vít." (1 Sa-mu-ên 16:13, xem thêm Xuất Ê-díp-tô-kí 31:2-5, Dân số kí 27:18). Trong thời Cựu Ước, mặc dầu Đức Thánh Linh không luôn luôn ngự trị trong người của Đức Chúa Trời, Ngài hành động qua họ và ban cho họ quyền năng để đạt được những điều họ không thể tự mình hoàn thành được. Tất cả những kì tích về sức mạnh của Sam-sôn đều do Thánh Linh ngự trên ông (Các Quan xét 14:6, 19; 15:14).

Chúa Giê-xu đã hứa ban Thánh Linh như Đấng hướng dẫn, người thầy, ấn chứng của sự cứu chuộc, và Đấng an ủi cho những người tin nơi Chúa (Giăng 14:16-18). Ngài cũng hứa rằng năng quyền của Đức Thánh Linh sẽ giúp những người theo Ngài rao truyền sứ điệp Phúc Âm ra khắp thế giới: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất" (Công vụ 1:8). Sự cứu rỗi linh hồn là công việc siêu nhiên chỉ có thể thực hiện được bởi năng quyền của Đức Thánh Linh hành động trên thế gian này.

Khi Đức Thánh Linh giáng trên những tín hữu tại lễ Ngũ Tuần, đó không phải là một sự kiện lặng lẽ, nhưng là một sự kiện đầy quyền năng. "Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói" (Công vụ 2:1-4). Ngay sau đó, các môn đồ nói trước đám đông đang tụ họp tại Giê-ru-sa-lem trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Tất cả những người này đến từ nhiều dân tộc vì thế họ nói các thứ tiếng khác nhau. Thử tưởng tượng họ đã ngạc nhiên và kinh hãi thế nào khi thấy các môn đồ nói bằng thứ tiếng của xứ mình (câu 5 – 12)! Rõ ràng, đây không phải là điều mà các môn đồ có thể làm bởi sức của mình khi họ không học những ngôn ngữ đó trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh đã được bày tỏ cho một lượng lớn người tham dự ngày hôm đó, dẫn đến có khoảng 3.000 người tin Chúa (câu 41).

Trong chức vụ của mình trên đất, Chúa Giê-xu luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Lu-ca 4:1), được hướng dẫn bởi Thánh Linh (Ma-thi-ơ 4:1; Lu-ca 4:14), và được nhận năng quyền từ Thánh Linh để làm những phép lạ (Ma-thi-ơ 12:28). Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Đức Thánh Linh cũng trang bị cho các sứ đồ để thực hiện các phép lạ (2 Cô-rinh-tô 12:12; Công vụ 2:43; 3:1-7; 9:39-41). Quyền năng của Chúa Thánh Linh được bày tỏ giữa vòng tất cả các tín hữu trong hội thánh đầu tiên qua việc ban các ân tứ thuộc linh như: nói tiếng lạ, nói tiên tri, giảng dạy, khôn ngoan, và nhiều những ân tứ khác nữa.

Tất cả những ai đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu sẽ ngay lập tức và mãi mãi được Đức Thánh Linh ngự vào (Giăng 14:16; Rô-ma 8:11; Ê-phê-sô 1:13-14). Và, mặc dầu một số ân tứ thuộc linh không còn nữa (chẳng hạn như: nói tiếng lạ hay nói tiên tri, Đức Thánh Linh vẫn hành động trong và qua các tín hữu để hoàn thành ý muốn của Ngài. Quyền năng của Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta, cáo trách, dạy dỗ, và trang bị cho chúng ta để làm công việc của Ngài và rao truyền Phúc Âm. Sự hiện diện đầy năng quyền của Đức Thánh Linh là một món quà kì diệu mà chúng ta không bao giờ nên coi thường.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries