settings icon
share icon
ప్రశ్న

మధ్యంతర కాలంలో ఏమి జరిగింది?

జవాబు


పాత నిబంధన చివరి రచనలకు మరియు క్రీస్తు స్వరూపానికి మధ్య ఉన్న సమయాన్ని “ఇంటర్‌టెస్టమెంటల్” (లేదా “నిబంధనల మధ్య”) కాలం అంటారు. ఇది ప్రవక్త మలాకీ కాలం (క్రీ.పూ. 400) నుండి బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను (క్రీ.శ. 25 గురించి) వరకు కొనసాగింది. మలాకీ నుండి యోహాను వరకు కాలంలో దేవుని నుండి ప్రవచనాత్మక పదం లేనందున, కొందరు దీనిని "400 నిశ్శబ్ద సంవత్సరాలు" అని పిలుస్తారు. ఈ కాలంలో ఇశ్రాయేలు రాజకీయ, మత మరియు సామాజిక వాతావరణం గణనీయంగా మారిపోయింది. ఏమి జరిగిందో చాలావరకు ప్రవక్త దానియేలు ఉహించారు. (దానియేలు 2,7,8 మరియు 11 అధ్యాయాలు చూడండి మరియు చారిత్రక సంఘటనలతో పోల్చండి.)

క్రీస్తుపూర్వం 532-332 వరకు ఇశ్రాయేలు, పెర్షియనులు సామ్రాజ్యం ఆధీనంలో ఉంది. పెర్షియన్లు యూదులను తమ మతాన్ని తక్కువ జోక్యంతో ఆచరించడానికి అనుమతించారు. వారు ఆలయంలో పునర్నిర్మాణం మరియు ఆరాధనకు కూడా అనుమతించబడ్డారు (2 దినవృత్తాంతములు 36:22–23; ఎజ్రా 1:1–4). ఈ కాల వ్యవధిలో పాత నిబంధన కాలం యొక్క చివరి 100 సంవత్సరాలు మరియు ఇంటర్‌టెస్టమెంటల్ కాలం యొక్క మొదటి 100 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. సాపేక్ష శాంతి మరియు సంతృప్తి యొక్క ఈ సమయం తుఫాను ముందు ప్రశాంతంగా ఉంది.

ఇంటర్‌టెస్టమెంటల్ కాలానికి ముందు, అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ పర్షియాకు చెందిన డారియస్‌ను ఓడించి, గ్రీకు పాలనను ప్రపంచానికి తీసుకువచ్చాడు. అలెగ్జాండర్ అరిస్టాటిల్ విద్యార్థి మరియు గ్రీక్ తత్వశాస్త్రం మరియు రాజకీయాలలో బాగా చదువుకున్నాడు. తాను జయించిన ప్రతి భూమిలో గ్రీకు సంస్కృతిని ప్రోత్సహించాలని అలెగ్జాండర్ కోరాడు. తత్ఫలితంగా, హీబ్రూ పాత నిబంధన గ్రీకులోకి అనువదించబడింది, దీనిని సెప్టువాజింట్ అని పిలుస్తారు. పాత నిబంధన గ్రంథానికి సంబంధించిన క్రొత్త నిబంధన సూచనలు చాలావరకు సెప్టువాగింట్ పదబంధాన్ని ఉపయోగిస్తాయి. అలెగ్జాండర్ యూదులకు మత స్వేచ్ఛను అనుమతించాడు, అయినప్పటికీ అతను గ్రీక్ జీవనశైలిని బలంగా ప్రోత్సహించాడు. గ్రీకు సంస్కృతి చాలా ప్రాపంచికమైనది, మానవతావాదం మరియు భక్తిహీనుడు కాబట్టి ఇశ్రాయేలకు ఇది మంచి సంఘటన కాదు.

అలెగ్జాండర్ మరణించిన తరువాత, యూదులను వరుస వారసులచే పరిపాలించారు, ఇది సెలూసిడ్ రాజు ఆంటియోకస్ ఎపిఫేన్స్‌లో ముగిసింది. ఆంటియోకస్ యూదులకు మత స్వేచ్ఛను నిరాకరించడం కంటే చాలా ఎక్కువ చేశాడు. క్రీస్తుపూర్వం 167 లో, అతను అర్చకత్వం యొక్క సరైన రేఖను పడగొట్టాడు మరియు ఆలయాన్ని అపవిత్రం చేశాడు, దానిని అపవిత్రమైన జంతువులతో మరియు అన్యమత బలిపీఠంతో అపవిత్రం చేశాడు (భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటన జరగడానికి మార్క్ 13:14 చూడండి). ఆంటియోకస్ చర్య అత్యాచారానికి మతపరమైన సమానం. చివరికి, యూదా మకాబ్యూస్ మరియు హస్మోనియన్ల నేతృత్వంలోని ఆంటియోకస్కు యూదుల ప్రతిఘటన, సరైన పూజారులను పునరుద్ధరించి, ఆలయాన్ని రక్షించింది. మకాబీన్ తిరుగుబాటు కాలం యుద్ధం, హింస మరియు గొడవలలో ఒకటి.

క్రీస్తుపూర్వం 63 లో, రోము యొక్క పాంపే ఇశ్రాయేలును జయించాడు, యూదా మొత్తాన్ని సీజర్ల నియంత్రణలో ఉంచాడు. ఇది చివరికి రోమన్ చక్రవర్తి మరియు సెనేట్ చేత హేరోదును యూదయ రాజుగా మార్చాడు. యూదులపై పన్ను విధించి, నియంత్రించి, చివరికి మెస్సీయను రోమన్ శిలువపై ఉరితీసిన దేశం ఇది. రోమన్, గ్రీకు మరియు హిబ్రూ సంస్కృతులు ఇప్పుడు యూదాలో కలిసిపోయాయి.

గ్రీకు, రోమా ఆక్రమణల కాలంలో, ఇశ్రాయేల్లో రెండు ముఖ్యమైన రాజకీయ/మత సమూహాలు ఉద్భవించాయి. పరిసయ్యులు మౌఖిక సంప్రదాయం ద్వారా మోషే ధర్మశాస్త్రానికి జతచేయబడ్డారు మరియు చివరికి వారి స్వంత చట్టాలను దేవుని కన్నా చాలా ముఖ్యమైనదిగా భావించారు (మార్కు 7:1–23 చూడండి). క్రీస్తు బోధనలు తరచుగా పరిసయ్యులతో ఏకీభవించినప్పటికీ, వారి బోలు చట్టబద్ధత మరియు కరుణ లేకపోవటానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన దుమ్మెత్తి పోశారు. సద్దుకేయులు దోరలకు, ధనవంతులకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. సంహేద్రిన్ ద్వారా అధికారాన్ని వినియోగించుకున్న సద్దుకేయులు పాత నిబంధనలోని మోషే పుస్తకాలు మినహా మిగతావన్నీ తిరస్కరించారు. వారు పునరుత్థానం మీద నమ్మకం నిరాకరించారు మరియు సాధారణంగా గ్రీకుల నీడలు, వీరిని వారు ఎంతో ఆరాధించారు.

ఇంటర్‌టెస్టమెంటల్ కాల సంఘటనలు క్రీస్తుకు వేదికగా నిలిచాయి మరియు యూదు ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. ఇతర దేశాల యూదులు, అన్యమతస్థులు ఇద్దరూ మతం పట్ల అసంతృప్తితో ఉన్నారు. అన్యమతస్థులు బహుదేవత యొక్క ప్రామాణికతను ప్రశ్నించడం ప్రారంభించారు. రోమీయులు, గ్రీకులు వారి పురాణాల నుండి హీబ్రూ లేఖనాల వైపు ఆకర్షించబడ్డారు, ఇప్పుడు గ్రీకు లేదా లాటిన్ భాషలలో సులభంగా చేరుకోవచ్చు. అయితే యూదులు నిరాశకు గురయ్యారు. మరోసారి, వారు జయించబడ్డారు, అణచివేయబడ్డారు, కలుషితమయ్యారు. ఆశ తక్కువగా ఉంది; విశ్వాసం మరింత తక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు వారిని రక్షించగలిగేది మరియు వారి విశ్వాసం మెస్సీయ స్వరూపం మాత్రమే అని వారు నమ్ముతారు. ప్రజలు మెస్సీయకు ప్రాధమికంగా మరియు సిద్ధంగా ఉండటమే కాదు, దేవుడు ఇతర మార్గాల్లో కూడా కదులుతున్నాడు: రోమా వారు రహదారులను నిర్మించారు (సువార్త వ్యాప్తికి సహాయపడటానికి); ప్రతి ఒక్కరూ ఒక సాధారణ భాష, కోయిన్ గ్రీక్ (క్రొత్త నిబంధన యొక్క భాష) ను అర్థం చేసుకున్నారు; మరియు శాంతి మరియు ప్రయాణించే స్వేచ్ఛ చాలా ఉంది (సువార్త యొక్క వ్యాప్తికి మరింత సహాయపడుతుంది).

క్రొత్త నిబంధన యూదులకు మాత్రమే కాదు, ప్రపంచం మొత్తానికి ఆశ ఎలా వచ్చిందో కథను చెబుతుంది. క్రీస్తు ప్రవచనం నెరవేర్చడం ఆయనను వెదకుతున్న చాలామందిచే ఉహించబడింది, గుర్తించబడింది. రోమా సెంచూరియన్, జ్ఞానులు మరియు పరిసయ్యుడు నికోడెమస్ కథలు యేసును వివిధ సంస్కృతుల వారు యేసును మెస్సీయగా ఎలా గుర్తించారో చూపిస్తుంది. ఇంటర్‌స్టెమెంటల్ కాలం యొక్క “400 సంవత్సరాల నిశ్శబ్దం” ఇప్పటివరకు చెప్పిన గొప్ప కథ-యేసుక్రీస్తు సువార్త ద్వారా విచ్ఛిన్నమైంది!

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

మధ్యంతర కాలంలో ఏమి జరిగింది?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries