settings icon
share icon
ప్రశ్న

చాలా భిన్నమైన క్రైస్తవ వ్యాఖ్యానలు ఎందుకు ఉన్నాయి?

జవాబు


“ఒకే ప్రభువు, ఒకే విశ్వాసం, ఒక బాప్తిస్మం” ఉందని గ్రంథం చెబుతోంది (ఎఫెసీయులు 4: 5). ఈ గ్రంథం క్రీస్తు శరీరంలో ఉండవలసిన ఐక్యతను నొక్కి చెబుతుంది, ఎందుకంటే మనం “ఒకే ఆత్మ” (4 వ వచనం) ద్వారా నివసిస్తున్నాము. 3 వ వచనంలో, పౌలు వినయం, సౌమ్యత, సహనం, ప్రేమకు విజ్ఞప్తి చేస్తాడు-ఇవన్నీ ఐక్యతను కాపాడటానికి అవసరం. 1 కొరింథీయులకు 2: 10-13 ప్రకారం, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనస్సును తెలుసు (11 వ వచనం), ఆయన వెల్లడిస్తాడు (10 వ వచనం) ఆయన నివసించే వారికి (13 వ వచనం) బోధిస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఈ చర్యను ప్రకాశం అంటారు.

పరిపూర్ణ ప్రపంచంలో, ప్రతి విశ్వాసి పరిశుద్ధాత్మ ప్రకాశంపై ప్రార్థనతో ఆధారపడటం ద్వారా బైబిలును (2 తిమోతి 2:15) కర్తవ్యంగా అధ్యాయనం చేస్తాడు. స్పష్టంగా చూడగలిగినట్లుగా, ఇది పరిపూర్ణ ప్రపంచం కాదు. పరిశుద్ధాత్మ కలిగి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ వాస్తవానికి పరిశుద్ధాత్మను విన్నారు. ఆయనను దుఖించే క్రైస్తవులు ఉన్నారు (ఎఫెసీయులు 4:30). ఏ విద్యావేత్తనైనా అడగండి-ఉత్తమ తరగతి గది ఉపాధ్యాయుడు కూడా ఉపాధ్యాయుడు ఏమి చేసినా, నేర్చుకోవడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు కనిపించే అవిధేయులైన విద్యార్థుల వాటా ఉంది. కాబట్టి, వేర్వేరు వ్యక్తులు బైబిలు విభిన్న వ్యాఖ్యానాలను కలిగి ఉండటానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే, కొందరు గురువు-పవిత్రాత్మను వినడం లేదు. బైబిలు బోధించే వారిలో నమ్మకాలు విస్తృతంగా మారడానికి కొన్ని ఇతర కారణాలు క్రిందివి.

1. అవిశ్వాసం. వాస్తవం ఏమిటంటే, క్రైస్తవులుగా చెప్పుకునే చాలామంది మరలా జన్మించలేదు. వారు "క్రైస్తవులు" అనే లేబులు ధరిస్తారు, కానీ నిజమైన గుండె మార్పు లేదు. బైబిలు నిజమని కూడా నమ్మని చాలా మంది దానిని బోధించడానికి అనుకుంటారు. వారు దేవుని కొరకు మాట్లాడుతున్నారు అని అనుకుంటున్నారు, కాని వారు ఇంకా అవిశ్వాస స్థితిలో జీవిస్తున్నారని వారు పేర్కొన్నారు. లేఖనాలు చాలా తప్పుడు వివరణలు ఇటువంటి మూలాల నుండి వచ్చాయి.

అవిశ్వాసి గ్రంథాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం అసాధ్యం. "సహజ సిద్ధమైన మనిషి దేవుని ఆత్మ విషయాలను అంగీకరించడు. ఎందుకంటే అవి అతనికి తెలివితక్కువగా కనిపిస్తాయి. వాటిని ఆధ్యాత్మికంగానే వివేచించగలం. కాబట్టి అతడు వాటిని గ్రహించలేడు." (1 కొరింథీయులు 2:14). రక్షణ లేని మనిషి బైబిలు సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేడు. అతనికి ప్రకాశం లేదు. ఇంకా, పాస్టర్ లేదా వేదాంతవేత్త కావడం కూడా ఒకరి మోక్షానికి హామీ ఇవ్వదు.

అవిశ్వాసం సృష్టించిన గందరగోళానికి ఉదాహరణ యోహాను 12: 28-29లో కనుగొనబడింది. యేసు తండ్రితో ప్రార్థిస్తూ, “తండ్రీ, నీ నామమును మహిమపరచుము.” తండ్రి స్వర్గం నుండి వినగల స్వరంతో ప్రతిస్పందిస్తాడు, ఇది సమీపంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ వింటారు. అయితే, వ్యాఖ్యానంలో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గమనించండి: “అక్కడ ఉండి, విన్న జనం అది ఉరుములతో కూడుకున్నదని చెప్పారు; ఇతరులు ఒక దేవదూత తనతో మాట్లాడాడని చెప్పారు. " ప్రతిఒక్కరూ ఇదే మాట విన్నారు-స్వర్గం నుండి అర్థమయ్యే ప్రకటన-అయినప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరూ అతను వినాలనుకున్నది విన్నారు.

2. శిక్షణ లేకపోవడం. అపొస్తలుడైన పేతురు లేఖనాలను తప్పుగా అర్ధం చేసుకునేవారికి వ్యతిరేకంగా హెచ్చరిస్తాడు. వారి మోసపూరిత బోధలను వారు “అజ్ఞానులు” అని ఆయన ఆపాదించాడు (2 పేతురు 3:16). తిమోతికి “దేవుని దృష్టిలో ఆమోదయోగ్యుడుగా, సిగ్గుపడనక్కరలేని పనివాడుగా, సత్యవాక్యాన్ని సరిగా ఉపదేశించేవాడుగా నిన్ను నీవే దేవునికి కనుపరచుకో”(2 తిమోతి 2:15). సరైన బైబిల్ వ్యాఖ్యానానికి సత్వరమార్గం లేదు; మేము అధ్యయనం చేయటానికి నిర్బంధించబడ్డాము.

3. పేలవమైన హెర్మెనిటిక్స్. మంచి హెర్మెనిటిక్స్ (లేఖనాలను వివరించే శాస్త్రం) ను వర్తింపజేయడంలో విఫలమైనందున చాలా లోపం ప్రచారం చేయబడింది. ఒక పద్యం దాని తక్షణ సందర్భం నుండి తీయడం పద్యం యొక్క ఉద్దేశ్యానికి చాలా నష్టం కలిగిస్తుంది. అధ్యాయం మరియు పుస్తకం యొక్క విస్తృత సందర్భాన్ని విస్మరించడం, లేదా చారిత్రక / సాంస్కృతిక సందర్భాలను అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమవడం కూడా సమస్యలకు దారి తీస్తుంది.

4. దేవుని వాక్యం మొత్తం అజ్ఞానం. అపోలోస్ ఒక శక్తివంతమైన మరియు అనర్గళమైన బోధకుడు, కానీ అతనికి యోహాను బాప్తిస్మం మాత్రమే తెలుసు. అతను యేసు గురించి ఆయన మోక్షం గురించి తెలియదు, కాబట్టి అతని సందేశం అసంపూర్ణంగా ఉంది. అక్విలా మరియు ప్రిస్సిల్లా అతన్ని పక్కకు తీసుకొని “దేవుని మార్గాన్ని అతనికి తగినంతగా వివరించారు” (అపొస్తలుల కార్యములు 18: 24-28). ఆ తరువాత, అపోలోస్ యేసుక్రీస్తును బోధించాడు. ఈ రోజు కొన్ని సమూహాలు మరియు వ్యక్తులు అసంపూర్ణ సందేశాన్ని కలిగి ఉన్నారు, ఎందుకంటే వారు ఇతరులను మినహాయించటానికి కొన్ని భాగాలపై దృష్టి పెడతారు. వారు లేఖనాలను లేఖనాలతో పోల్చడంలో విఫలమవుతారు.

5. స్వార్థం, అహంకారం. చెప్పడం విచారకరం, బైబిలు అనేక వివరణలు ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిగత పక్షపాతాలు మరియు పెంపుడు సిద్ధాంతాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. కొంతమంది వ్యక్తులు గ్రంథంపై “క్రొత్త దృక్పథాన్ని” ప్రోత్సహించడం ద్వారా వ్యక్తిగత అభివృద్ధికి అవకాశాన్ని చూస్తారు. (యూదా ఉపదేశంలో తప్పుడు ఉపాధ్యాయుల వివరణ చూడండి.)

6. పరిణితి చెందడంలో వైఫల్యం. క్రైస్తవులు పరిణితి చెందనప్పుడు, వారు దేవుని వాక్యాన్ని నిర్వహించడంలో ప్రభావితమవుతుంది. “మిమ్మల్ని పాలతోనే పెంచాను గాని బలమైన ఆహారం తినిపించలేదు. ఇప్పుడు కూడా మీరు దాన్ని తీసుకునే స్థితిలో లేరు. ఎందుకంటే మీరింకా శరీర స్వభావంతోనే ఉన్నారు. మీ మధ్య అసూయ, కలహం ఉన్నాయి. దాన్ని బట్టి మీరు శరీర స్వభావం కలిగి మానవ రీతిగా నడచుకొనేవారే కదా?”(1 కొరింథీయులు 3: 2-3). పరిణితి చెందని క్రైస్తవుడు దేవుని “మాంసం” అనే దేవుని వాక్యం కోసం సిద్ధంగా లేడు. కొరింథీయుల వింతశారీరక కోరికలు రుజువు వారి సంఘంలో ఒక విభజన అని గమనించండి (4 వ వచనం).

7. సంప్రదాయానికి అనవసరమైన ప్రాధాన్యత. కొన్ని సంఘాలు బైబిలును నమ్ముతున్నాయని చెప్పుకుంటాయి, కాని వాటి వివరణ వారి సంఘ స్థిరపడిన సంప్రదాయాల ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఫిల్టర్ చేయబడుతుంది. సాంప్రదాయం బైబిలు బోధన వివాదంలో ఉన్నచోట, సంప్రదాయానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. ఇది పదం యొక్క అధికారాన్ని సమర్థవంతంగా తిరస్కరిస్తుంది మరియు చర్చి నాయకత్వానికి ఆధిపత్యాన్ని ఇస్తుంది.

అవసరమైన వాటిపై, బైబిలు చాలా స్పష్టంగా ఉంది. క్రీస్తు దేవత, స్వర్గం, నరకం యొక్క వాస్తవికత మరియు విశ్వాసం ద్వారా దయ ద్వారా మోక్షం గురించి అస్పష్టంగా ఏమీ లేదు. తక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉన్న కొన్ని సమస్యలపై, గ్రంథ బోధన తక్కువ స్పష్టంగా ఉంది మరియు ఇది సహజంగా విభిన్న వివరణలకు దారితీస్తుంది. ఉదాహరణకు, కమ్యూనియన ఫ్రీక్వెన్సీని లేదా ఉపయోగించాల్సిన సంగీత శైలిని నియంత్రించే ప్రత్యక్ష బైబిల్ ఆదేశం మాకు లేదు. నిజాయితీగల, హృదయపూర్వక క్రైస్తవులు ఈ పరిధీయ సమస్యలకు సంబంధించిన భాగాలకు భిన్నమైన వ్యాఖ్యానాలను కలిగి ఉంటారు.

ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, లేఖనం ఉన్న చోట పిడివాదంగా ఉండటం, లేఖనం లేని చోట పిడివాదంగా ఉండకుండా ఉండడం. సంఘలు యెరూషలేములోని ప్రారంభ సంఘ నమూనాను అనుసరించడానికి ప్రయత్నించాలి: “వారు అపొస్తలుల బోధనకు, సహవాసానికి, రొట్టెలు విరచటానికి, ప్రార్థనకు తమను తాము అంకితం చేసుకున్నారు” (అపొస్తలుల కార్యములు 2:42). ప్రారంభ సంఘములో ఐక్యత ఉంది ఎందుకంటే వారు అపొస్తలుల సిద్ధాంతంలో స్థిరంగా ఉన్నారు. మేము అపొస్తలుల సిద్ధాంతానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు మరియు సంఘములోకి అడుగుపెట్టిన ఇతర సిద్ధాంతాలు, భ్రమలు మరియు జిమ్మిక్కులను విడిచిపెట్టినప్పుడు సంఘములో మళ్ళీ ఐక్యత ఉంటుంది.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

చాలా భిన్నమైన క్రైస్తవ వ్యాఖ్యానలు ఎందుకు ఉన్నాయి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries