settings icon
share icon
ప్రశ్న

క్షమించరాని పాపం/క్షమించరాని పాపం ఏమిటి?

జవాబు


క్షమించరాని/క్షమించరాని పాపం లేదా “పరిశుద్ధాత్మ దూషణ” మార్కు 3:22-30, మత్తయి 12:22-32లో ప్రస్తావించబడింది. యేసు ఇలా అన్నాడు, “సమస్త పాపములును మనుష్యులుచేయు దూషణలన్నియు వారికి క్షమింపబడును గాని” (మార్కు 3:28), కాని అప్పుడు అతను ఒక మినహాయింపు ఇస్తాడు: “ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా దూషించారో వారు ఎప్పటికీ క్షమించబడరు; వారు శాశ్వతమైన పాపానికి దోషులు ”(29 వ వచనం)

యేసు ప్రకారం, క్షమించరాని లేదా క్షమించరాని పాపం ప్రత్యేకమైనది. ఇది ఎప్పటికీ క్షమించబడని ఒక అన్యాయం (మత్తయి 12:32 లోని “ఈ యుగంలో లేదా రాబోయే యుగంలో” అనే అర్థం “ఎప్పుడూ”). క్షమించరాని పాపం క్రీస్తు ద్వారా ప్రపంచంలో ఆత్మ పని సందర్భంలో పవిత్రాత్మ దైవదూషణ (“ధిక్కరించే అసంబద్ధం”). మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మత్తయి 12, మార్కు 3 లలో కనిపించే దైవదూషణ ప్రత్యేకత. అపరాధ పార్టీ, పరిసయ్యుల సమూహం, యేసు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో అద్భుతాలు చేస్తున్నాడని తిరస్కరించలేని సాక్ష్యాలను చూశాడు, అయినప్పటికీ వారు ఆయనను దెయ్యాల యువరాజు బయెల్జెబూలు చేత కలిగి ఉన్నారని వారు పేర్కొన్నారు (మత్తయి 12:24; మార్కు 3:30) ).

యేసు నాటి యూదు నాయకులు యేసుక్రీస్తును (వ్యక్తిగతంగా, భూమిపై) దెయ్యాల బారిన పడ్డారని ఆరోపించడం ద్వారా క్షమించరాని పాపానికి పాల్పడ్డారు. అలాంటి చర్యకు వారికి ఎటువంటి అవసరం లేదు. వారు అజ్ఞానం లేదా అపార్థం నుండి మాట్లాడలేదు. ఇశ్రాయేలును రక్షించడానికి దేవుడు పంపిన మెస్సీయ యేసు అని పరిసయ్యులకు తెలుసు. ప్రవచనాలు నెరవేరుతున్నాయని వారికి తెలుసు. వారు యేసు చేసిన అద్భుతమైన పనులను చూశారు, మరియు ఆయన సత్యాన్ని స్పష్టంగా ప్రదర్శించడాన్ని వారు విన్నారు. అయినప్పటికీ వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా సత్యాన్ని తిరస్కరించడానికి మరియు పరిశుద్ధాత్మను అపవాదు చేయడానికి ఎంచుకున్నారు. ప్రపంచ వెలుగు ముందు నిలబడి, ఆయన మహిమతో స్నానం చేసి, వారు ధైర్యంగా కళ్ళు మూసుకుని ఉద్దేశపూర్వకంగా అంధులయ్యారు. పాపం క్షమించరానిదని యేసు ప్రకటించాడు.

పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న దైవదూషణ, పరిసయ్యుల పరిస్థితికి సంబంధించినది, ఈ రోజు నకిలీ చేయబడదు. యేసుక్రీస్తు భూమిపై లేడు, యేసు ఒక అద్భుతం చేయడాన్ని వ్యక్తిగతంగా ఎవరూ చూడలేరు, ఆ శక్తిని ఆత్మకు బదులుగా సాతానుకు ఆపాదించారు. ఈ రోజు క్షమించరాని పాపం నిరంతర అవిశ్వాసం. క్రీస్తును తిరస్కరించినందుకు మరణించిన వ్యక్తికి క్షమాపణ లేదు. పరిశుద్ధాత్మ ప్రపంచంలో పనిలో ఉంది, పాపం, ధర్మం మరియు తీర్పు నుండి రక్షింపబడనివారిని దోషిగా చేస్తుంది (యోహాను 16:8). ఒక వ్యక్తి ఆ నమ్మకాన్ని ప్రతిఘటించి, పశ్చాత్తాపపడకుండా ఉంటే, అతడు స్వర్గం మీద నరకాన్ని ఎంచుకుంటాడు. "విశ్వాసం లేకుండా దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడం అసాధ్యం" (హెబ్రీయులు 11:6), మరియు విశ్వాసం యొక్క వస్తువు యేసు (అపొస్తలుల కార్యములు 16:31). క్రీస్తుపై విశ్వాసం లేకుండా మరణించేవారికి క్షమాపణ లేదు

దేవుడు తన కుమారునిలో మనకి రక్షణని అందించాడు (యోహాను 3:16). క్షమాపణ యేసులో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది (యోహాను 14:6). ఏకైక రక్షకుడిని తిరస్కరించడం అంటే మోక్షానికి మార్గాలు లేవు. క్షమాపణను తిరస్కరించడం స్పష్టంగా క్షమించరానిది.

భగవంతుడు క్షమించాడు లేదా క్షమించలేడని వారు కొంత పాపం చేశారని చాలా మంది భయపడుతున్నారు, వారు ఏమి చేసినా తమకు ఆశ లేదని వారు భావిస్తారు. ఆ అపోహ కింద ప్రజలను శ్రమతో ఉంచడం కంటే సాతాను మరేమీ కోరుకోడు. తన పాపానికి పాల్పడిన పాపికి దేవుడు ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తాడు: “దేవుని దగ్గరికి రండి, అతను మీ దగ్గరికి వస్తాడు” (యాకోబు 4:8). "పాపం పెరిగిన చోట, దయ మరింత పెరిగింది" (రోమా 5:20). పౌలు సాక్ష్యం దేవుడు తన దగ్గరకు వచ్చేవారిని విశ్వాసంతో రక్షించగలడని మరియు రక్షించగలడని రుజువు. (1 తిమోతి 1:12–17). మీరు ఈ రోజు అపరాధభావంతో బాధపడుతుంటే, క్షమించరాని పాపానికి మీరు పాల్పడలేదని మిగిలిన వారు హామీ ఇచ్చారు. దేవుడు ఓపెన్ చేతులతో ఎదురు చూస్తున్నాడు. యేసు వాగ్దానం ఏమిటంటే, “ఆయన ద్వారా దేవుని దగ్గరకు వచ్చేవారిని పూర్తిగా రక్షించగలడు” (హెబ్రీయులు 7:25). మన ప్రభువు ఎప్పటికీ విఫలం కాడు. “నిశ్చయంగా దేవుడు నా రక్షణ; నేను నమ్ముతాను మరియు భయపడను. యెహోవా, యెహోవా, నా బలం, నా రక్షణ; ఆయన నా రక్షణగా మారారు” (యెషయా 12:2).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

క్షమించరాని పాపం/క్షమించరాని పాపం ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries