settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về sự căng thẳng?

Trả lời


Từ điển định nghĩa căng thẳng là "sự căng thẳng về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc hay sự căng cứng." Một số căng thẳng là cần thiết và thậm chí là tốt—chẳng hạn như sức căng về thể chất mà chúng ta đặt lên cơ bắp của mình để làm cho chúng khỏe hơn. Nhưng khi chúng ta nói về "căng thẳng", chúng ta thường đề cập đến sự căng thẳng hoặc căng thẳng quá mức hoặc tiêu cực về tinh thần hoặc cảm xúc. Mặc dù "căng thẳng" không được đề cập cụ thể trong Kinh Thánh, nhưng Kinh Thánh nói về những điều như lo lắng, phiền muộn và bối rối—những điều chúng ta thường liên tưởng đến căng thẳng—và cho chúng ta câu trả lời rõ ràng về cách chúng ta nên đối phó với chúng.

Mọi người đều bị căng thẳng lúc này hay lúc khác. Cách chúng ta đối phó với nó một cách tự nhiên phụ thuộc phần lớn vào việc chúng ta là ai. Đối với một số người, căng thẳng cảm xúc gây ra bệnh tật về thể chất. Những người khác có thể trở nên cực kỳ hiệu quả. Mặt khác, một số người bị căng thẳng suy sụp về tinh thần và cảm xúc. Và, tất nhiên, có rất nhiều câu trả lời khác. Căng thẳng là một trải nghiệm phổ biến của con người, đặc biệt là trong một thế giới mà nhu cầu về thời gian và sự chú ý của chúng ta dường như không có hồi kết. Công việc, sức khỏe, gia đình, bạn bè và thậm chí các công tác mục vụ có thể khiến chúng ta choáng ngợp. Giải pháp cuối cùng để giải quyết căng thẳng là phó thác cuộc đời chúng ta cho Chúa và tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài về các ưu tiên cũng như khả năng của Ngài để thực hiện những điều mà Ngài kêu gọi chúng ta. Ngài luôn ban cho đủ, vì vậy chúng ta không cần phải để cho sự căng thẳng đánh gục.

Một nguyên nhân phổ biến của căng thẳng là tài chính. Chúng ta căng thẳng về tiền bạc vì chúng ta dường như không bao giờ cảm thấy mình có đủ. Chúng ta lo lắng về việc có thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình, nhiều người sống bằng tiền lương. Hoặc chúng ta bị xâm chiếm bởi chủ nghĩa duy vật và ngược lại, căng thẳng về việc duy trì lối sống của chúng ta. Một số trở nên căng thẳng về vấn đề tài chính vì họ không tin cậy Đức Chúa Trời sẽ chu cấp những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Nhưng Chúa Giêsu phán: "Bởi vì điều nầy, Ta nói với các ngươi: Đừng vì sự sống của mình mà lo phải ăn gì, uống gì; cũng đừng vì thân thể của mình mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn, và thân thể không quý trọng hơn quần áo hay sao? ... Hơn nữa, có ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời của mình dài thêm một giờ hay không?” (Ma-thi-ơ 6:25, 27). Đúng là chúng ta được kêu gọi trở thành người quản lý tốt tiền bạc và chu cấp cho gia đình mình (1 Ti-mô-thê 5:8), nhưng chúng ta không bao giờ được quên rằng cuối cùng Đức Chúa Trời là Đấng Chu Cấp cho chúng ta. Nếu chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta không cần sợ rằng Ngài sẽ bỏ rơi chúng ta... Mặt khác, có những người gặp căng thẳng về tài chính do lòng tham vật chất nhiều hơn là do nhu cầu thực sự. Chủ nghĩa duy vật chắc chắn dẫn đến căng thẳng bởi vì, khi chúng ta tìm kiếm của cải thế gian, chúng ta đã rơi vào “sự quyến rũ của giàu sang” (Mác 4:19), với lời dối trá rằng những thứ như vậy làm giảm căng thẳng và dẫn đến hạnh phúc, sự mãn nguyện và niềm vui. Họ không có được.

Chúng ta cũng có thể thấy mình bị căng thẳng khi đối diện với khó khăn hoặc thử thách. Gia-cơ 1:2–4 khuyên: "Hỡi anh chị em của tôi! Khi anh chị em đối diện với đủ loại thử thách, hãy xem tất cả những điều đó là niềm vui, hãy biết rằng việc thử thách đức tin của anh em sinh ra sự chịu đựng, và khi sự chịu đựng đầy trọn, anh em sẽ trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì.” Khi gặp khó khăn, chúng ta có thể bị khuất phục trước sự căng thẳng, hoặc chúng ta có thể xem đó là phương tiện để Đức Chúa Trời củng cố đức tin và uốn nắn tính cách của chúng ta (Rô-ma 5:3–5; 8:28–29). Khi chuyển hướng tập chú vào Đức Chúa Trời, chúng ta tìm thấy sự an ủi trong nỗi buồn và sức mạnh để chịu đựng (2 Cô-rinh-tô 1:3–4; 12:9–10).

Bất kể loại căng thẳng nào trong cuộc sống của chúng ta, điểm khởi đầu để đối phó với nó là Chúa Giê-su Christ. Chúa Giê-su ban cho chúng ta sự khích lệ lớn lao trong Giăng 14:1: "Lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta." Chúng ta rất cần Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần Ngài vì Ngài là Đấng duy nhất có thể ban cho chúng ta sức mạnh để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Tin nơi Ngài không có nghĩa là chúng ta sẽ có một cuộc sống không có khó khăn hay chúng ta sẽ không cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống. Điều đó đơn giản có nghĩa là một cuộc sống không có Chúa Giê-su khiến việc đương đầu với căng thẳng trở thành một nhiệm vụ bất khả thi và thường gây suy nhược (làm yếu sức).

Sự tin cậy dẫn đến sự trông cậy. Châm ngôn 3:5-6 bảo chúng ta "hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con." Dựa vào “sự hiểu biết của chính mình” thường có nghĩa là áp dụng những cách giải tỏa căng thẳng của thế gian—những thứ như uống rượu, dùng ma túy hoặc giải trí vô bổ. Thay vào đó, chúng ta phải tin cậy Lời Ngài như là kim chỉ nam cuối cùng của chúng ta để có một đời sống bớt căng thẳng. Đa-vít nói: “Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lời tôi, Giải cứu tôi khỏi mọi điều sợ hãi” (Thi Thiên 34:4). Đa-vít biết rằng bằng cách tìm kiếm Chúa và chia sẻ những khó khăn của mình với Ngài, có lẽ ông sẽ tìm được ân huệ từ Ngài. Đến lượt Đức Chúa Trời đã trả lời ông và làm ông bình tâm lại.

Có lẽ không có đoạn nào trong Kinh Thánh mô tả cách xử lý căng thẳng tốt hơn Phi-líp 4:6-7: “Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Và sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng của anh em cùng ý tưởng của anh em, trong Đấng Christ Jesus.” Chúa bảo chúng ta đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng hãy trao mọi sự cho Ngài trong lời cầu nguyện. Trao gánh nặng và mối quan tâm của chúng ta cho một Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình hàng ngày sẽ giảm nhẹ hoặc loại bỏ căng thẳng trong cuộc sống của chúng ta. Thi thiên 55:22 bảo chúng ta hãy trao mọi lo lắng cho Ngài vì Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta và không bao giờ làm chúng ta thất vọng (xin xem thêm 1 Phi-e-rơ 5:6–7). Chúa Giê-su Christ ban bình an nếu chúng ta đến với Ngài với những lo lắng và băn khoăn của mình. "Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an của Ta cho các ngươi, không giống như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi. " (Giăng 14:27).

Tất cả các loại căng thẳng là một phần tự nhiên của cuộc sống (Gióp 5:7, 14:1; 1 Phi-e-rơ 4:12; 1 Cô-rinh-tô 10:13). Nhưng làm thế nào chúng ta đối phó với nó là tùy thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng tự mình làm điều đó, chúng ta sẽ không tìm thấy sự giải thoát lâu dài. Cách duy nhất chúng ta có thể đối phó với căng thẳng một cách kiên định và thành công là ở với Chúa Giê-su Christ. Trước hết, chúng ta phải tin Ngài. Thứ hai, chúng ta cần phải tin cậy và vâng lời Ngài. Chúng ta nên tin cậy Ngài để làm điều đúng bởi vì đường lối của Ngài luôn tốt nhất cho chúng ta. Sự bất tuân và tội lỗi có thể tạo ra căng thẳng và cắt đứt chúng ta khỏi phương tiện duy nhất của sự bình an và niềm vui. Bằng cách tuân theo các mạng lệnh của Ngài, chúng ta gặt hái được những ân phước của sự mãn nguyện thực sự từ một Thượng Đế yêu thương. Cuối cùng, chúng ta cần tìm kiếm sự bình an của Ngài hàng ngày bằng cách lấp đầy tâm trí mình bằng Lời Ngài, dâng mọi sự lên Ngài qua lời cầu nguyện, và ngồi dưới chân Ngài trong sự kính sợ và tôn kính. Chỉ nhờ vào ân điển, lòng thương xót và tình yêu thương của Ngài mà sự căng thẳng trong cuộc sống của chúng ta mới có thể được giải quyết.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về sự căng thẳng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries