settings icon
share icon
ప్రశ్న

కర్మ గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?

జవాబు


కర్మ అనేది బౌద్ధ, హిందూ మతాల్లో కనిపించే ఒక వేదాంత భావన. మీరు మీ జీవితాన్ని ఎలా గడుపుతారనేది పునర్జన్మ తరువాత మీకు లభించే జీవిత నాణ్యతను నిర్ణయిస్తుందనే ఆలోచన ఉంది. ఈ జీవితకాలంలో మీరు నిస్వార్థంగా, దయగా, పవిత్రంగా ఉంటే, మీరు పునర్జన్మ పొందడం ద్వారా (కొత్త భూసంబంధమైన శరీరంలోకి పునర్జన్మ) ఆహ్లాదకరమైన జీవితంలోకి బహుమతి పొందుతారు. ఏదేమైనా, మీరు స్వార్థం మరియు చెడు జీవితాన్ని గడుపుతుంటే, మీరు తక్కువ ఆహ్లాదకరమైన జీవనశైలికి పునర్జన్మ పొందుతారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మీరు తదుపరి జీవితంలో మీరు విత్తేదాన్ని పొందుతారు. కర్మ పునర్జన్మపై వేదాంత విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పునర్జన్మ ఆలోచనను బైబిలు తిరస్కరిస్తుంది; కాబట్టి, ఇది కర్మ ఆలోచనకు మద్దతు ఇవ్వదు.

హెబ్రీయులు 9:27 ఇలా చెబుతోంది, “మనిషి ఒక్కసారి చనిపోవాలని, ఆ తరువాత తీర్పును ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది…” ఈ బైబిలు వాక్యం క్రైస్తవులకు పునర్జన్మ, కర్మల అవకాశాలను తిరస్కరించే రెండు ముఖ్యమైన అంశాలను స్పష్టం చేస్తుంది. మొదట, మనం “ఒక్కసారి చనిపోయే గమ్యం” అని పేర్కొంది, అంటే మానవులు ఒక్కసారి మాత్రమే జన్మించారు మరియు ఒక్కసారి మాత్రమే చనిపోతారు. పునర్జన్మ సిద్ధాంతంలో అంతర్లీనంగా ఉన్న ఆలోచన, జీవితం మరియు మరణం మరియు పునర్జన్మ యొక్క అంతులేని చక్రం లేదు. రెండవది, మరణం తరువాత మనం తీర్పును ఎదుర్కొంటున్నామని, అనగా పునర్జన్మ మరియు కర్మలో ఉన్నట్లుగా, మెరుగైన జీవితాన్ని గడపడానికి రెండవ అవకాశం లేదని అర్థం. మీరు జీవితంలో ఒక షాట్ పొందుతారు మరియు దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారం జీవిస్తారు, అదే.

కోయడం మరియు విత్తడం గురించి బైబిలు చాలా మాట్లాడుతుంది. యోబు 4:8 ఇలా చెబుతోంది, “నేను చూచినంతవరకు అక్రమమును దున్ని కీడును విత్తువారు దానినే కోయుదురు.” కీర్తన 126:5, “కన్నీళ్లు విడుచుచు విత్తువారు సంతోషగానముతో పంట కోసెదరు” అని చెప్పారు. లూకా 12:24 ఇలా చెబుతోంది, “కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి విత్తవు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, కొట్టులేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచున్నాడు; మీరు పక్షులకంటె ఎంతో శ్రేష్ఠులు.” ఈ ప్రతి సందర్భంలో, అలాగే కోయడం మరియు విత్తడం గురించి అన్ని ఇతర సూచనలు, మీ చర్యల యొక్క ప్రతిఫలాలను స్వీకరించే చర్య ఈ జీవితంలో జరుగుతుంది, కొన్ని భవిష్యత్ జీవితంలో కాదు. ఇది వర్తమాన కార్యకలాపం, మరియు మీరు కోసిన పండు మీరు చేసిన చర్యలకు అనుగుణంగా ఉంటుందని సూచనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అదనంగా, ఈ జీవితంలో మీరు చేసే విత్తనాలు మరణానంతర జీవితంలో మీ ప్రతిఫలం లేదా శిక్షను ప్రభావితం చేస్తాయి.

ఈ మరణానంతర జీవితం ఇక్కడ భూమిపై మరొక శరీరంలోకి పునర్జన్మ లేదా పునర్జన్మ కాదు. ఇది నరకంలో శాశ్వతమైన బాధ (మత్తయి 25:46) లేదా యేసుతో పరలోకంలో నిత్యజీవము, ఆయన మరణించిన ఆయన ఆయనతో శాశ్వతంగా జీవించటానికి. ఇది భూమిపై మన జీవితానికి కేంద్రంగా ఉండాలి. అపొస్తలుడైన పౌలు గలతీయులకు 6:8-9లో ఇలా వ్రాశాడు, “ఏలాగనగా తన శరీ రేచ్ఛలనుబట్టి విత్తువాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను పంట కోయును, ఆత్మనుబట్టి విత్తువాడు ఆత్మనుండి నిత్య జీవమను పంట కోయును. మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము.”

చివరగా, సిలువపై మరణించిన ఫలితం మనకు శాశ్వతమైన జీవితాన్ని పొందుతుంది, మరియు యేసుపై విశ్వాసం ఈ నిత్య జీవితాన్ని మనకు ఇస్తుందని మనం ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. ఎఫెసీయులకు 2:8-9 మనకు ఇలా చెబుతోంది, “విశ్వాసం ద్వారా మీరు రక్షింపబడ్డారు, మరియు ఇది మీ నుండి కాదు, ఇది దేవుని వరం, పనుల ద్వారా కాదు, ఎవరూ ప్రగల్భాలు పలుకుతారు.” అందువల్ల, పునర్జన్మ మరియు కర్మ అనే భావన జీవితం, మరణం మరియు శాశ్వతమైన జీవితాన్ని విత్తడం మరియు కోయడం గురించి బైబిలు బోధించే విషయాలకు విరుద్ధంగా ఉందని మనం చూస్తాము.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

కర్మ గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries