వేదాంతశాస్త్రం యొక్క నిర్వచనం ఏమిటి?


ప్రశ్న: వేదాంతశాస్త్రం యొక్క నిర్వచనం ఏమిటి?

జవాబు:
“వేదాంతశాస్త్రం” అనే పదం రెండు గ్రీకు పదాల నుండి వచ్చింది, దీని అర్థం “దేవుని అధ్యయనం”. క్రైస్తవ వేదాంతశాస్త్రం కేవలం బైబిల్లో వెల్లడైనట్లు దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం. భగవంతుడు మనకన్నా అనంతంగా మరియు శాశ్వతంగా ఉన్నతమైనందున ఏ వేదాంతశాస్త్రం కూడా దేవుణ్ణి మరియు ఆయన మార్గాలను పూర్తిగా వివరించదు. అందువల్ల, ఆయనను వివరించే ఏ ప్రయత్నమూ తగ్గుతుంది (రోమీయులకు 11:33-36). ఏది ఏమయినప్పటికీ, మనకు సాధ్యమైనంతవరకు ఆయనను తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు, మరియు దేవుని గురించి మనం వ్యవస్థీకృత మరియు అర్థమయ్యే రీతిలో తెలుసుకోగలిగే మరియు తెలుసుకోగలిగే వాటిని తెలుసుకునే కళ మరియు శాస్త్రం వేదాంతశాస్త్రం. కొంతమంది వేదాంతశాస్త్రానికి దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారు ఎందుకంటే ఇది విభజన అని నమ్ముతారు. సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నప్పటికీ, వేదాంతశాస్త్రం ఏకం అవుతోంది. సరైన, బైబిలు వేదాంతశాస్త్రం మంచి విషయం; అది దేవుని వాక్య బోధ (2 తిమోతి 3:16-17).

వేదాంతశాస్త్రం యొక్క అధ్యయనం, తన గురించి తాను వెల్లడించిన వాటిని తెలుసుకోవడానికి దేవుని వాక్యాన్ని త్రవ్వడం తప్ప మరొకటి కాదు. మనం ఇలా చేసినప్పుడు, ఆయనను అన్ని విషయాల సృష్టికర్తగా, అన్నిటినీ రక్షించేవాడిగా, అన్నిటికీ న్యాయమూర్తిగా తెలుసుకుంటాము. అతను ఆల్ఫా మరియు ఒమేగా, అన్ని విషయాల ప్రారంభం మరియు ముగింపు. అతన్ని ఫరో వద్దకు ఎవరు పంపుతున్నారని మోషే అడిగినప్పుడు, దేవుడు “నేను ఉన్నవాడను ” అని సమాధానం ఇచ్చారు (నిర్గమకాండము 3:14). నేను ఉన్నవాడను పేరు వ్యక్తిత్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఇతరులకు పేర్లు ఇచ్చినట్లే దేవునికి ఒక పేరు ఉంది. నేను ఉన్నవాడను పేరు ఉచిత, ఉద్దేశపూర్వక, స్వయం సమృద్ధిగల వ్యక్తిత్వం. భగవంతుడు ఒక శక్తి లేదా విశ్వ శక్తి కాదు. అతను సర్వశక్తిమంతుడు, స్వయం ప్రతిపత్తి గలవాడు, మనస్సు మరియు సంకల్పంతో ఉండటం-తన వాక్యం ద్వారా మరియు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మానవాళికి తనను తాను బయటపెట్టిన “వ్యక్తిగత” దేవుడు.

వేదాంతశాస్త్రం అధ్యయనం అంటే మన ప్రేమ మరియు విధేయత ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం. ఇక్కడ పురోగతిని గమనించండి: మనం ఆయనను ప్రేమించకముందే ఆయనను తెలుసుకోవాలి, ఆయనకు విధేయత చూపాలని కోరుకునే ముందు మనం ఆయనను ప్రేమించాలి. ఉప ఉత్పత్తిగా, మనకు తెలిసిన, ప్రేమించే, మరియు ఆయనకు విధేయులైన వారికి ఆయన ఇచ్చే ఓదార్పు మరియు ఆశతో మన జీవితాలు ఎంతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పేలవమైన వేదాంతశాస్త్రం మరియు భగవంతునిపై ఉపరితల, సరికాని అవగాహన మన జీవితాలను అధ్వాన్నంగా మారుస్తుంది. దేవుని గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. భగవంతుని గురించి తెలియకుండా ఈ లోకంలో జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తే మనమే క్రూరంగా ఉంటాం. ప్రపంచం బాధాకరమైన ప్రదేశం, మరియు దానిలోని జీవితం నిరాశపరిచింది మరియు అసహ్యకరమైనది. వేదాంతశాస్త్రాన్ని తిరస్కరించండి మరియు మీరు దిశానిర్దేశం లేకుండా జీవితానికి నష్టం చేస్తారు. వేదాంతశాస్త్రం లేకుండా, మన జీవితాలను వృథా చేసి, మన ఆత్మలను కోల్పోతాము.

క్రైస్తవులందరూ వేదాంతశాస్త్రంతో వినియోగించబడాలి-దేవుని యొక్క తీవ్రమైన, వ్యక్తిగత అధ్యయనం-తెలుసుకోవటానికి, ప్రేమించడానికి మరియు పాటించటానికి, మనం ఆనందంగా శాశ్వతత్వం గడుపుతాము.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
వేదాంతశాస్త్రం యొక్క నిర్వచనం ఏమిటి?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి