settings icon
share icon
ప్రశ్న

పునర్వినియోగ విమర్శ, అధిక విమర్శలు ఏమిటి?

జవాబు


నూతన సంస్కరణ విమర్శ , అధిక విమర్శ అనేక రకాలైన బైబిలు విమర్శలలో కొన్ని. వారి ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, లేఖనాలను పరిశోధించడం మరియు వారి రచయిత, చారిత్రకత వ్రాసే తేదీకి సంబంధించి తీర్పులు ఇవ్వడం. ఈ పద్ధతులు చాలావరకు బైబిలు వచనాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాయి.

బైబిలు విమర్శను రెండు ప్రధాన రూపాలుగా విభజించవచ్చు: అధిక, తక్కువ విమర్శ. దిగువ విమర్శ అనేది మనకు అసలు రచనలు లేనందున వచనం యొక్క అసలు పదాలను కనుగొనే ప్రయత్నం. అధిక విమర్శ గ్రంధం యొక్క యథార్థతతో వ్యవహరిస్తుంది. వంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు: ఇది నిజంగా ఎప్పుడు వ్రాయబడింది? ఈ వచనాన్ని నిజంగా ఎవరు రాశారు?

ఈ శిబిరాల్లోని చాలా మంది విమర్శకులు లేఖనాల ప్రేరణను విశ్వసించరు, అందువల్ల మన లేఖనాల రచయితల జీవితాలలో పరిశుద్ధాత్మ చేసిన పనిని పారద్రోలేందుకు ఈ ప్రశ్నలను ఉపయోగిస్తారు. మా పాత నిబంధన కేవలం మౌఖిక సంప్రదాయాల సంకలనం అని వారు నమ్ముతారు మరియు 586 క్రీ.పూ లో ఇశ్రాయేలు బబులోను బందిఖానాలోకి తీసుకువెళ్ళే వరకు వాస్తవానికి వ్రాయబడలేదు.

మోషే ధర్మశాస్త్రం, పాత నిబంధన యొక్క మొదటి ఐదు పుస్తకాలను (పెంటాటుకు అని పిలుస్తారు) వ్రాసినట్లు మనం లేఖనాల్లో చూడవచ్చు. ఈ పుస్తకాలు నిజంగా మోషే రాయకపోతే, ఇజ్రాయెల్ దేశం స్థాపించబడిన చాలా సంవత్సరాల వరకు కాకపోతే, ఈ విమర్శకులు వ్రాసిన దాని యొక్క సరికాని వాదనను పొందగలుగుతారు మరియు తద్వారా దేవుని వాక్య అధికారాన్ని తిరస్కరించవచ్చు. కానీ ఇది నిజం కాదు. (పెంటాటుకు యొక్క మోషే రచనకు రుజువుల చర్చ కోసం, డాక్యుమెంటరీ పరికల్పన మరియు జెఇడిపి సిద్ధాంతంపై మా కథనాలను చూడండి.) నూతన సంస్కరణ విమర్శ అనేది సువార్త యొక్క రచయితలు మౌఖిక సంప్రదాయాల తుది సంకలనం కంటే మరేమీ కాదు మరియు వాస్తవానికి సువార్త ప్రత్యక్ష రచయితలు కాదు. పునర్వినియోగ విమర్శ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్న ఒక విమర్శకుడు, క్రైస్తవ మతంలో రచయితల ఎంపిక మరియు సంప్రదాయాలు లేదా ఇతర వ్రాతపూర్వక పదార్థాల సంకలనం వెనుక "వేదాంత ప్రేరణ" ను కనుగొనడం వారి అధ్యయనం యొక్క ఉద్దేశ్యం అని చెప్పారు.

ప్రాథమికంగా ఈ అన్ని రకాల బైబిలు విమర్శలలో మనం చూస్తున్నది, దేవుని విమర్శ యొక్క ఖచ్చితమైన, నమ్మదగిన వ్రాతపూర్వక పత్రం యొక్క ఉత్పత్తిలో పవిత్రాత్మ యొక్క పనిని వేరుచేయడానికి కొంతమంది విమర్శకులు చేసిన ప్రయత్నం. లేఖనాలు ఎలా వచ్చాయో లేఖనాల రచయితలు వివరించారు. "అన్ని గ్రంథాలు దేవునిచే ప్రేరేపించబడ్డాయి" (2 తిమోతి 3:16). దేవుడు తాను పొందుపరచ చేయదలిచిన పదాలను మనుష్యులకు ఇచ్చాడు. అపొస్తలుడైన పేతురు ఇలా వ్రాశాడు, " ఒకడు తన ఊహనుబట్టి చెప్పుటవలన లేఖనములో ఏ ప్రవచనమును పుట్టదని మొదట గ్రహించుకొనవలెను. ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్పుడును మనుష్యుని ఇచ్ఛనుబట్టి కలుగలేదు గాని మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మవలన ప్రేరేపింప బడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి "(2 పేతురు 1:20, 21). ఇక్కడ పేతురు ఈ రచనలు మనిషి మనస్సులో కలలుగన్నాయని చెప్తున్నారు, ఏదో వ్రాయాలనుకునే పురుషులు దీనిని సృష్టించారు పేతురు ఇలా కొనసాగిస్తున్నాడు, "21ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్పుడును మనుష్యుని ఇచ్ఛనుబట్టి కలుగలేదు గాని మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మవలన ప్రేరేపింప బడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి " (2 పేతురు 1:21). పరిశుద్ధాత్మ వారు ఏమి రాయాలనుకుంటున్నారో వారికి చెప్పారు. మనకు సాధ్యమైనప్పుడు లేఖనాల ప్రామాణికతను విమర్శించాల్సిన అవసరం లేదు. దేనిని పొందు చేయాలో మనుష్యులకు దర్శకత్వం మరియు మార్గనిర్దేశం చేసే తెర వెనుక దేవుడు ఉన్నాడని తెలుసుకోండి.

ఇంకొక పద్యం లేఖనాల ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. "అయితే సహాయకుడు, పరిశుద్ధాత్మ, తండ్రి నా పేరు మీద పంపుతాడు, అతను మీకు అన్ని విషయాలు బోధిస్తాడు, మరియు నేను చెప్పినవన్నీ గుర్తుకు తెచ్చు" (యోహాను 14:26). ఇక్కడ యేసు తన శిష్యులకు త్వరలోనే వెళ్ళిపోతాడని చెప్తున్నాడు, కాని పరిశుద్ధాత్మ వారు భూమిపై ఇక్కడ బోధించిన వాటిని గుర్తుంచుకోవడానికి వారికి సహాయం చేస్తుంది, తద్వారా వారు దానిని తరువాత రికార్డ్ చేస్తారు. లేఖనాల రచయిత మరియు పరిరక్షణ వెనుక దేవుడు ఉన్నాడు.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

పునర్వినియోగ విమర్శ, అధిక విమర్శలు ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries