settings icon
share icon
ప్రశ్న

నరకం లో వివిధ స్థాయిల శిక్షలు ఉన్నాయా?

జవాబు


నరకంలో వివిధ స్థాయిల్లో శిక్షలు ఉన్నాయనే ఆలోచన ప్రధానంగా 1308 - 1321 మధ్య డాంటే అలిజియరీ రాసిన ది డివైన్ కామెడీ నుండి వచ్చింది. ఈ కవితలో, రోమీయులు కవి వర్జిల్ డాంటేను నరకం తొమ్మిది గుండ్రని ఆకారం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు. గుండ్రని ఆకారాలు కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి, ఇది క్రమంగా దుర్మార్గపు పెరుగుదలను సూచిస్తుంది మరియు భూమి మధ్యలో సాతానును బానిసత్వంలో ఉంచుతుంది. ప్రతి గుండ్రని ఆకారం యొక్క పాపులు వారి నేరాలకు తగినట్లుగా శిక్షించబడతారు. ప్రతి పాపి తాను చేసిన ప్రధాన పాపంతో శాశ్వతత్వం కోసం బాధపడతాడు. డాంటే ప్రకారం, బాప్తిస్మం లేని మరియు ధర్మబద్ధమైన అన్యమతస్థులు నివసించే మొదటి వృత్తం నుండి, అంతిమ పాపానికి పాల్పడినవారికి-దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసిన ద్రోహానికి కేటాయించిన నరకం మధ్యలో ఉంటాయి.

బైబిలు ప్రత్యేకంగా అలా చెప్పనప్పటికీ, నరకం లో వివిధ స్థాయిలలో శిక్షలు ఉన్నాయని సూచిస్తుంది. ప్రకటన 20: 11–15లో, ప్రజలు “పుస్తకాల్లో నమోదు చేసినట్లు వారు చేసినదాని ప్రకారం” తీర్పు తీర్చబడతారు (ప్రకటన 20:12). ఈ తీర్పు వద్ద ఉన్న ప్రజలందరూ అగ్ని సరస్సులో పడతారు (ప్రకటన 20:13–15). కాబట్టి, బహుశా, తీర్పు యొక్క ఉద్దేశ్యం నరకంలో శిక్ష ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందో నిర్ణయించడం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అగ్ని సరస్సు యొక్క కొంచెం తక్కువ వేడి భాగానికి విసిరివేయబడటం శాశ్వతత్వం కోసం విచారకరంగా ఉన్నవారికి చాలా ఓదార్పు కాదు.

నరకం లో వివిధ స్థాయిలలో శిక్షలు ఉండవచ్చని మరొక సూచన యేసు మాటలలో కనిపిస్తుంది: “యజమాని ఇష్టాన్ని తెలిసిన, సిద్ధంగా ఉండని లేదా యజమాని కోరుకున్నది చేయని సేవకుడు చాలా దెబ్బలతో కొట్టబడతాడు. కానీ తెలియని, శిక్షకు అర్హమైన పనులు చేసేవాడు కొన్ని దెబ్బలతో కొట్టబడతాడు. చాలా ఇవ్వబడిన ప్రతి ఒక్కరి నుండి, చాలా డిమాండ్ చేయబడతాయి; మరియు చాలా అప్పగించబడిన వ్యక్తి నుండి, చాలా ఎక్కువ అడుగుతారు ”(లూకా 12:47-48).

నరకంలో శిక్ష ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ, నరకం తప్పించవలసిన ప్రదేశం అని స్పష్టమవుతుంది.

దురదృష్టవశాత్తు, చాలా మంది ప్రజలు నరకంలో మునిగిపోతారని బైబిలు చెబుతోంది: “ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి; నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును, ఆ దారి విశాలమునైయున్నది, దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు. జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యున్నది, దాని కనుగొనువారు కొందరే. ”(మత్తయి 7:13-14). ఒకరు అడగవలసిన ప్రశ్న ఏమిటంటే “నేను ఏ రహదారిలో ఉన్నాను?” విశాలమైన రహదారిపై “చాలా మందికి” ఒక విషయం ఉమ్మడిగా ఉంది-వీరంతా క్రీస్తును పరలోకానికి ఏకైక మార్గంగా తిరస్కరించారు. యేసు, “నేను మార్గం, సత్యం, జీవితం. నా ద్వారా తప్ప ఎవరూ తండ్రి దగ్గరకు రాలేరు ”(యోహాను 14:6). అతను ఏకైక మార్గం అని అతను చెప్పినప్పుడు, అది ఖచ్చితంగా అతను అర్థం. యేసుక్రీస్తుతో పాటు మరొక "మార్గాన్ని" అనుసరించే ప్రతి ఒక్కరూ వినాశనానికి విస్తృత మార్గంలో ఉన్నారు, మరియు, నరకంలో వివిధ స్థాయిల శిక్షలు ఉన్నాయో లేదో, బాధ వికారమైనది, భయంకరమైనది, శాశ్వతమైనది మరియు అనివార్యమైనది.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

నరకం లో వివిధ స్థాయిల శిక్షలు ఉన్నాయా?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries