settings icon
share icon
ప్రశ్న

బైబిల్లో బహుభార్యాత్వాన్ని / రొండో వివాహముని దేవుడు బైబిల్లో ఎందుకు అనుమతించాడు?

జవాబు


బహుభార్యాత్వం యొక్క ప్రశ్న ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం, ఈ రోజు చాలా మంది బహుభార్యాత్వాన్ని అనైతికంగా చూస్తున్నారు, అయితే బైబిల్ ఎక్కడా దానిని స్పష్టంగా ఖండించలేదు. బైబిల్లో బహుభార్యాత్వం/బిగామి యొక్క మొదటి ఉదాహరణ ఆదికాండము 4:19 లోని లెమెకు: “లెమెకు ఇద్దరు స్త్రీలను వివాహం చేసుకున్నాడు.” పాత నిబంధనలో చాలా మంది ప్రముఖులు బహుభార్యాత్వవేత్తలు. అబ్రాహాము, యాకోబు, దావీదు, సొలొమోను మరియు ఇతరులు అందరికి బహుళ భార్యలు ఉన్నారు. 1 రాజులు 11:3 ప్రకారం సొలొమోనుకు 700 మంది భార్యలు మరియు 300 ఉంపుడుగత్తెలు (ముఖ్యంగా తక్కువ హోదా కలిగిన భార్యలు) ఉన్నారు. పాత నిబంధనలోని బహుభార్యాత్వపు ఈ సందర్భాలతో మనం ఏమి చేయాలి? సమాధానం ఇవ్వవలసిన మూడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి: 1) పాత నిబంధనలో బహుభార్యాత్వాన్ని దేవుడు ఎందుకు అనుమతించాడు? 2) ఈ రోజు దేవుడు బహుభార్యాత్వాన్ని ఎలా చూస్తాడు? 3) ఇది ఎందుకు మారిపోయింది?

1) పాత నిబంధనలో బహుభార్యాత్వాన్ని దేవుడు ఎందుకు అనుమతించాడు? దేవుడు బహుభార్యాత్వాన్ని ఎందుకు అనుమతించాడో బైబిలు ప్రత్యేకంగా చెప్పలేదు. దేవుని నిశ్శబ్దం గురించి మేము ఉహించినట్లుగా, పరిగణించవలసిన కనీసం ఒక ముఖ్య అంశం కూడా ఉంది. పితృస్వామ్య సమాజాల కారణంగా, పెళ్లికాని స్త్రీ తనను తాను సమకూర్చుకోవడం దాదాపు అసాధ్యం. మహిళలు తరచుగా చదువురానివారు మరియు శిక్షణ లేనివారు. మహిళలు తమ తండ్రులు, సోదరులు మరియు భర్తలపై ఆధారపడటం మరియు రక్షణ కోసం ఆధారపడ్డారు. అవివాహితులైన స్త్రీలు తరచూ వ్యభిచారం మరియు బానిసత్వానికి గురవుతారు.

కాబట్టి, భర్తను కనుగొనలేని స్త్రీలను రక్షించడానికి, అందించడానికి దేవుడు బహుభార్యాత్వాన్ని అనుమతించాడని తెలుస్తోంది. ఒక మనిషి బహుళ భార్యలను తీసుకొని వారందరికీ పోషకుడిగా మరియు రక్షకుడిగా పనిచేస్తాడు. ఖచ్చితంగా ఆదర్శంగా లేనప్పటికీ, బహుభార్యాత్వ గృహంలో జీవించడం ప్రత్యామ్నాయాల కంటే చాలా మంచిది: వ్యభిచారం, బానిసత్వం లేదా ఆకలి. రక్షణ/నిబంధన కారకంతో పాటు, బహుభార్యాత్వం మానవత్వం యొక్క వేగవంతమైన విస్తరణను ప్రారంభించింది, “ఫలప్రదంగా ఉండండి మరియు సంఖ్య పెరుగుతుంది”అనే దేవుని ఆజ్ఞను నెరవేరుస్తుంది; భూమిపై గుణించాలి ”(ఆదికాండము 9:7). పురుషులు ఒకే సమయంలో బహుళ స్త్రీలను చొప్పించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు, ప్రతి మనిషి ప్రతి సంవత్సరం ఒక బిడ్డను మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తుంటే మానవత్వం చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది.

2) ఈ రోజు దేవుడు బహుభార్యాత్వాన్ని ఎలా చూస్తాడు? బహుభార్యాత్వాన్ని అనుమతించేటప్పుడు కూడా, బైబిలు ఏకస్వామ్యాన్ని వివాహానికి దేవుని ఆదర్శానికి చాలా దగ్గరగా ఉండే ప్రణాళికగా చూపిస్తుంది. ఒక పురుషుడు ఒకే స్త్రీని మాత్రమే వివాహం చేసుకోవడమే దేవుని అసలు ఉద్దేశ్యం అని బైబిలు చెబుతోంది: “ఈ కారణంగా ఒక మనిషి తన తండ్రిని, తల్లిని విడిచిపెట్టి తన భార్యతో [భార్యలతో కాదు] ఐక్యంగా ఉంటాడు, మరియు వారు ఒకే మాంసం అవుతారు [కాదు మాంసాలు] ”(ఆదికాండము 2:24). ఆదికాండము 2:24 వివాహం అంటే ఏమిటో వివరిస్తుండగా, ఎంతమంది వ్యక్తులు పాల్గొంటున్నారో కాకుండా, ఏకవచనం యొక్క స్థిరమైన ఉపయోగం గమనించాలి. ద్వితీయోపదేశకాండము 17:14-20లో, రాజులు భార్యలను (లేదా గుర్రాలు లేదా బంగారాన్ని) గుణించకూడదని దేవుడు చెప్పాడు. రాజులు ఏకస్వామ్యంగా ఉండాలి అనే ఆదేశంగా దీనిని అర్థం చేసుకోలేము, బహుళ భార్యలను కలిగి ఉండటం సమస్యలను కలిగిస్తుందని ప్రకటించడం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సొలొమోను జీవితంలో ఇది స్పష్టంగా చూడవచ్చు (1 రాజులు 11:3-4).

క్రొత్త నిబంధనలో, 1 తిమోతి 3:2, 12 మరియు తీతు 1:6 ఆధ్యాత్మిక నాయకత్వానికి అర్హతల జాబితాలో “ఒక భార్య భర్తను”ఇస్తాయి. ఈ అర్హత అంటే ఏమిటి అనే దానిపై కొంత చర్చ జరుగుతోంది. ఈ పదబంధాన్ని అక్షరాలా “ఒక స్త్రీ పురుషుడు’’ అని అనువదించవచ్చు. ఈ పదబంధం బహుభార్యాత్వాన్ని ప్రత్యేకంగా సూచిస్తుందో లేదో, ఏ కోణంలోనూ బహుభార్యాత్వవేత్తను "ఒక స్త్రీ పురుషుడు" గా పరిగణించలేము. ఈ అర్హతలు ప్రత్యేకంగా ఆధ్యాత్మిక నాయకత్వ స్థానాలకు అయితే, అవి క్రైస్తవులందరికీ సమానంగా వర్తిస్తాయి. క్రైస్తవులందరూ “నిందకు మించినవారు ... సమశీతోష్ణ, స్వయం నియంత్రణ, గౌరవప్రదమైన, ఆతిథ్యమిచ్చేవారు, బోధించగలరు, తాగుబోతుకు ఇవ్వబడరు, హింసాత్మకంగా ఉండకూడదు, సున్నితంగా ఉండకూడదు, గొడవపడకూడదు, డబ్బు ప్రేమికుడు కాదు’’ (1 తిమోతి 3:2-4)? మనం పవిత్రులుగా పిలువబడితే (1 పేతురు 1:16), మరియు ఈ ప్రమాణాలు పెద్దలకు మరియు డీకన్లకు పవిత్రంగా ఉంటే, వారు అందరికీ పవిత్రులు.

ఎఫెసీయులకు 5:22-33 భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధం గురించి మాట్లాడుతుంది. భర్తను (ఏకవచనం) సూచించేటప్పుడు, ఇది ఎల్లప్పుడూ భార్యను (ఏకవచనం) కూడా సూచిస్తుంది. “భర్త భార్యకు అధిపతి [ఏకవచనం]… తన భార్యను [ఏకవచనం] ప్రేమించేవాడు తనను తాను ప్రేమిస్తాడు. ఈ కారణంగా, ఒక మనిషి తన తండ్రిని మరియు తల్లిని విడిచిపెట్టి, తన భార్యతో [ఏకవచనంతో] ఐక్యంగా ఉంటాడు, మరియు ఇద్దరూ ఒకే మాంసంగా మారతారు .... మీలో ప్రతి ఒక్కరూ తనను తాను ప్రేమిస్తున్నట్లుగా తన భార్యను [ఏకవచనాన్ని] ప్రేమించాలి, మరియు భార్య [ఏకవచనం] తన భర్తను [ఏకవచనం] గౌరవించాలి. ” కొంతవరకు సమాంతరంగా, కొలొస్సయులు 3:18-19, బహువచనంలో భార్యాభర్తలను సూచిస్తుంది, పౌలు కొలొస్సియన్ విశ్వాసులలో భార్యాభర్తలందరినీ సంబోధిస్తున్నాడని స్పష్టమవుతుంది, భర్తకు బహుళ భార్యలు ఉండవచ్చని పేర్కొనలేదు. దీనికి విరుద్ధంగా, ఎఫెసీయులకు 5:22-33 వైవాహిక సంబంధాన్ని ప్రత్యేకంగా వివరిస్తోంది. బహుభార్యాత్వం అనుమతించదగినది అయితే, క్రీస్తు అతని శరీరంతో (సంఘం) మరియు భార్యాభర్తల సంబంధం యొక్క పూర్తి ఉదాహరణ వేరుగా ఉంటుంది.

3) ఇది ఎందుకు మారిపోయింది? దేవుడు తన అసలు ప్రణాళికతో వివాహాన్ని పునరుద్ధరించడం వలన ఆయన ఇంతకుముందు అనుమతించిన దాన్ని దేవుడు అనుమతించడు. ఆదాము, హవ్వ వద్దకు తిరిగి వెళ్ళడం కూడా, బహుభార్యాత్వం దేవుని అసలు ఉద్దేశ్యం కాదు. దేవుడు బహుభార్యాత్వాన్ని ఒక సమస్యను పరిష్కరించడానికి అనుమతించినట్లు అనిపిస్తుంది, కాని అది ఆదర్శం కాదు. చాలా ఆధునిక సమాజాలలో, బహుభార్యాత్వం అవసరం లేదు. నేడు చాలా సంస్కృతులలో, మహిళలు తమను తాము రక్షించుకోగలుగుతారు మరియు బహుభార్యాత్వం యొక్క ఏకైక “సానుకూల’’ అంశాన్ని తొలగిస్తారు. ఇంకా, చాలా ఆధునిక దేశాలు బహుభార్యాత్వాన్ని నిషేధించాయి. రోమా 13: 1-7 ప్రకారం, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే చట్టాలను మనం పాటించాలి. చట్టం దేవుని ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా ఉంటే చట్టానికి అవిధేయత అనుమతించే ఏకైక ఉదాహరణ (అపొస్తలుల కార్యములు 5:29). దేవుడు బహుభార్యాత్వాన్ని మాత్రమే అనుమతిస్తాడు మరియు దానిని ఆజ్ఞాపించడు కాబట్టి, బహుభార్యాత్వాన్ని నిషేధించే చట్టాన్ని సమర్థించాలి.

బహుభార్యాత్వానికి భత్యం నేటికీ వర్తించే కొన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నాయా? బహుశా, కానీ ఇతర పరిష్కారాలు ఉండవని అర్థం చేసుకోలేము. వివాహం యొక్క “ఒక మాంసం”అంశం, వివాహంలో ఏకత్వం, సామరస్యం అవసరం మరియు బహుభార్యాత్వానికి నిజమైన అవసరం లేకపోవడం వల్ల, బహుభార్యాత్వం దేవుణ్ణి గౌరవించదని మరియు వివాహానికి ఆయన రూపకల్పన కాదని మన దృడమైన నమ్మకం.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

బైబిల్లో బహుభార్యాత్వాన్ని / రొండో వివాహముని దేవుడు బైబిల్లో ఎందుకు అనుమతించాడు?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries