settings icon
share icon
ప్రశ్న

మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థన అంటే ఏమిటి?

జవాబు


చాలా సరళంగా, మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థన అనేది ఇతరుల తరపున ప్రార్థించే చర్య. పాత నిబంధనలో, అబ్రాహాము, మోషే, దావీదు, సముయేలు, హిజ్కియా, ఎలిషా, యిర్మీయా, యెహెజ్కేలు మరియు దానియేలు విషయంలో ప్రార్థనలో మధ్యవర్తి పాత్ర ప్రబలంగా ఉంది. క్రీస్తు క్రొత్త నిబంధనలో అంతిమ మధ్యవర్తిగా చిత్రీకరించారు, ఈ కారణంగా, క్రైస్తవ ప్రార్థనలన్నీ క్రీస్తు ద్వారా మరియు క్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అర్పించబడుతున్నందున మధ్యవర్తిత్వం అవుతుంది. యేసు సిలువపై చనిపోయినప్పుడు మనకు, దేవునికి మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని మూసివేసాడు. యేసు మధ్యవర్తిత్వం కారణంగా, మనం ఇప్పుడు ఇతర క్రైస్తవుల తరపున లేదా పోగొట్టుకున్నవారి కోసం ప్రార్థనలో మధ్యవర్తిత్వం చేయవచ్చు, దేవుడు తన ఇష్టానుసారం వారి అభ్యర్థనలను ఇవ్వమని కోరతాడు. "దేవుడొక్కడే, దేవునికిని నరులకును మధ్య వర్తియు ఒక్కడే; ఆయన క్రీస్తుయేసను నరుడు." (1 తిమోతి 2:5). “ఖండించేవారు ఎవరు? మరణించిన క్రీస్తు యేసు-అంతకన్నా ఎక్కువ, జీవితానికి ఎదిగినవాడు-దేవుని కుడి వైపున ఉన్నాడు, మన కొరకు కూడా మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నాడు ”(రోమీయులుకు 8:34).

మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థన యొక్క అద్భుతమైన నమూనా దానియేలు 9 లో కనుగొనబడింది. ఇది నిజమైన మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థన యొక్క అన్ని అంశాలను కలిగి ఉంది. ఇది పదానికి ప్రతిస్పందనగా (v. 2); ఉత్సాహం (v. 3) స్వీయ-తిరస్కరణ (v. 4); దేవుని ప్రజలతో నిస్వార్థంగా గుర్తించబడింది (v. 5); ఒప్పుకోలు ద్వారా బలపడింది (v. 5-15); దేవుని పాత్రపై ఆధారపడి ఉంటుంది (vv. 4, 7, 9, 15); మరియు దాని లక్ష్యం దేవుని మహిమ (vv. 16-19). దానియేలు మాదిరిగానే, క్రైస్తవులు ఇతరుల తరఫున హృదయ విదారక మరియు పశ్చాత్తాపపడే వైఖరితో దేవుని వద్దకు రావాలి, వారి స్వంత అనర్హతను గుర్తించి, స్వీయ-తిరస్కరణ భావనతో. దానియేలు ఇలా అనలేదు, "దేవా, మీ నుండి దీనిని కోరే హక్కు నాకు ఉంది, ఎందుకంటే నేను మీ ప్రత్యేకమైన, ఎన్నుకున్న మధ్యవర్తులలో ఒకడిని." "నేను పాపిని" అని మరియు "దేనినీ అడిగే హక్కు నాకు లేదు" అని ఆయన చెప్పారు. నిజమైన మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థన దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడమే కాక, అది నెరవేరినట్లు చూడటమే కాకుండా, అది మనకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో లేదో మరియు అది మనకు ఎంత ఖర్చవుతుందనే దానితో నెరవేరిందని చూడటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. నిజమైన మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థన దేవుని మహిమను కోరుకుంటుంది, మనది కాదు.

ఈ క్రిందివి మనం ఎవరి కోసం మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థనలు చేయబోతున్నామో వారి పాక్షిక జాబితా మాత్రమే: అధికారం ఉన్నవారందరూ (1 తిమోతి 2:2); మంత్రులు (ఫిలిప్పీయులు 1:19); సంఘం (కీర్తన 122:6); స్నేహితులు (యోబు 42:8); తోటి దేశస్థులు (రోమీయులుకు 10:1); జబ్బుపడినవారు (యాకోబు 5:14); శత్రువులు (యిర్మీయా 29:7); మమ్మల్ని హింసించేవారు (మత్తయి 5:44); మమ్మల్ని విడిచిపెట్టిన వారు (2 తిమోతి 4:16); మరియు మనుష్యులందరూ (1 తిమోతి 2:1).

సమకాలీన క్రైస్తవ మతంలో తప్పుడు ఆలోచన ఉంది, మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థనలను అర్పించే వారు "సూపర్-క్రైస్తవుల" ప్రత్యేక తరగతి, దేవుడు ఒక నిర్దిష్ట మధ్యవర్తిత్వ మంత్రిత్వ శాఖకు పిలుస్తారు. క్రైస్తవులందరినీ మధ్యవర్తులుగా పిలుస్తారని బైబిలు స్పష్టంగా ఉంది. క్రైస్తవులందరూ వారి హృదయాలలో పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉన్నారు, దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ఆయన మన కోసం మధ్యవర్తిత్వం చేసినట్లే (రోమీయులుకు 8:26-27), మనం ఒకరికొకరు మధ్యవర్తిత్వం వహించాలి. ఇది ప్రత్యేకమైన క్రైస్తవ ఉన్నత వర్గాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు; ఇది అందరికీ ఆదేశం. నిజానికి, ఇతరులకు మధ్యవర్తిత్వం చేయకపోవడం పాపం. "నా కోసం, మీ కోసం ప్రార్థించడంలో విఫలమై నేను యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేయటం నాకు చాలా దూరం" (1 సమూయేలు 12:23).

ఖచ్చితంగా పేతురు, పౌలు, ఇతరులను వారి కోసం మధ్యవర్తిత్వం చేయమని అడిగినప్పుడు, వారి అభ్యర్థనను మధ్యవర్తిత్వానికి ప్రత్యేక పిలుపు ఉన్నవారికి పరిమితం చేయలేదు. “పేతురు చెరసాలలో ఉంచ బడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థనచేయుచుండెను.” (అపొస్తలుల కార్యములు 12:5). సంఘం మొత్తం ఆయన కోసం ప్రార్థించినట్లు గమనించండి, మధ్యవర్తిత్వ బహుమతి ఉన్నవారు మాత్రమే కాదు. ఎఫెసీయులకు 6:16-18లో, పౌలు ఎఫెసి విశ్వాసులను-వారందరినీ-క్రైస్తవ జీవితంలోని ప్రాథమిక విషయాలపై ఉపదేశిస్తాడు, ఇందులో “అన్ని రకాల ప్రార్థనలు, అభ్యర్ధనలతో” అన్ని సందర్భాల్లో మధ్యవర్తిత్వం ఉంటుంది. స్పష్టంగా, మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థన విశ్వాసులందరికీ క్రైస్తవ జీవితంలో ఒక భాగం.

ఇంకా, పౌలు రోమీయులుకు 15:30 లోని రోమ విశ్వాసులందరి నుండి తన తరపున ప్రార్థన కోరాడు. కొలొస్సయులు 4:2-3లో కొలొస్సయులు తన కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించాలని ఆయన కోరారు. మధ్యవర్తిత్వం కోసం బైబిలు అభ్యర్థనలో ఎక్కడా ఒక నిర్దిష్ట సమూహం మాత్రమే మధ్యవర్తిత్వం వహించే సూచనలు లేవు. దీనికి విరుద్ధంగా, వారి కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి ఇతరులను కోరుకునే వారు పొందగలిగే అన్ని సహాయాన్ని ఉపయోగించవచ్చు! కొంతమంది క్రైస్తవులను మాత్రమే మధ్యవర్తిత్వం చేయడం, పిలవడం అనే ఆలోచన బైబిలు ఆధారం లేకుండా ఉంది. అధ్వాన్నంగా, ఇది ఒక విధ్వంసక ఆలోచన, ఇది తరచుగా అహంకారానికి మరియు ఆధిపత్య భావనకు దారితీస్తుంది.

దేవుడు క్రైస్తవులందరినీ మధ్యవర్తులుగా పిలుస్తాడు. ప్రతి విశ్వాసి మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థనలో చురుకుగా ఉండాలని దేవుని కోరిక. మన ప్రార్థనలు, అభ్యర్ధనలతో సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని సింహాసనం ముందు ధైర్యంగా రాగలిగినందుకు మనకు ఎంత అద్భుతమైన మరియు ఉన్నతమైన హక్కు ఉంది!

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థన అంటే ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries