settings icon
share icon
ప్రశ్న

దేవునితో వ్యక్తిగత సంబంధం పెట్టుకోవడం అంటే ఏమిటి?

జవాబు


దేవునితో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండటం, ఆయన కోసం మన అవసరాన్ని గ్రహించిన క్షణం మొదలవుతుంది, మనం పాపులమని ఒప్పుకుంటాము మరియు విశ్వాసంతో యేసుక్రీస్తును రక్షకుడిగా స్వీకరిస్తాము. మన పరలోకపు తండ్రి అయిన దేవుడు మనతో సన్నిహితంగా ఉండాలని, మనతో సంబంధం పెట్టుకోవాలని ఎప్పుడూ కోరుకుంటాడు. ఆదాము ఏదేను వనములో పాపం చేసే ముందు (ఆదికాండము 3 వ అధ్యాయం), అతడు మరియు హావ ఇద్దరూ సన్నిహితమైన, వ్యక్తిగత స్థాయిలో దేవుణ్ణి తెలుసు. వారు ఆయనతో తోటలో నడిచి నేరుగా ఆయనతో మాట్లాడారు. మనిషి చేసిన పాపం కారణంగా, వారు దేవుని నుండి విడిపోయి సంబంధం కొలిపోయారు.

చాలా మందికి తెలియని, గ్రహించని, లేదా పట్టించుకోని విషయం ఏమిటంటే, యేసు మనకు చాలా అద్భుతమైన బహుమతిని ఇచ్చాడు-మనం ఆయనను విశ్వసిస్తే దేవునితో శాశ్వతత్వం గడపడానికి అవకాశం. " ఏలయనగా పాపమువలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందు నిత్యజీవము " (రోమా 6:23). మన పాపాన్ని స్వీకరించడానికి, చంపబడటానికి, ఆపై తిరిగి జీవానికి ఎదగడానికి, పాపం మరియు మరణంపై ఆయన సాధించిన విజయాన్ని నిరూపించడానికి దేవుడు యేసుక్రీస్తు వ్యక్తిలో మానవుడయ్యాడు. “కాబట్టి యిప్పుడు క్రీస్తుయేసునందున్నవారికి ఏ శిక్షావిధియు లేదు” (రోమా 8:1). మేము ఈ బహుమతిని అంగీకరిస్తే, మనం దేవునికి ఆమోదయోగ్యంగా మారి, ఆయనతో సంబంధం కలిగి ఉంటాము.

దేవునితో వ్యక్తిగత సంబంధం ఉన్నవారు వారి దైనందిన జీవితంలో దేవుణ్ణి చేర్చుకొంటారు. వారు ఆయన్ని ప్రార్థిస్తారు, ఆయన మాటను చదివి, ఇంకా బాగా తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో శ్లోకాలపై ధ్యానం చేస్తారు. దేవునితో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నవారు జ్ఞానం కోసం ప్రార్థిస్తారు (యాకోబు 1:5), ఇది మనకు లభించే అత్యంత విలువైన ఆస్తి. వారు తమ అభ్యర్ధనలను ఆయన వద్దకు తీసుకువెళతారు, యేసు నామంలో అడుగుతారు (యోహాను 15:16). మనకోసం తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చేంతగా మనల్ని ప్రేమించేవాడు యేసు (రోమా 5:8), మరియు మనకు మరియు దేవునికి మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గించేవాడు అతడే.

పరిశుద్ధాత్మ మనకు సలహాదారుగా ఇవ్వబడింది. “మీరు నన్ను ప్రేమించినయెడల నా ఆజ్ఞలను గైకొందురు. నేను తండ్రిని వేడుకొందును, మీయొద్ద ఎల్లప్పుడు నుండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను, అనగా సత్యస్వరూపియగు ఆత్మను మీకనుగ్రహించును. లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను పొంద నేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతోకూడ నివసించును, మీలో ఉండును”(యోహాను 14:15-17). యేసు చనిపోయే ముందు ఈ మాట చెప్పాడు, మరియు ఆయన మరణించిన తరువాత పరిశుద్ధాత్మ ఆయనను స్వీకరించడానికి హృదయపూర్వకంగా కోరుకునే వారందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అతను విశ్వాసుల హృదయాలలో నివసించేవాడు మరియు ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టడు. ఆయన మనకు సలహా ఇస్తాడు, సత్యాలను బోధిస్తాడు మరియు మన హృదయాలను మారుస్తాడు. ఈ దైవిక పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే, చెడు, ప్రలోభాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే సామర్థ్యం మనకు ఉండదు. మనకు ఆయన ఉన్నందున, మనల్ని నియంత్రించడానికి ఆత్మను అనుమతించడం ద్వారా వచ్చే ఫలాలను మనం ఉత్పత్తి చేయటం ప్రారంభిస్తాము: ప్రేమ, ఆనందం, శాంతి, సహనం, దయ, మంచితనం, విశ్వాసం, సౌమ్యత మరియు ఆత్మ నియంత్రణ గలతీయులు 5:22-23).

భగవంతుడితో ఈ వ్యక్తిగత సంబంధం మనం అనుకున్నంత కష్టం కాదు, దాన్ని పొందటానికి మర్మమైన సూత్రం లేదు. మనము దేవుని పిల్లలు అయిన వెంటనే, మన పరిశుద్ధాత్మను స్వీకరిస్తాము, వారు మన హృదయాలలో పనిచేయడం ప్రారంభిస్తారు. మనం ఆపకుండా ప్రార్థన చేయాలి, బైబిలు చదవాలి, బైబిలు నమ్మి సంఘంలో చేరాలి; ఈ విషయాలన్నీ ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి మాకు సహాయపడతాయి. ప్రతిరోజూ మనలను పొందటానికి దేవునిపై నమ్మకం ఉంచడం మరియు ఆయన మన నిలకడ అని నమ్మడం ఆయనతో సంబంధం కలిగి ఉండటానికి మార్గం. మనము వెంటనే మార్పులను చూడలేక పోయినప్పటికీ, మనము వాటిని కాలక్రమేణా చూడటం ప్రారంభిస్తాము మరియు అన్ని సత్యాలు స్పష్టమవుతాయి.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

దేవునితో వ్యక్తిగత సంబంధం పెట్టుకోవడం అంటే ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries