దేవుడు ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎందుకు అనుమతిస్తాడు, అనగా భూకంపాలు, తుఫానులు మరియు సునామీలు?


ప్రశ్న: దేవుడు ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎందుకు అనుమతిస్తాడు, అనగా భూకంపాలు, తుఫానులు మరియు సునామీలు?

జవాబు:
భూకంపాలు, సుడిగాలులు, తుఫానులు, సునామీలు, తుఫానులు, తుఫానులు, బురదజల్లులు మరియు ఇతర ప్రకృతి వైపరీత్యాలను దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తాడు? ఆసియాలో 2004 చివరలో సునామీ విషాదం, ఆగ్నేయ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో 2005 లో కత్రినా హరికేన్ మరియు 2008 మయన్మార్లో తుఫాను, చాలా మంది దేవుని మంచితనాన్ని ప్రశ్నించాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యాలను తరచుగా "దేవుని చర్యలు" అని పిలుస్తారు, అయితే సంవత్సరాలు, దశాబ్దాలు లేదా శతాబ్దాల శాంతియుత వాతావరణం కోసం "క్రెడిట్" దేవునికి ఇవ్వలేదు. దేవుడు మొత్తం విశ్వం, ప్రకృతి నియమాలను సృష్టించాడు (ఆదికాండము 1: 1). చాలా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఈ చట్టాల పనిలో ఉన్నాయి. హరికేన్స్, టైఫూన్స్ మరియు సుడిగాలి వేరు వేరు వాతావరణ నమూనాలు కొన్ని ఫలితాలే. భూకంపాలు భూమి యొక్క ప్లేట్ నిర్మాణం బదిలీ ఫలితంగా ఉన్నాయి. నీటి అడుగున భూకంపం వల్ల సునామీ వస్తుంది.

ప్రకృతి మొత్తాన్ని ఒకచోట యేసు క్రీస్తు కలిగి ఉన్నాడని బైబిలు ప్రకటిస్తుంది (కొలొస్సయులు 1: 16-17). ప్రకృతి వైపరీత్యాలను దేవుడు నివారించగలడా? ఖచ్చితంగా! దేవుడు కొన్నిసార్లు వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తాడా? అవును, ద్వితీయోపదేశకాండము 11:17, యాకోబు 5:17 లో మనం చూసినట్లు. దేవుడు కొన్నిసార్లు ప్రకృతి వైపరీత్యాలను పాపానికి వ్యతిరేకంగా తీర్పుగా ఇస్తాడు అని సంఖ్యాకాండము 16: 30-34 చూపిస్తుంది. ప్రకటన గ్రంధం ప్రకృతి వైపరీత్యాలు (ప్రకటన 6, 8, మరియు 16 అధ్యాయాలు) అని ఖచ్చితంగా వర్ణించగల అనేక సంఘటనలను వివరిస్తుంది. ప్రతి ప్రకృతి విపత్తు దేవుని నుండి వచ్చిన శిక్షనా? ఖచ్చితంగా కాదు

చెడు వ్యక్తులను చెడు చర్యలకు దేవుడు అనుమతించే విధంగానే, సృష్టిపై పాపం వల్ల కలిగే పరిణామాలను ప్రతిబింబించడానికి దేవుడు భూమిని అనుమతిస్తాడు. రోమా 8: 19-21 మనకు ఇలా చెబుతోంది, “దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షతకొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు కనిపెట్టుచున్నది. ఏలయనగా సృష్టి, నాశనమునకులోనయిన దాస్యములోనుండి విడిపింపబడి, దేవుని పిల్లలు పొందబోవు మహిమగల స్వాతంత్యము పొందుదునను నిరీక్షణకలదై, స్వేచ్ఛగా కాక దానిని లోపరచినవాని మూలముగా వ్యర్థపరచ బడెను. ” మానవాళి పాపంలో పడటం మనం నివసించే ప్రపంచంతో సహా ప్రతిదానిపై ప్రభావం చూపింది. సృష్టిలోని ప్రతిదీ "నిరాశ" మరియు "క్షయం" కు లోబడి ఉంటుంది. ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు పాపం అంతిమ కారణం, అది మరణం, వ్యాధి మరియు బాధలకు కారణం.

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎందుకు జరుగుతాయో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనకు అర్థం కాని విషయం ఏమిటంటే, దేవుడు వాటిని ఎందుకు అనుమతిస్తాడు. ఆసియాలో 225,000 మందిని చంపడానికి దేవుడు సునామిని ఎందుకు అనుమతించాడు? కత్రినా హరికేన్ వేలాది మంది ప్రజల ఇళ్లను నాశనం చేయడానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతించాడు? ఒక విషయం ఏమిటంటే, ఇటువంటి సంఘటనలు ఈ జీవితంపై మన విశ్వాసాన్ని కదిలించాయి శాశ్వతత్వం గురించి ఆలోచించమని బలవంతం చేస్తాయి. చర్చిలు సాధారణంగా విపత్తుల తరువాత నిండిపోతాయి, ఎందుకంటే ప్రజలు తమ జీవితాలు నిజంగా ఎంత సున్నితంగా ఉన్నాయో, జీవితాన్ని క్షణంలో ఎలా తీసివేయవచ్చో తెలుసుకుంటారు. మనకు తెలిసినది ఇది: దేవుడు మంచివాడు! ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో చాలా అద్భుతమైన అద్భుతాలు సంభవించాయి, ఇవి మరింత ఎక్కువ ప్రాణనష్టాన్ని నిరోధించాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మిలియన్ల మంది ప్రజలు జీవితంలో వారి ప్రాధాన్యతలను విల్లువ పరిశీలించడానికి కారణమవుతాయి. బాధపడుతున్న ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి వందల మిలియన్ డాలర్ల సహాయం పంపబడుతుంది. క్రైస్తవ మంత్రిత్వ శాఖలకు సహాయం చేయడానికి, పరిచర్య చేయడానికి, సలహా ఇవ్వడానికి, ప్రార్థన చేయడానికి మరియు క్రీస్తుపై విశ్వాసాన్ని కాపాడటానికి ప్రజలను నడిపించే అవకాశం ఉంది! భయంకరమైన విషాదాల నుండి దేవుడు గొప్ప మంచిని పొందగలడు (రోమా 8:28).

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
దేవుడు ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎందుకు అనుమతిస్తాడు, అనగా భూకంపాలు, తుఫానులు మరియు సునామీలు?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి