settings icon
share icon
Câu hỏi

Phải chăng có người “Bạn đời thuộc linh” lý tưởng? Có phải Chúa ban một người đặc biệt cho bạn để kết hôn?

Trả lời


Ý tưởng chung về “Bạn đời thuộc linh" cho tất cả mọi người là có một người khác "Lý tưởng hơn" và nếu kết hôn với bất cứ ai ngoài “Bạn đời thuộc linh” ấy sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Có phải đây là quan niệm về một người bạn đời thuộc linh theo lời Chúa? Không, hoàn toàn không đúng. Quan niệm người “Bạn đời thuộc linh” thường được dùng như một cái cớ để ly dị. Những người không hạnh phúc trong hôn nhân của họ đôi khi cho rằng họ không kết hôn với người bạn đời thuộc linh của họ và do đó ly dị và bắt đầu việc tìm kiếm người bạn đời thuộc linh thực sự của họ. Điều này không hơn gì lời bào chữa, một cách biện hộ hiển nhiên không phù hợp với lời Kinh Thánh. Nếu bạn đã kết hôn, người mà bạn đã kết hôn là người bạn đời thuộc linh của bạn. Mác 10:7-9 tuyên bố: "Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Ðức Chúa Trời đã phối hiệp.” Chồng và vợ là "một thân", " một thịt.", "Không còn là hai, nhưng một" và "liên kết với nhau" tức là bạn đời thuộc linh.

Một cuộc hôn nhân có thể không được hiệp một và vui vẻ như vợ chồng mong muốn có được. Một người chồng và người vợ có thể không có thể chất, tình cảm, và tinh thần hiệp nhất như họ mong muốn. Ngay cả trong trường hợp này, người chồng và người vợ vẫn là bạn đời thuộc linh. Một cặp vợ chồng trong hoàn cảnh như vậy cần phải làm công việc phát triển thân mật "Bạn đời thuộc linh" thật sự. Bằng cách tuân theo những gì Kinh Thánh dạy về hôn nhân (Ê-phê-sô 5:22-33), một cặp vợ chồng có thể phát triển sự thân mật, yêu thương, và cam kết "Bạn đời thuộc linh” qua sự đòi hỏi “trở nên một thịt”. Nếu bạn đã kết hôn, bạn đã kết hôn với người bạn đời thuộc linh của bạn. Không có vấn đề không hòa hợp trong hôn nhân, Đức Chúa Trời có thể mang lại sự chữa lành, sự tha thứ, sự phục hồi, và sự hòa hợp trong hôn nhân tình yêu thật sự.

Có thể kết hôn với người không đúng? Nếu chúng ta dâng bản thân mình cho Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài, Ngài đã hứa trực tiếp với chúng ta: "Hãy hết lòng tin cậy Ðức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. " (Châm ngôn 3:5-6). Hàm ý của Châm ngôn 3:5-6 là nếu bạn không tin vào Chúa hết lòng, và nếu bạn dựa trên sự hiểu biết của riêng bạn, bạn có thể đi sai đường. Vâng, điều đó có thể xảy ra, trong một lúc không vâng lời và thiếu thông công gần gũi với Đức Chúa Trời, bạn sẽ kết hôn với một ai đó mà Ngài không muốn bạn kết hôn. Ngay cả trong trường hợp như vậy, cho dù Đức Chúa Trời vẫn cai trị và kiểm soát.

Ngay cả khi một cuộc hôn nhân không phải ý muốn của Đức Chúa Trời, nó vẫn trong ý chỉ và chương trình tể trị của Ngài. Đức Chúa Trời ghét ly dị (Ma-la-chi 2:16), và "Kết hôn không đúng người" không bao giờ được trình bày trong Kinh Thánh như là căn cứ để ly hôn. Việc tuyên bố "Tôi kết hôn không đúng người và sẽ không bao giờ được hạnh phúc, trừ khi tôi tìm thấy người bạn đời tâm linh thật sự của tôi" là không trung thực với lời Chúa theo hai khía cạnh. Trước tiên, đó là tuyên bố rằng quyết định sai lầm của bạn đã không thèm đếm xỉa đến ý chỉ của Đức Chúa Trời và phá hỏng kế hoạch của Ngài. Thứ hai, đó là một tuyên bố rằng Đức Chúa Trời không có khả năng làm cho hôn nhân trắc trở được hạnh phúc, hiệp nhất, và thành công. Không có gì chúng ta làm có thể ngăn trở ý chỉ tể trị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể lấy bất kỳ hai người, không có vấn đề ghép đôi không xứng như thế nào và đúc chúng lại thành hai người hoàn hảo cho nhau.

Nếu chúng ta duy trì mối thông công gần gũi với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta và chỉ dẫn chúng ta. Nếu một người đồng đi với Chúa và thật sự tìm kiếm ý muốn của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ dẫn người đó đến làm người phối ngẫu như ý định của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta đến với “Bạn đời tâm linh"của chúng ta nếu chúng ta trình lên cho Ngài và đi theo Ngài. Tuy nhiên, làm “Bạn đời tâm linh” phải có cả hai vai trò và thực tế. Chồng và vợ là “Bạn đời thuộc linh” có nghĩa rằng họ là "Một xương, một thịt", tinh thần, thể xác, và tình cảm đều hiệp nhất với nhau. Trong thực tế, mặc dù có một quá trình kết hôn của vợ chồng là bạn đời tâm linh, và làm đúng sự thực theo từng ngày. Tính hòa hợp của bạn đời tâm linh thật chỉ có thể thực hiện hoàn hảo theo các mẫu mực của Kinh Thánh về hôn nhân.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Phải chăng có người “Bạn đời thuộc linh” lý tưởng? Có phải Chúa ban một người đặc biệt cho bạn để kết hôn?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries