మృగం (666) గుర్తు ఏమిటి?


ప్రశ్న: మృగం (666) గుర్తు ఏమిటి?

జవాబు:
“మృగం గుర్తు” గురించి ప్రస్తావించే బైబిల్లోని ప్రధాన భాగం ప్రకటన 13: 15-18. ఇతర సూచనలు ప్రకటన 14: 9, 11, 15: 2, 16: 2, 19:20, మరియు 20: 4 లో చూడవచ్చు. ఈ గుర్తు అంతిమ క్రీస్తు మరియు తప్పుడు ప్రవక్త (అంతి క్రీస్తు ప్రతినిధి) అనుచరులకు ముద్రగా పనిచేస్తుంది. తప్పుడు ప్రవక్త (రెండవ మృగం) ప్రజలను ఈ గుర్తుకు తెచ్చేవాడు. ఈ గుర్తు అక్షరాలా చేతిలో లేదా నుదిటిలో ఉంచబడుతుంది మరియు ఎవరైనా తీసుకువెళ్ళే కార్డు కాదు.

వైద్య అమరిక చిప్ప్ టెక్నాలజీలలో ఇటీవలి పురోగతులు ప్రకటన 13 వ అధ్యాయంలో మాట్లాడే మృగం గుర్తుపై ఆసక్తిని పెంచాయి. ఈ రోజు మనం చూస్తున్న సాంకేతికత చివరికి మృగం గుర్తుగా ఉపయోగించబడే ప్రారంభ దశలను సూచిస్తుంది. . వైద్య అమరిక చిప్ప్ మృగం గుర్తు కాదని గ్రహించడం చాలా ముఖ్యం. మృగం గుర్తు అంతిక్రీస్తు ఆరాధించే వారికి మాత్రమే ఇవ్వబడుతుంది. మీ కుడి చేతి లేదా నుదిటిలో వైద్య లేదా ఆర్థిక మైక్రోచిప్ చొప్పించడం మృగం గుర్తు కాదు. మృగం గుర్తు అంతిక్రీస్తు కొనుగోలు లేదా అమ్మకం కోసం అవసరమైన ముగింపు సమయ గుర్తింపుగా ఉంటుంది మరియు ఇది అంతిక్రీస్తును ఆరాధించే వారికి మాత్రమే ఇవ్వబడుతుంది.

ప్రకటన గురించి చాలా మంచి వ్యాఖ్యానలు మృగం గుర్తు ఖచ్చితమైన స్వభావానికి భిన్నంగా ఉంటాయి. అమర్చిన చిప్ వీక్షణతో పాటు, ఇతర ఉహాగానాలలో ఐడి కార్డ్, మైక్రోచిప్, చర్మంలో పచ్చబొట్టు పొడిచే బార్‌కోడ్ లేదా అంతిక్రీస్తు రాజ్యానికి ఎవరైనా నమ్మకమైనవారని గుర్తించే గుర్తు ఉన్నాయి. ఈ చివరి వీక్షణకు అతి తక్కువ ఉహాగానాలు అవసరం, ఎందుకంటే ఇది బైబిలు మనకు ఇచ్చేదానికి మరింత సమాచారం జోడించదు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ విషయాలలో ఏదైనా సాధ్యమే, కాని అదే సమయంలో అవన్నీ .హాగానాలు. ఖచ్చితమైన వివరాలపై ఉహాగానాలు చేస్తూ మనం ఎక్కువ సమయం గడపకూడదు.

666 అర్థం కూడా ఒక రహస్యం. జూన్ 6, 2006—06 / 06/06 కు కనెక్షన్ ఉందని కొందరు ఉహించారు. ఏదేమైనా, ప్రకటన 13 వ అధ్యాయంలో, 666 సంఖ్య ఒక వ్యక్తిని గుర్తిస్తుంది, తేదీ కాదు. ప్రకటన 13:18 మనకు ఇలా చెబుతుంది, “బుద్ధిగలవాడు మృగముయొక్క సంఖ్యను లెక్కింపనిమ్ము; అది యొక మనుష్యుని సంఖ్యయే; ఆ సంఖ్య ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జ్ఞానము కలదు. ” ఏదో, 666 సంఖ్య పాకులాడేను గుర్తిస్తుంది. శతాబ్దాలుగా 666 మంది ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులను గుర్తించడానికి బైబిల్ వ్యాఖ్యాతలు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఏదీ నిశ్చయంగా లేదు. అందుకే ప్రకటన 13:18 సంఖ్యకు జ్ఞానం అవసరమని చెప్పారు. పాకులాడే వెల్లడైనప్పుడు (2 థెస్సలొనీకయులు 2: 3-4), అతను ఎవరో మరియు 666 సంఖ్య అతనిని ఎలా గుర్తిస్తుందో స్పష్టమవుతుంది.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
మృగం (666) గుర్తు ఏమిటి?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి