settings icon
share icon
ప్రశ్న

దైవసంబంధ జీవపరిణామం అంటే ఏమిటి?

జవాబు


దైవసంబంధ జీవపరిణామం మూడు ప్రధాన ప్రపంచ-ప్రపంచ దృష్టికోణాలలో ఒకటి, మిగిలిన రెండు నాస్తిక పరిణామం (సాధారణంగా దీనిని డార్వినియన్ పరిణామం, సహజ పరిణామం అని కూడా పిలుస్తారు) మరియు ప్రత్యేక సృష్టి.

నాస్తిక జీవపరిణామక్రమం దేవుడు లేడని, సహజమైన చట్టాల (గురుత్వాకర్షణ మొదలైనవి) ప్రభావంతో ఉనికిలో ఉన్న, జీవంలేని బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ నుండి జీవితం సహజంగా ఉద్భవించగలదని, అయితే ఆ సహజ చట్టాల మూలం వివరించబడలేదు. దేని నుండి లేదా ముందుగా ఉన్న పదార్థాల నుండి దేవుడు ప్రత్యక్షంగా జీవితాన్ని సృష్టించాడని ప్రత్యేక సృష్టి చెబుతుంది.

ఆస్తిక పరిణామక్రమం రెండు విషయాలలో ఒకటి చెబుతుంది. మొదటి ఎంపిక ఏమిటంటే, ఒక దేవుడు ఉన్నాడు, కాని అతను ప్రత్యక్షంగా జీవిత మూలం లో పాల్గొనలేదు. ఆయన బిల్డింగ్ బ్లాక్‌లను సృష్టించి ఉండవచ్చు, అతను సహజమైన చట్టాలను సృష్టించి ఉండవచ్చు, చివరికి జీవితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ విషయాలను కూడా అతను సృష్టించి ఉండవచ్చు, కాని ఏదో ఒక సమయంలో ప్రారంభంలో అతను వెనక్కి వెళ్లి అతని సృష్టిని స్వాధీనం చేసుకోనివ్వండి. అతను దానిని ఏమి చేయనివ్వండి, అది ఏమైనా, మరియు జీవితం చివరికి ప్రాణములేని పదార్థం నుండి ఉద్భవించింది. ఈ అభిప్రాయం నాస్తిక పరిణామానికి సమానంగా ఉంటుంది, ఇది జీవితం యొక్క సహజమైన మూలాన్ని ఉహిస్తుంది.

దైవసంబంధ జీవపరిణామం రెండవ ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటంటే, మనకు తెలిసినట్లుగా జీవితపు మూలాన్ని తీసుకురావడానికి దేవుడు కేవలం ఒకటి లేదా రెండు అద్భుతాలను చేయలేదు. ఆయన అద్భుతాలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఆయన డార్విన్ యొక్క పరిణామాత్మక జీవన వృక్షం (పక్షులు మరియు క్షీరదాలను పుట్టే సరీసృపాలను పుట్టే ఫిష్ బిగోట్ ఉభయచరాలు) మాదిరిగానే ప్రాధమిక సరళత నుండి సమకాలీన సంక్లిష్టత వరకు ఒక మార్గాన్ని క్రిందికి నడిపించాడు. జీవితం సహజంగా పరిణామం చెందలేక పోయినప్పుడు (సరీసృపాల అవయవం సహజంగా పక్షి రెక్కగా ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుంది?), దేవుడు అడుగు పెట్టాడు. ఈ అభిప్రాయం ప్రత్యేక సృష్టికి సమానంగా ఉంటుంది, దీనిలో జీవితాన్ని అతీంద్రియంగా జీవించటానికి దేవుడు అతీంద్రియంగా వ్యవహరించాడని ఉహిస్తుంది. మాకు తెలుసు.

బైబిలు ప్రత్యేక సృష్టి దృక్పథం, దైవసంబంధ జీవపరిణామం దృక్పథం మధ్య అనేక తేడాలు ఉన్నాయి. ఒక ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం మరణం గురించి వారి అభిప్రాయాలకు సంబంధించినది. ఆస్తిక పరిణామవాదులు భూమి బిలియన్ల సంవత్సరాల పురాతనమైనదని మరియు శిలాజ రికార్డును కలిగి ఉన్న భౌగోళిక వరస సుదీర్ఘ యుగాలను సూచిస్తుందని నమ్ముతారు. శిలాజ రికార్డులో మనిషి చివరి వరకు కనిపించనందున, దైవసంబంధ జీవపరిణామ వాదులు చాలా జీవులు నివసించారని, చనిపోయారని మరియు మనిషి ఆలస్యంగా రావడానికి చాలా కాలం ముందు అంతరించిపోయాడని నమ్ముతారు. ఆదాము మరియు అతని పాపానికి ముందు మరణం ఉందని దీని అర్థం.

భూమి సాపేక్షంగా చిన్నదని, నోవహు వరద సమయంలో మరియు తరువాత జీవస్థశిల రికార్డు వేయబడిందని బైబిలు సృష్టికర్తలు నమ్ముతారు. పొరల స్తరీకరణ హైడ్రోలాజిక్ సార్టింగ్ మరియు ద్రవీకరణ కారణంగా సంభవించిందని భావిస్తున్నారు, ఈ రెండూ దృగ్విషయాన్ని గమనించవచ్చు. ఇది జీవస్థశిల రికార్డును మరియు ఆదాము చేసిన పాపం తరువాత వందల సంవత్సరాల తరువాత వివరించే మరణం మరియు మారణహోమం.

రెండు స్థానాల మధ్య మరొక ముఖ్యమైన తేడా ఏమిటంటే వారు ఆదికాండమును ఎలా చదివారు. ఆస్తిక పరిణామవాదులు పగటి-వయస్సు సిద్ధాంతానికి లేదా మూస సిద్ధాంతానికి సభ్యత్వాన్ని పొందుతారు, ఈ రెండూ ఆదికాండమును 1 సృష్టి వారానికి సంబంధించిన వివరణలు. యువ భూమి సృష్టికర్తలు ఆదికాండము 1 చదివినప్పుడు అక్షరాలా 24 గంటల రోజుకు సభ్యత్వాన్ని పొందుతారు. దైవసంబంధ జీవపరిణామం దృక్పథాలు రెండూ క్రైస్తవ దృక్పథం నుండి లోపభూయిష్టంగా ఉన్నాయి, అవి ఆదికాండమును సృష్టి ఖాతాతో సరిపడవు.

దైవసంబంధ జీవపరిణామం వాదులు డార్వినియన్ దృశ్యాన్ని ఉహించుకుంటారు, దీనిలో నక్షత్రాలు పరిణామం చెందాయి, తరువాత మన సౌర వ్యవస్థ, తరువాత భూమి, తరువాత మొక్కలు మరియు జంతువులు మరియు చివరికి మనిషి. సంఘటనల యొక్క విస్తరణలో దేవుడు పోషించిన పాత్రకు రెండు ఆస్తిక పరిణామ దృక్పథాలు అంగీకరించవు, కాని అవి సాధారణంగా డార్వినియన్ కాలక్రమంలో అంగీకరిస్తాయి. ఈ కాలక్రమం జెనెసిస్ సృష్టి ఖాతాతో విభేదిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఆదికాండము 1 వ రోజు భూమి సృష్టించబడిందని మరియు నాలుగవ రోజు వరకు సూర్యుడు, చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలు సృష్టించబడలేదని చెప్పారు. ఆదికాండము యొక్క పదాలు సూర్యుడు, చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలు వాస్తవానికి మొదటి రోజున సృష్టించబడ్డాయని కొందరు వాదిస్తున్నారు, కాని అవి నాలుగవ రోజు వరకు భూమి యొక్క వాతావరణం ద్వారా చూడలేవు, ఇది నాలుగవ రోజు వారి స్థానానికి దారితీస్తుంది. రెండవ రోజు వరకు భూమికి వాతావరణం లేదని జెనెసిస్ వృత్తాంతం స్పష్టంగా తెలుపుతున్నందున ఇది కొంచెం సాగదీయబడింది. మొదటి రోజున సూర్యుడు, చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలు సృష్టించబడి ఉంటే, అవి మొదటి రోజున కనిపించాలి.

అలాగే, ఐదవ రోజున సముద్ర జీవులతో పక్షులను సృష్టించామని, ఆరో రోజు వరకు భూమి జంతువులను సృష్టించలేదని ఆదికాండం ఖాతా స్పష్టంగా చెబుతోంది. భూమి జంతువుల నుండి పక్షులు ఉద్భవించాయనే డార్వినియన్ అభిప్రాయానికి ఇది ప్రత్యక్ష వ్యతిరేకం. భూమి జంతువులకు ముందు పక్షులు ఉన్నాయని బైబిలు వృత్తాంతం చెబుతోంది. ఆస్తిక పరిణామవాద దృక్పథం సరిగ్గా వ్యతిరేకం.

ఆధునిక క్రైస్తవ మతంలో అత్యంత దురదృష్టకర ధోరణులలో ఒకటి, పరిణామ సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా జెనెసిస్‌ను తిరిగి అర్థం చేసుకోవడం. చాలా మంది ప్రసిద్ధ బైబిల్ ఉపాధ్యాయులు మరియు క్షమాపణలు పరిణామవాదులను ఆశ్రయించారు మరియు ఆదికాండము యొక్క సాహిత్య వ్యాఖ్యానానికి కట్టుబడి ఉండటం క్రైస్తవుల విశ్వసనీయతకు ఏదో ఒకవిధంగా హానికరమని నమ్ముతారు. ఏదైనా ఉంటే, పరిణామవాదులు బైబిలుపై నమ్మకం చాలా తక్కువగా ఉన్నవారి పట్ల గౌరవాన్ని కోల్పోతారు, వారు దానిని త్వరగా రాజీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అకాడెమియాలో నిజమైన సృష్టికర్తల సంఖ్య తగ్గిపోతున్నప్పటికీ, జెన్సిస్ ఇన్ ది జెనెసిస్, క్రియేషన్ రీసెర్చ్ సొసైటీ మరియు ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ క్రియేషన్ రీసెర్చ్ వంటి అనేక నమ్మకమైన సంస్థలు బైబిలు నిజమైన శాస్త్రానికి మాత్రమే అనుకూలంగా లేవని ధృవీకరించాయి, బైబిల్లోని ఒకే పదం నిజమైన శాస్త్రం ద్వారా నిరూపించబడలేదు. విశ్వం యొక్క సృష్టికర్త మనకు ఇచ్చిన బైబిలు దేవుని సజీవ పదం, మరియు ఆయన ఆ విశ్వాన్ని ఎలా సృష్టించాడనే దాని వివరణ పరిణామ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా లేదు, పరిణామం గురించి “ఆస్తిక” అవగాహన కూడా ఉంది.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

దైవసంబంధ జీవపరిణామం అంటే ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries