settings icon
share icon
ప్రశ్న

యేసు చనిపోయినప్పుడు ఆలయపు తెర రెండు ముక్కలు కావడం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

జవాబు


యేసు జీవితకాలంలో, యెరూషలేములోని పవిత్ర ఆలయం యూదుల మత జీవితానికి కేంద్రంగా ఉంది. ఈ దేవాలయం జంతు బలులు చేసి మోషే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఆరాధనను నమ్మకంగా పాటించే ప్రదేశం. హెబ్రీయులు 9:1-9 మనకు చెబుతుంది, ఆలయంలో ఒక ముసుగు పవిత్ర పవిత్రతను-దేవుని ఉనికి భూసంబంధమైన స్థలాన్ని-మనుష్యులు నివసించిన మిగిలిన ఆలయం నుండి వేరు చేసింది. పాపం ద్వారా మనిషి దేవుని నుండి వేరు చేయబడ్డాడని ఇది సూచిస్తుంది (యెషయా 59:1-2). ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి ప్రధాన పూజారికి మాత్రమే ఈ ముసుగు దాటి వెళ్ళడానికి అనుమతి ఉంది (నిర్గమకాండము 30:10; హెబ్రీయులు 9:7) ఇశ్రాయేలీయులందరికీ దేవుని సన్నిధిలోకి ప్రవేశించి వారి పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడానికి (లేవీయకాండము 16).

మొదటి శతాబ్దపు యూదు చరిత్రకారుడు జోసెఫస్ రచనల ప్రకారం సొలొమోను ఆలయం 30 మూరల ఎత్తు (1 రాజులు 6:2), కానీ హేరోదు ఎత్తు 40 మూరలకు పెంచాడు. ఒక మూర ఖచ్చితమైన కొలత గురించి అనిశ్చితి ఉంది, కానీ ఈ తెర ఎక్కడో 60 అడుగుల ఎత్తులో ఉందని ఉహించడం సురక్షితం. తెర నాలుగు అంగుళాల మందంగా ఉందని, ప్రతి వైపు ముడిపడి ఉన్న గుర్రాలు ముసుగును వేరుగా లాగలేవని జోసెఫస్ కూడా మనకు చెబుతాడు. నిర్గమకాండం పుస్తకం ఈ మందపాటి తెర నీలం, ఊదారంగు మరియు స్కార్లెట్ పదార్థం మరియు చక్కటి వక్రీకృత నార నుండి రూపొందించబడిందని బోధిస్తుంది.

తెర పరిమాణం, మందం యేసు సిలువపై మరణించిన క్షణంలో సంభవించే సంఘటనలను చాలా ముఖ్యమైనదిగా చేస్తుంది. “మరియు యేసు మళ్ళీ పెద్ద గొంతుతో అరిచినప్పుడు, ఆయన తన ఆత్మను విడిచిపెట్టాడు. ఆ సమయంలో ఆలయ తెర పైనుంచి కిందికి రెండు ముక్కలైంది ”(మత్తయి 27:50-51).

కాబట్టి, దీని నుండి మనం ఏమి చేయాలి? ఈ చిరిగిన తెర ఈ రోజు మనకు ఏ ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది? అన్నింటికంటే మించి, యేసు మరణించిన సమయంలో తెర చిరిగిపోవటం నాటకీయంగా సూచిస్తుంది, ఆయన త్యాగం, తన రక్తాన్ని చిందించడం, పాపాలకు తగిన ప్రాయశ్చిత్తం. ఇది ఇప్పుడు పవిత్ర పవిత్రంలోకి వెళ్ళే మార్గం ప్రజలందరికీ, యూదు మరియు అన్యజనులందరికీ తెరిచి ఉందని సూచిస్తుంది.

యేసు చనిపోయినప్పుడు, తెర చిరిగిపోయింది, మరియు చేతులతో చేసిన ఆలయంలో నివసించడానికి దేవుడు మరలా ఆ ప్రదేశం నుండి బయలుదేరాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 17:24). దేవుడు ఆ దేవాలయంతో మరియు దాని మత వ్యవస్థతో ఉన్నాడు, ఆలయం మరియు యెరూషలేము క్రీ.శ. 70 లో “నిర్జనమై” (రోమీయులు నాశనం) గా మిగిలిపోయారు, యేసు లూకా 13:35 లో ప్రవచించినట్లే. ఆలయం ఉన్నంత కాలం, ఇది పాత ఒడంబడిక యొక్క కొనసాగింపును సూచిస్తుంది. హెబ్రీయులు 9:8-9 క్రొత్త ఒడంబడిక స్థాపించబడుతున్నప్పుడు మరణిస్తున్న యుగాన్ని సూచిస్తుంది (హెబ్రీయులు 8:13).

ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, తెర క్రీస్తును తండ్రికి ఏకైక మార్గంగా సూచిస్తుంది (యోహాను 14:6). ప్రధాన యాజకుడు ముసుగు ద్వారా పవిత్ర పవిత్రంలోకి ప్రవేశించవలసి వచ్చిందని ఇది సూచిస్తుంది. ఇప్పుడు క్రీస్తు మన ఉన్నతమైన ప్రధాన యాజకుడు, మరియు ఆయన పూర్తి చేసిన పనిలో విశ్వాసులుగా, ఆయన మంచి అర్చకత్వంలో పాలుపంచుకున్నాము. మనం ఇప్పుడు ఆయన ద్వారా పవిత్ర పవిత్రంలోకి ప్రవేశించవచ్చు. హెబ్రీయులు 10:19-20, విశ్వాసులు “యేసు రక్తం ద్వారా, కొత్త మరియు జీవన మార్గం ద్వారా ఆయన మనకు వీల్ ద్వారా, అంటే ఆయన మాంసం ద్వారా తెరిచిన” ద్వారా అభయారణ్యంలోకి ప్రవేశిస్తారని చెప్పారు. యేసు మాంసాన్ని మనకోసం చింపివేసినట్లే మన మాంసం చిరిగిపోతున్నట్లు ఇక్కడ మనం చూస్తాము.

పై నుండి క్రిందికి చిరిగిన తెర చరిత్ర యొక్క వాస్తవం. ఈ సంఘటన లోతైన ప్రాముఖ్యత హెబ్రీయులలో అద్భుతమైన వివరంగా వివరించబడింది. ఆలయ విషయాలు రాబోయే విషయాల నీడలు, అవన్నీ చివరికి మనలను యేసుక్రీస్తు వైపు చూపిస్తాయి. అతను పవిత్ర పవిత్రానికి ముసుగు, మరియు అతని మరణం ద్వారా విశ్వాసులకు ఇప్పుడు దేవునికి ఉచిత ప్రవేశం ఉంది.

దేవాలయంలోని తెర దేవుని ఉనికికి పాపం మానవాళిని అనర్హులుగా మారుస్తుందని నిరంతరం గుర్తు చేస్తుంది. పాపం నైవేద్యం ఏటా సమర్పించబడుతుందనే వాస్తవం మరియు లెక్కలేనన్ని ఇతర త్యాగాలు ప్రతిరోజూ పునరావృతం కావడం రేఖాత్మకంగా చూపించింది, పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేయలేము లేదా కేవలం జంతు బలి ద్వారా తొలగించబడదు. యేసుక్రీస్తు తన మరణం ద్వారా, దేవునికి, మనిషికి మధ్య ఉన్న అడ్డంకులను తొలగించాడు, ఇప్పుడు మనం ఆయనను విశ్వాసంతో మరియు ధైర్యంతో సంప్రదించవచ్చు (హెబ్రీయులు 4:14-16).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

యేసు చనిపోయినప్పుడు ఆలయపు తెర రెండు ముక్కలు కావడం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries