settings icon
share icon
ప్రశ్న

స్వర్గం నిజమా?

జవాబు


స్వర్గం నిజానికి నిజమైన ప్రదేశం. స్వర్గం దేవుని సింహాసనం అని బైబిలు చెబుతుంది (యెషయా 66:1; అపొస్తలుల కార్యములు 7:48-49; మత్తయి 5:34-35). యేసు పునరుత్థానం మరియు తన శిష్యులకు భూమిపై కనిపించిన తరువాత, “అతన్ని పరలోకంలోకి తీసుకొని దేవుని కుడి వైపున కూర్చున్నాడు” (మార్కు 16:19; అపొస్తలుల కార్యములు 7:55-56). "అందువలన నిజమైన పరిశుద్ధస్థలమును పోలి హస్తకృతమైన పరిశుద్ధస్థలములలో క్రీస్తు ప్రవేశింప లేదు గాని, యిప్పుడు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు కనబడుటకు పరలోకమందే ప్రవేశించెను.”(హెబ్రీయులు 9:24). యేసు మనకి ముందు ప్రవేశించి, మన తరపున ప్రవేశించడమే కాదు, ఆయన సజీవంగా ఉన్నాడు మరియు స్వర్గంలో ప్రస్తుత పరిచర్యను కలిగి ఉన్నాడు, దేవుడు చేసిన నిజమైన గుడారంలో మన ప్రధాన యాజకునిగా పనిచేస్తున్నాడు (హెబ్రీయులు 6:19-20; 8:1-2) .

దేవుని ఇంట్లో చాలా గదులు ఉన్నాయని, మనకోసం ఒక స్థలాన్ని సిద్ధం చేయడానికి ఆయన మనకి ముందు వెళ్ళాడని కూడా యేసు స్వయంగా చెప్పాడు. ఆయన ఒక రోజు తిరిగి భూమికి వచ్చి ఆయన పరలోకంలో ఉన్న చోటికి తీసుకువెళతాడని ఆయన మాట యొక్క భరోసా మనకు ఉంది (యోహాను 14:1-4). పరలోకంలోని శాశ్వతమైన ఇంటిపై మన నమ్మకం యేసు యొక్క స్పష్టమైన వాగ్దానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. స్వర్గం చాలా ఖచ్చితంగా నిజమైన ప్రదేశం. స్వర్గం నిజంగా ఉనికిలో ఉంది.

ప్రజలు స్వర్గం ఉనికిని ఖండించినప్పుడు, వారు దేవుని వ్రాతపూర్వక వాక్యాన్ని మాత్రమే ఖండించలేదు, కానీ వారు తమ హృదయాల యొక్క అంతర్గత కోరికలను కూడా ఖండించారు. పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన లేఖలో ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించాడు, వారు హృదయాన్ని కోల్పోకుండా స్వర్గపు ఆశను అంటిపెట్టుకుని ఉండమని వారిని ప్రోత్సహించారు. మన భూసంబంధమైన స్థితిలో మనం “మూలుగు, నిట్టూర్పు” ఉన్నప్పటికీ, మనకు ముందు పరలోకం ఆశ ఎప్పుడూ ఉండి, అక్కడికి చేరుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఉంది (2 కొరింథీయులు 5:1-4). పౌలు కొరింథీయులను పరలోకంలో ఉన్న వారి శాశ్వతమైన నివాసం కోసం ఎదురుచూడాలని కోరారు, ఈ దృక్పథం ఈ జీవితంలో కష్టాలను, నిరాశలను భరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. "మేము దృశ్యమైనవాటిని చూడక అదృశ్యమైనవాటినే నిదానించి చూచుచున్నాము గనుక, క్షణమాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మాకొరకు అంత కంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగ జేయుచున్నది. ఏలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు; అదృశ్యమైనవి నిత్యములు.”(2 కొరింథీయులు 4:17-18).

దేవుడు మనుష్యుల హృదయాలలో తాను ఉన్నాను అన జ్ఞానాన్ని ఉంచినట్లే (రోమా 1:19-20), కాబట్టి మనం స్వర్గాన్ని కోరుకునేలా “ఒక ఆలోచను” చేయటం జరిగింది. ఇది లెక్కలేనన్ని పుస్తకాలు, పాటలు మరియు కళాకృతుల ఇతివృత్తం. దురదృష్టవశాత్తు, మన పాపం స్వర్గానికి వెళ్ళే మార్గాన్ని అడ్డుకుంది. స్వర్గం పవిత్రమైన మరియు పరిపూర్ణమైన దేవుని నివాసం కాబట్టి, పాపానికి అక్కడ స్థానం లేదు, దానిని సహించలేము. అదృష్టవశాత్తూ, దేవుడు మనకు స్వర్గం యొక్క తలుపులు తెరిచే కీని అందించాడు-యేసుక్రీస్తు (యోహాను 14:6). ఆయనను విశ్వసించి, పాపానికి క్షమాపణ కోరిన వారందరికీ స్వర్గం యొక్క తలుపులు వారి కోసం విస్తృతంగా తెరిచి ఉంటాయి. మన శాశ్వతమైన ఇంటి భవిష్యత్ కీర్తి మనందరినీ నమ్మకంగా మరియు హృదయపూర్వకంగా దేవుని సేవ చేయడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. “సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గమున, అనగా నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరద్వారా యేర్పరచబడినదియునైన మార్గమున, ఆయన రక్తమువలన పరిశుద్ధస్థలమునందు ప్రవేశించుటకు మనకు ధైర్యము కలిగియున్నది గనుకను, ”(హెబ్రీయులు 10:19-22).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

స్వర్గం నిజమా?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries