settings icon
share icon
Savol

Muqaddas Kitobda farovonlik Xushxabari haqida nima deyilgan?

Javob


"Imon so'zining harakati" deb ham ataladigan farovonlik Xushxabarida, imonliga Xudodan foydalanish kerakligi aytiladi, Muqaddas Kitobning masihiylik haqiqatga to'g'ridan—to'g'ri qarama-qarshidir — Xudo imonlini ishlatadi. Farovonlik ilohiyoti, Muqaddas Ruhni, imonli xohlagan narsalar uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan kuch deb ko'radi. Muqaddas Kitob, Muqaddas Ruh imonliga Xudoning irodasini bajarishga imkon beradigan Shaxsdir deb o'rgatadi. Farovonlik Xushxabarining harakati ilk jamoatga kirgan ochko'zlikning ba'zi halokatli mazhablarini eslatadi. Pavlus va boshqa havoriylar bunday bid'atni tarqatgan soxta o'qituvchilar bilan rozi bo'madilar va kelishishmadilar. Ular, ularni xavfli soxta o'qituvchilar deb hisobladilar va masihiylarni ulardan qochishga chaqirdilar.

Pavlus, Timo'tiyni 1Timo'tiyga 6:5, 9-11da, bu kabi odamlar haqida ogohlantirdi. Bu odamlar, «buzilgan aql» taqvodorlik foyda keltiradigan vosita deb hisoblashgan va boylikka intilish ularni «xaroba va halokatga» olib keladigan tuzoq edi (9 oyat). Boylikning ketidan quvish-masihiylar uchun xavfli yo'l va Xudo ogohlantiradigan narsa: "Pulparastlik har qanday yomonlikning negizidir. Mana, ba'zilar boylik ketidan quvib, imondan qaytib ketdilar va o'zlarini ko'pgina azoblarga duchor qildilar" (10 oyat). Lekin U, boshini qo'yishi uchun biror joyni afzal ko'rmadi (Matto 8:20) va shogirdlariga ham xuddi shunday qilishni o'rgatdi. Shuni ham unutmaslik kerakki, boylik bilan bog'liq bo'lgan yagona shogird, Yahudo edi.

Pavlus, ochko'zlik butparastlik ekanligini aytdi (Efesliklarga 5:5), va Efesliklarga ahloqsizlik yoki ochko'zlik haqidagi xabarni yetkazgan har qanday odamdan qochish uchun ko'rsatma berdi. Farovonlik ta'limoti, Xudo mustaqil ravishda harakat qilishni ta'qiqlaydi, demak, Xudo hamma narsaning Xudosi emas, chunki buni amalga oshirish uchun biz Uni ozod qilmaguncha, U ishlay olmaydi. Imon So'zining ta'limotiga ko'ra, bu Xudoga itoatkor ishonch emas; imon-bu farovonlik o'qituvchilar fikricha, biz ruhiy qonunlarni manipulyatsiya qiladigan formula koinotni boshqaradi. "Imon Kalomi" nomi bilan aytganda, bu harakat, imon biz ishonadigan shaxsdan yoki qalbimizda qabul qilgan va tasdiqlaydigan haqiqatlardan ko'ra ko'proq gapiradigan masala ekanligini o'rgatadi.

Rivojlanish xushxabari o'qituvchilari uchun eng yoqimli atama — ijobiy tan olishdir. Bu degani, so'zlarning o'zlarining ijodiy qudratiga ega ekanligiga ishora qiladi. Siz aytgan narsalar, farovonlik o'qituvchilari aytayotganidek, sizda yuz beradigan hamma narsani aniqlaydi. Sizning e'tirozlaringiz, ayniqsa, Xudodan talab qilayotgan rahm-shafqatlaringiz ijobiy va ikkilanmasdan ko'rsatilishi kerak. Keyin Xudo javob berishi kerak (xuddi, inson Xudodan biror narsa talab qilishi mumkin!). Shunday qilib, Xudoning bizni duo qilish qobiliyati, imonimizga bog'liq. Yoqub 4:13-16 bu ta'limotga aniq zid keladi: "Hoy, qilmoqchi bo'lgan ishlari bilan maqtanadiganlar, menga quloq solinglar! Sizlar: "Bugun yoki ertaga falon shaharga borib, u yerda bir yil yashaymiz. Savdo–sotiq qilib, pul ishlab kelamiz", — deysizlar. Ertaga nima bo'lishini sizlar qayerdan bilasizlar?! Umringiz bir lahza ko'zga ko'rinib, keyin g'oyib bo'ladigan tutunga o'xshaydi–ku! Buning o'rniga sizlar: "Egamiz xohlasa, sog'–salomat bo'lsak, uni yoki buni qilamiz", — deb aytishingiz kerak. Sizlar esa aksini qilib, mag'rurlanib, maqtanyapsizlar. Bu kabi maqtanish yomondir" (Yoqub 4:13-16). Biz kelajakda mavjud bo'ladigan narsalar haqida gapirishdan uzoqroqmiz, ertangi kun nima olib kelishini yoki hatto tirikligimizni ham bilmaymiz.

Boylikning muhimligini ta'kidlash o'rniga, Muqaddas Kitob uning ta'qiblaridan ogohlantirmoqda. Imonlilar, ayniqsa jamoat rahbarlari (1 Timo'tiyga 3: 3) pulga bo'lgan sevgidan ozod bo'lishi kerak (Ibroniylarga 13:5). Pulga bo'lgan sevgi har qanday yovuzlikka olib keladi (1Timothy 6:10). Iso ogohlantirgan, "Ehtiyot bo'linglar, o'zingizni har qanday ochko'zlikdan saqlanglar. Zero, insonning umri mol–mulkining ko'pligiga bog'liq emas" (Luqo 12:15). Bu hayotda pul va mol-mulkni olishga diqqatini qaratgan Xushxabar farovonligidan farqli o'laroq, Iso shunday dedi: "Bu dunyoda o'zlaringiz uchun boylik g'amlamanglar. Axir, bunday boylikni kuya yeydi, zang bosadi, o'g'ri tushib o'g'irlaydi" (Matto 6:19). Farovonlik ta'limoti va Rabbimiz Iso Masihning Xushxabari o'rtasidagi murosasiz qarama-qarshiliklar haqida Matto 6:24 Xushxabarida Isoning so'zlari bilan juda yaxshi ifodalanadi, "Sizlar ham Xudoga, ham boylikka birdek xizmat qila olmaysizlar."

EnglishO’zbek tilidagi saxifaga qaytish

Muqaddas Kitobda farovonlik Xushxabari haqida nima deyilgan?
© Copyright Got Questions Ministries