settings icon
share icon
ప్రశ్న

బైబిలు కోల్పోయిన పుస్తకాలు ఏమిటి?

జవాబు


బైబిలులో "పోగొట్టుకున్న పుస్తకాలు", లేదా బైబిలు నుండి తీసివేసిన పుస్తకాలు లేదా బైబిలు నుండి తప్పిపోయిన పుస్తకాలు లేవు. దేవుడు బైబిల్లో ఉండాలని అనుకున్న ప్రతి పుస్తకం బైబిల్లో ఉంది. కోల్పోయిన బైబిలు పుస్తకాల గురించి చాలా ఇతిహాసాలు, పుకార్లు ఉన్నాయి, కాని పుస్తకాలు వాస్తవానికి కోల్పోలేదు. బదులుగా, వారు తిరస్కరించబడ్డారు. బైబిల్ పుస్తకాల వలె అదే సమయంలో వ్రాయబడిన వందలాది మత పుస్తకాలు అక్షరాలా ఉన్నాయి. ఈ పుస్తకాలలో కొన్ని వాస్తవానికి సంభవించిన విషయాల నిజమైన ఖాతాలను కలిగి ఉన్నాయి (ఉదాహరణకు 1 మకాబీస్). మరికొన్ని మంచి ఆధ్యాత్మిక బోధనను కలిగి ఉన్నాయి (ఉదాహరణకు, సొలొమోను జ్ఞానం). అయితే, ఈ పుస్తకాలు దేవునిచే ప్రేరేపించబడలేదు. పైన పేర్కొన్న అపోక్రిఫాల్ పుస్తకాలు వంటి ఈ పుస్తకాలలో దేనినైనా మనం చదివితే, వాటిని ప్రేరేపిత, నిశ్చలమైన దేవుని వాక్యంగా కాకుండా (2 తిమోతి 3: 16-17) తప్పులేని మత / చారిత్రక పుస్తకాలుగా పరిగణించాలి.

ఉదాహరణకు, తోమ సువార్త 3 వ లేదా 4 వ శతాబ్దం క్రీ.శ లో రాసిన ఫోర్జరీ, ఇది అపొస్తలుడైన తోమ రాసినట్లు పేర్కొంది. ఇది తోమ రాసినది కాదు. ప్రారంభ క్రైస్తవులు తోమ సువార్తను మతవిశ్వాశాలగా తిరస్కరించారు. యేసు చెప్పిన మరియు చేసిన అనేక తప్పుడు మరియు మతవిశ్వాశాల విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి. అది ఏదీ (లేదా ఉత్తమంగా చాలా తక్కువ) నిజం కాదు. ఉదాహరణకు, థామస్ సువార్త యేసు “ఒక వ్యక్తి తినే సింహం ధన్యుడు, సింహం మానవుడు అవుతాడు” (7 అని చెప్పడం), మరియు “తనను తాను మగవాడిగా చేసుకునే ప్రతి స్త్రీ రాజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తుంది” వంటి అర్ధంలేని విషయాలు చెబుతున్నాయి. స్వర్గం ”(114 చెప్పడం).

బర్నబాస్ సువార్త బైబిలు బర్నబాస్ చేత వ్రాయబడలేదు, కానీ ఒక మోసగాడు రాశాడు. ఫిలిపు సువార్త, పేతురు అపోకలిప్స్ మొదలైన వాటి గురించి కూడా చెప్పవచ్చు. ఈ పుస్తకాలన్నీ, మరియు వారిలాంటి అనేక ఇతరవి సూడెపిగ్రాఫాల్, ముఖ్యంగా "తప్పుడు రచయితకు ఆపాదించబడినవి" అని అర్ధం.

ఒకే దేవుడు ఉన్నాడు. బైబిలుకు ఒక సృష్టికర్త ఉన్నాడు. ఇది ఒక పుస్తకం. ఇది దయ అనే ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉంది, దీక్ష నుండి, అమలు ద్వారా, సంపూర్ణత వరకు నమోదు చేయబడుతుంది. ముందస్తు నిర్ణయము నుండి మహిమపరచడం వరకు, దేవుడు తన మహిమను ప్రశంసిస్తూ తన ఎన్నుకున్న ప్రజలను విమోచించిన కథ. దేవుని విమోచన ప్రయోజనాలు మరియు ప్రణాళిక గ్రంథంలో విప్పుతున్నప్పుడు, పునరావృతమయ్యే ఇతివృత్తాలు దేవుని లక్షణం, పాపం, అవిధేయతకు తీర్పు, విశ్వాసం మరియు విధేయతకు ఆశీర్వాదం, ప్రభువు, రక్షకుడు, పాపానికి ఆయన చేసిన త్యాగం, రాబోయే రాజ్యం మరియు కీర్తి. ఈ ఇతివృత్తాలను మనం తెలుసుకోవడం మరియు అర్థం చేసుకోవడం దేవుని ఉద్దేశం ఎందుకంటే మన జీవితాలు మరియు శాశ్వతమైన విధి వాటిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ కీలకమైన సమాచారాన్ని కొంతవరకు "పోగొట్టుకోవడానికి" దేవుడు అనుమతిస్తాడని ఉ హించలేము. బైబిలలు పూర్తయింది, దానిని చదివి అర్థం చేసుకున్న మనం కూడా “పూర్తి, ప్రతి మంచి పనికి సన్నద్ధం” కావచ్చు (2 తిమోతి 3: 16-17).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

బైబిలు కోల్పోయిన పుస్తకాలు ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries