settings icon
share icon
ప్రశ్న

మనిషి దేవుడు లేకుండా జీవించగలడా?

జవాబు


శతాబ్దాలుగా నాస్తికులు మరియు అజ్ఞేయవాదుల వాదనలకు విరుద్ధంగా, మనిషి దేవుడు లేకుండా జీవించలేడు. భగవంతుడిని అంగీకరించకుండా మనిషి మర్త్య ఉనికిని కలిగి ఉంటాడు, కాని దేవుని వాస్తవం లేకుండా కాదు.

సృష్టికర్తగా, దేవుడు మానవ జీవితాన్ని సృష్టించాడు. దేవుడు కాకుండా మనిషి ఉండగలడని చెప్పడం అంటే వాచ్ మేకర్ లేకుండా వాచ్ ఉనికిలో ఉండగలదని లేదా కథకుడు లేకుండా కథ ఉనికిలో ఉంటుందని చెప్పడం. మన స్వరూపంలో మనం తయారైన దేవునికి మనం రుణపడి ఉంటాము (ఆదికాండము 1:27). మన ఉనికి దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, మనం అతని ఉనికిని అంగీకరించినా లేదా అనే దానిపై.

రక్షకుడిగా, దేవుడు నిరంతరం జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు (కీర్తన 104: 10-32). అతను జీవితం (యోహాను 14: 6), మరియు సృష్టి అంతా క్రీస్తు శక్తితో కలిసి ఉంటుంది (కొలొస్సయులు 1:17). దేవుణ్ణి తిరస్కరించేవారు కూడా ఆయన నుండి తమ జీవనోపాధిని అందుకుంటారు: “ఆయన చెడ్డవారిమీదను మంచివారిమీదను తన సూర్యుని ఉదయింపజేసి, నీతిమంతులమీదను, అనీతిమంతులమీదను వర్షము కురిపించుచున్నాడు” (మత్తయి 5:45). దేవుడు దేవుడు లేకుండా జీవించగలడని అనుకోవడం అంటే, పొద్దుతిరుగుడు కాంతి లేకుండా లేదా గులాబీ నీరు లేకుండా జీవించగలదని అనుకుందాం.

రక్షకుడిగా, నమ్మినవారికి దేవుడు నిత్యజీవము ఇస్తాడు. క్రీస్తులో జీవితం ఉంది, ఇది మనుష్యుల వెలుగు (యోహాను 1: 4). మనకు జీవితం “పూర్తిస్థాయిలో ఉండటానికి యేసు వచ్చాడు (యోహాను 10:10). ఆయనపై నమ్మకం ఉంచిన వారందరికీ ఆయనతో శాశ్వతత్వం వాగ్దానం చేయబడుతుంది (యోహాను 3: 15-16). మనిషి జీవించాలంటే-నిజంగా జీవించాలి-అతను క్రీస్తును తెలుసుకోవాలి (యోహాను 17: 3).

దేవుడు లేకుండా మనిషికి భౌతిక జీవితం మాత్రమే ఉంటుంది. ఆదాము హవ్వలను ఆయన తిరస్కరించిన రోజున వారు “తప్పకుండా చనిపోతారు” అని దేవుడు హెచ్చరించాడు (ఆదికాండము 2:17). మనకు తెలిసినట్లుగా, వారు అవిధేయత చూపారు, కాని వారు ఆ రోజు శారీరకంగా మరణించలేదు; బదులుగా, వారు ఆధ్యాత్మికంగా మరణించారు. వారిలో ఏదో చనిపోయింది-వారు తెలుసుకున్న ఆధ్యాత్మిక జీవితం, దేవునితో సమాజం, ఆయనను ఆస్వాదించే స్వేచ్ఛ, వారి ఆత్మ యొక్క అమాయకత్వం మరియు స్వచ్ఛత-ఇవన్నీ పోయాయి.

దేవునితో జీవించడానికి, సహవాసం కోసం సృష్టించబడిన ఆదాము, పూర్తిగా శరీరానికి సంబంధించిన ఉనికితో శపించబడ్డాడు. దేవుడు ఇప్పుడు దుమ్ము నుండి కీర్తికి వెళ్ళాలని అనుకున్నది దుమ్ము నుండి ధూళికి వెళ్ళడం. ఆదాము మాదిరిగానే, దేవుడు లేని మనిషి నేటికీ భూసంబంధమైన ఉనికిలో పనిచేస్తాడు. అలాంటి వ్యక్తి సంతోషంగా ఉన్నట్లు అనిపించవచ్చు; అన్నింటికంటే, ఈ జీవితంలో ఆనందం మరియు ఆనందం ఉంది. కానీ ఆ ఆనందాలు మరియు ఆనందాలను కూడా దేవునితో సంబంధం లేకుండా పూర్తిగా పొందలేము.

భగవంతుడిని తిరస్కరించే కొందరు మళ్లింపు, ఉల్లాస జీవితాలను గడుపుతారు. వారి మాంసపు ప్రయత్నాలు నిర్లక్ష్యంగా మరియు సంతృప్తికరమైన ఉనికిని ఇస్తాయి. పాపంలో కొంత ఆనందం ఉందని బైబిలు చెబుతోంది (హెబ్రీయులు 11:25). సమస్య అది తాత్కాలికమే; ఈ లోకంలో జీవితం చిన్నది (కీర్తన 90: 3-12). త్వరలో లేదా తరువాత, ఆనంద వాది, నీతికథలో ఉన్న తప్పిపోయిన కొడుకు లాగా, ప్రాపంచిక ఆనందం నిలకడలేనిదని కనుగొంటాడు (లూకా 15: 13-15).

దేవుణ్ణి తిరస్కరించే ప్రతి ఒక్కరూ ఖాళీ ఆనందం కోరుకునేవారు కాదు. క్రమశిక్షణ లేని, తెలివిగల జీవితాలను-సంతోషంగా మరియు నెరవేర్చిన జీవితాలను గడిపే చాలా మంది సేవ్ చేయని వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికైనా ప్రయోజనం చేకూర్చే కొన్ని నైతిక సూత్రాలను బైబిల్ ప్రదర్శిస్తుంది-విశ్వసనీయత, నిజాయితీ, స్వీయ నియంత్రణ మొదలైనవి. అయితే, మళ్ళీ దేవుడు లేకుండా మనిషికి ఈ ప్రపంచం మాత్రమే ఉంది. ఈ జీవితం ద్వారా సజావుగా సాగడం మనం మరణానంతర జీవితానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని హామీ ఇవ్వదు. లూకా 12: 16-21లోని ధనిక రైతు యొక్క నీతికథ చూడండి మరియు మత్తయి 19: 16-23 లోని ధనవంతుడైన (కానీ చాలా నైతిక) యువకుడితో యేసు మార్పిడి.

భగవంతుడు లేకుండా, మనిషి తన మర్త్య జీవితంలో కూడా నెరవేరడు. మనిషి తన తోటి మనిషితో శాంతితో లేడు ఎందుకంటే అతను తనతో శాంతి కలిగి లేడు. భగవంతుడితో శాంతి లేనందున మనిషి తనతోనే చంచలంగా ఉంటాడు. ఆనందం కోసమే ఆనందం వెంబడించడం అంతర్గత గందరగోళానికి సంకేతం. జీవితమంతా తాత్కాలిక మళ్లింపులు తీవ్ర నిరాశకు దారి తీస్తాయని చరిత్ర అంతటా ఆనందం కోరుకునేవారు కనుగొన్నారు. "ఏదో తప్పు" అనే అసహ్యకరమైన భావన కదిలించడం కష్టం. సొలొమోను రాజు ఈ ప్రపంచం మొత్తాన్ని వెంబడించటానికి తనను తాను ఇచ్చాడు మరియు అతను తన ఫలితాలను ప్రసంగి పుస్తకంలో నమోదు చేశాడు.

జ్ఞానం, తనలోనూ, వ్యర్థమైనదని సొలొమోను కనుగొన్నాడు (ప్రసంగి 1: 12-18). ఆనందం మరియు సంపద వ్యర్థమని ఆయన కనుగొన్నారు (2: 1-11), భౌతికవాదం మూర్ఖత్వం (2: 12-23), మరియు ధనవంతులు నశ్వరమైనవి (6 వ అధ్యాయం).

సొలొమోను జీవితం దేవుని బహుమతి అని ముగించాడు (3: 12-13) మరియు జీవించడానికి ఉన్న ఏకైక తెలివైన మార్గం దేవునికి భయపడటం: “మొత్తం విషయం యొక్క ముగింపును వింటాం: దేవునికి భయపడండి మరియు అతని ఆజ్ఞలను పాటించండి: ఎందుకంటే ఇది మొత్తం మనిషి యొక్క విధి. దేవుడు ప్రతి పనిని మంచిగా ఉన్నా, చెడుగా ఉన్నా, ప్రతి రహస్య విషయంతో తీర్పులోకి తీసుకువస్తాడు ”(12: 13-14).

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, భౌతిక కోణం కంటే జీవితం చాలా ఎక్కువ. "మానవుడు రొట్టె మీద మాత్రమే జీవించడు, కానీ దేవుని నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట మీద" అని యేసు చెప్పినప్పుడు ఈ విషయాన్ని నొక్కి చెప్పాడు (మత్తయి 4: 4). రొట్టె కాదు (భౌతిక) కానీ దేవుని వాక్యం (ఆధ్యాత్మికం) మనలను సజీవంగా ఉంచుతుంది. మన కష్టాలన్నింటికీ నివారణ కోసం మనలో వెతకడం పనికిరానిది. భగవంతుడిని అంగీకరించినప్పుడు మాత్రమే మనిషి జీవితాన్ని మరియు నెరవేర్పును పొందగలడు.

దేవుడు లేకుండా, మనిషి యొక్క విధి నరకం. దేవుడు లేని మనిషి ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోయాడు; అతని భౌతిక జీవితం ముగిసినప్పుడు, అతను దేవుని నుండి శాశ్వతమైన విభజనను ఎదుర్కొంటాడు. ధనవంతుడు మరియు లాజరస్ (లూకా 16: 19-31) యొక్క యేసు కథనంలో, ధనవంతుడు దేవుని గురించి ఆలోచించకుండా సుఖంగా ఆహ్లాదకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతాడు, లాజరు తన జీవితంలో బాధపడతాడు కాని దేవుణ్ణి తెలుసు. వారి మరణాల తరువాత, ఇద్దరూ జీవితంలో చేసిన ఎంపికల గురుత్వాకర్షణను నిజంగా అర్థం చేసుకుంటారు. ధనవంతుడు చాలా ఆలస్యంగా, సంపదను వెంబడించడం కంటే జీవితానికి చాలా ఎక్కువ ఉందని గ్రహించాడు. ఇంతలో, లాజరస్ స్వర్గంలో ఓదార్చాడు. ఇద్దరికీ, వారి ఆత్మల యొక్క శాశ్వత స్థితితో పోల్చితే వారి భూసంబంధమైన ఉనికి యొక్క స్వల్ప కాలం.

మనిషి ఒక ప్రత్యేకమైన సృష్టి. భగవంతుడు మన హృదయాలలో శాశ్వత భావాన్ని నెలకొల్పాడు (ప్రసంగి 3:11), మరియు కాలాతీత విధి యొక్క భావం దేవునిలోనే దాని నెరవేర్పును కనుగొనగలదు.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

మనిషి దేవుడు లేకుండా జీవించగలడా?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries