settings icon
share icon
ప్రశ్న

దేవుడు ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు ఎలా పంపిణీ చేస్తాడు? నేను అడిగే ఆధ్యాత్మిక బహుమతిని దేవుడు నాకు ఇస్తాడా?

జవాబు


రోమా 12: 3-8, 1 కొరింథీయులకు 12 వ అధ్యాయం ప్రభువు ఎంపిక ప్రకారం ప్రతి క్రైస్తవునికి ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు ఇస్తున్నట్లు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. క్రీస్తు శరీర ప్రయోజనం కోసం ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు ఇవ్వటం జరిగింది (1 కొరింథీయులు 12: 7, 14:12). ఈ బహుమతులు ఇచ్చే ఖచ్చితమైన సమయం ప్రత్యేకంగా పేర్కొలేదు. ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు ఆధ్యాత్మికంగా జన్మించే సమయంలో (మోక్షం యొక్క క్షణం) ఇవ్వబడతాయి అని చాలామంది అనుకుంటారు. ఏదేమైనా, దేవుడు ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు ఇస్తాడని సూచించే కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి. 1 తిమోతి 4:14, 2 తిమోతి 1: 6 తిమోతి తన నియామకం సమయంలో “ప్రవచనం ద్వారా” పొందిన బహుమతిని సూచిస్తున్నారు. తిమోతి ఆజ్ఞాపించిన పెద్దలలో ఒకరు తిమోతి తన భవిష్యత పరిచర్యను ప్రారంభించాల్సిన ఆధ్యాత్మిక బహుమతి గురించి మాట్లాడినట్లు ఇది సూచిస్తుంది.

1 కొరింథీయులకు 12: 28-31 మరియు 1 కొరింథీయులకు 14: 12-13లో కూడా బహుమతులను ఎన్నుకునేది దేవుడు (మనమే కాదు) అని మనకు చెప్పటం జరిగింది. ఈ భాగం ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేకమైన బహుమతి ఉండదని సూచిస్తుంది. పౌలు కొరింథీయుల విశ్వాసులతో మాట్లాడుతూ, వారికి కోరిక లేదా ఆధ్యాత్మిక బహుమతుల ఆశ ఉంటే వారు ప్రవచించడం (ఇతరులను కట్టాటానికి దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడటం) వంటి మరింత మెరుగుపరచిన బహుమతుల కోసం వారు ప్రయత్నించండి అని చెప్పటం జరిగింది. ఇప్పుడు, పౌలు వారికి ఇచ్చినదంతా ఇప్పటికే ఇచ్చి ఉంటే “గొప్ప” బహుమతులను గట్టిగా కోరుకోవాలని ఎందుకు చెప్తాడు, మరియు ఈ గొప్ప బహుమతులు పొందటానికి ఇంకేమీ అవకాశం లేదు? దేవుని ప్రజలపై మంచి పాలకుడిగా ఉండటానికి సొలొమోను దేవుని నుండి జ్ఞానాన్ని కోరినట్లే, ఆయన సంఘానికి ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి దేవుడు మనకు అవసరమైన బహుమతులను ఇస్తాడు.

ఈ మాటలు చెప్పిన తరువాత, ఈ బహుమతులు దేవుడి ఎంపిక ప్రకారం పంపిణీ చేయబడతాయి, మనము సొంత ఎంపిక కాదు. ప్రతి కొరింథీయుడు ప్రవచించడం వంటి ఒక ప్రత్యేకమైన బహుమతిని గట్టిగా కోరుకుంటే, దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికీ ఆ బహుమతిని గట్టిగా కోరినందున ఇవ్వడు. ఆయన అలా చేస్తే, క్రీస్తు శరీరంలోని అన్ని ఇతర పనులలో ఎవరు సేవ చేస్తారు?

చాలా స్పష్టంగా ఉన్న ఒక విషయం ఉంది - దేవుని ఆదేశమే దేవుని శాసనం. ఏదైనా చేయమని దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపించినట్లయితే (సాక్షి, ప్రేమలేనివారిని ప్రేమించండి, దేశాలను శిష్యుడు మొదలైనవి), అతను దానిని చేయిస్తాడు. కొందరు సువార్త ప్రచారంలో ఇతరుల మాదిరిగా బహుమతిగా ఉండకపోవచ్చు, కాని దేవుడు క్రైస్తవులందరికీ సాక్ష్యమివ్వమని మరియు శిష్యుడిగా ఉండాలని ఆజ్ఞాపించాడు (మత్తయి 28: 18-20; అపొస్తలుల కార్యములు 1: 8). ఆధ్యాత్మిక బహుమతి ఉన్న, లేకున్నా మనమందరం సువార్త ప్రచారం ప్రకటించడానికి పిలవబడేను. బోధన అనే ఆధ్యాత్మిక బహుమతిని కలిగి ఉండి, అ బహుమతిని నిర్లక్ష్యం చేసే వ్యక్తి కంటే, వాక్యాన్ని నేర్చుకోవటానికి మరియు తన బోధనా సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న దృడమైన క్రైస్తవుడు మంచి గురువు కావచ్చు.

మనం క్రీస్తును స్వీకరించినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు మనకు ఇవ్వబడుతున్నాయా, లేదా దేవునితో మన నడక ద్వారా వాటిని పొందుకుంటామా? సమాధానం రెండూను. సాధారణంగా, ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు రక్షణలో ఇవ్వబడతాయి, కానీ ఆధ్యాత్మిక పెరుగుదల ద్వారా కూడా పండించాలి. మీ హృదయంలోని కోరికను మీ ఆధ్యాత్మిక బహుమతిగా కొనసాగించగలరా? మీరు కొన్ని ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు పొందగలరా? మొదటి కొరింథీయులకు 12:31 ఇది సాధ్యమేనని సూచిస్తుంది: “శ్రేష్ఠమైన వాటిని ఆసక్తితో కోరుకోండి.” మీరు దేవుని నుండి ఆధ్యాత్మిక బహుమతిని పొందవచ్చు మరియు ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయటానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా ఉత్సాహంగా ఉండవచ్చు. అదే సమయంలో, అది దేవుని చిత్తం కాకపోతే, మీరు ఒక నిర్దిష్ట ఆధ్యాత్మిక బహుమతిని అందుకోలేరు. దేవుడు అనంతమైన జ్ఞానవంతుడు, మరియు మీరు ఆయన రాజ్యానికి ఏ బహుమతులు ద్వారా ఎక్కువ ఉత్పాదకత ఇస్తారో ఆయనకు తెలుసు.

మనకు ఒక బహుమతి లేదా మరొక బహుమతి ఎంత ఉన్నా, ఆధ్యాత్మిక బహుమతుల జాబితాలో పేర్కొన్న అనేక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయమని మనమందరం పిలువబడము: ఆతిథ్యమివ్వడం, దయగల చర్యలను చూపించడం, ఒకరికొకరు సేవ చేయడం, సువార్త ప్రకటించడం మొదలైనవి. ఆయన మహిమ కోసం ఇతరులను నిర్మించాలనే ఉద్దేశ్యంతో మనం ప్రేమతో దేవుని సేవ చేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, ఆయన పేరుకు మహిమ తెస్తాడు, ఆయన సంఘాని పెంచుకుంటాడు మరియు మనకు ప్రతిఫలమిస్తాడు (1 కొరింథీయులు 3: 5-8, 12:31 –14: 1). తర్వాత యెహోవాలో ఆనందించు. నీ హృదయంలోని ఆశలన్నిటినీ ఆయన తీరుస్తాడు. నీ జీవిత గమనాన్ని యెహోవాకు అప్పగించు. ఆయనలో నమ్మకముంచు. ఆయన నీ తరుపున పని చేస్తాడు (కీర్తన 37: 4-5). ఇది మనకు ప్రయోజనం మరియు సంతృప్తిని కలిగించే విధంగా ఆయనను సేవించడానికి సిద్ధం చేయడాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

దేవుడు ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు ఎలా పంపిణీ చేస్తాడు? నేను అడిగే ఆధ్యాత్మిక బహుమతిని దేవుడు నాకు ఇస్తాడా?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries