settings icon
share icon
ప్రశ్న

క్రైస్తవ మతం చరిత్ర ఏమిటి?

జవాబు


క్రైస్తవ మతం చరిత్ర నిజంగా పాశ్చాత్య నాగరికత చరిత్ర. క్రైస్తవ మతం సమాజంపై పెద్దగా ప్రభావం చూపింది-కళ, భాష, రాజకీయాలు, చట్టం, కుటుంబ జీవితం, క్యాలెండర్ తేదీలు, సంగీతం మరియు దాదాపు రెండు సహస్రాబ్దాలుగా క్రైస్తవ ప్రభావంతో వర్ణించబడ్డాయి. సంఘం కథ తెలుసుకోవలసిన ముఖ్య ఘటిక.

సంఘ ప్రారంభం

యేసు పునరుత్థానం తరువాత 50 రోజుల తరువాత సంఘం ప్రారంభమైంది (మ. క్రీ. శ 30). యేసు తన సంఘంని నిర్మిస్తానని వాగ్దానం చేసాడు (మత్తయి 16:18), మరియు పెంతేకొస్తు రోజున పరిశుద్ధాత్మ రావడంతో (అపొస్తలుల కార్యములు 2: 1-4), చర్చి-ఎక్లేసియా (“పిలువబడిన సమావేశం” ) - అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఆ రోజు పేతురు చేసిన ఉపన్యాసానికి మూడు వేల మంది స్పందించి క్రీస్తును అనుసరించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

క్రైస్తవ మతంలోకి ప్రారంభలో మతం అంగీకరించిన వారు యూదులు లేదా యూదు మతానికి చెందిన మతమార్పిడులు వారు, ప్రారంభం సంఘం యెరూషలేములో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఈ కారణంగా, క్రైస్తవ మతం మొదట యూదుల విభాగంగా చూడబడింది, ఇది పరిసయ్యులు, సద్దుకేయులు లేదా ఎస్సేనీయులతో సమానంగా ఉంది. ఏదేమైనా, అపొస్తలులు బోధించిన విషయాలు ఇతర యూదు సమూహాలు బోధించే వాటికి భిన్నంగా ఉన్నాయి. యేసు యూదు మెస్సీయ (అభిషిక్తుడైన రాజు) ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చడానికి వచ్చాడు (మత్తయి 5:17) మరియు అతని మరణం ఆధారంగా కొత్త ఒడంబడికను ఏర్పాటు చేశాడు (మార్కు 14:24). ఈ సందేశం, వారు తమ సొంత మెస్సీయను చంపారని, చాలా మంది యూదు నాయకులను రెచ్చగొట్టారు, మరియు కొందరు, టార్సస్ సౌలు వంటివారు “నిజమైన మార్గం” ని తొలగించడానికి చర్యలు తీసుకున్నారు (అపొస్తలుల కార్యములు 9: 1-2).

క్రైస్తవ మతానికి, యూదు మతంలో మూలాలున్నాయని చెప్పడం చాలా సరైనది. పాత నిబంధన క్రొత్తదానికి పునాది వేసింది, పాత నిబంధన పని జ్ఞానం లేకుండా క్రైస్తవ మతాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం అసాధ్యం (మాథ్యూ మరియు హెబ్రీయుల పుస్తకాలను చూడండి). పాత నిబంధన మెస్సీయ ఆవశ్యకతను వివరిస్తుంది, మెస్సీయ ప్రజల చరిత్రను కలిగి ఉంది మరియు మెస్సీయ రాకను ఉహించింది. క్రొత్త నిబంధన, మెస్సీయ రాక గురించి మరియు పాపం నుండి మనలను రక్షించడానికి ఆయన చేసిన పని గురించి. తన జీవితంలో, యేసు 300 నిర్దిష్ట ప్రవచనాలను నెరవేర్చాడు, పాత నిబంధన had హించినది తాను అని నిరూపించాడు.

ప్రారంభ సంఘం పెరుగుదల

పెంతేకొస్తు తరువాత, యూదుయేతరులకు చర్చికి తలుపులు తెరవబడ్డాయి. సువార్తికుడు ఫిలిప్ సమారియన్లకు బోధించాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 8: 5), వారిలో చాలామంది క్రీస్తును విశ్వసించారు. అపొస్తలుడైన పేతురు కొర్నేలియస్ అన్యజనుల గృహానికి బోధించాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 10), వారు కూడా పరిశుద్ధాత్మను పొందారు. అపొస్తలుడైన పౌలు (సంఘాని హింసించిన మాజీ హింసకుడు) గ్రీకో-రోమన్ ప్రపంచం అంతటా సువార్తను వ్యాప్తి చేశాడు, రోము వరకు చేరుకున్నాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 28:16) మరియు బహుశా స్పెయిన్ వెళ్ళే మార్గం వరకు.

క్రీ.శ 70 నాటికి, యేరుషలెం నాశనమైన సంవత్సరం, క్రొత్త నిబంధనలోని చాలా పుస్తకాలు పూర్తయ్యాయి సంఘాలు మధ్య తిరుగుతున్నాయి. తరువాతి 240 సంవత్సరాలు, క్రైస్తవులు రోమీయులు చేత హింసించబడ్డారు-కొన్నిసార్లు యాదృచ్ఛికంగా, కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వ శాసనం ద్వారా.

2 వ మరియు 3 వ శతాబ్దాలలో, సంఖ్యలు పెరగడంతో సంఘ నాయకత్వం మరింత ప్రధాన గురువు కేంద్రంగా అయింది. ఈ సమయంలో అనేక మతవిశ్వాశాలు బహిర్గతమయ్యాయి మరియు తిరస్కరించబడ్డాయి మరియు క్రొత్త నిబంధన నియమావళి అంగీకరించబడింది. హింస తీవ్రతరం చేస్తూనే ఉంది.

రోమా సంఘం ఎదగటం

క్రీ.శ. 312 లో, రోమన్ చక్రవర్తి కాన్స్టాంటైన్ మార్పిడి అనుభవం కలిగి ఉన్నట్లు పేర్కొన్నాడు. సుమారు 70 సంవత్సరాల తరువాత, థియోడోసియస్ పాలనలో, క్రైస్తవ మతం రోమా సామ్రాజ్యం అధికారిక మతంగా మారింది. బిషప్‌లకు ప్రభుత్వంలో గౌరవ ప్రదేశాలు ఇవ్వబడ్డాయి మరియు క్రీ.శ. 400 నాటికి “రోమీయులు” మరియు “క్రిస్టియన్” అనే పదాలు వాస్తవంగా పర్యాయపదాలు.

కాన్స్టాంటైన్ తరువాత, క్రైస్తవులు ఇకపై హింసించబడలేదు. కాలక్రమేణా, అన్యమతస్థులు క్రైస్తవ మతంలోకి “మతమార్పిడి” చేయకపోతే హింసకు గురయ్యారు. ఇటువంటి బలవంతపు మతమార్పిడులు వల్ల చాలా మంది గుండె నిజమైన మార్పు లేకుండా సంఘంలోకి ప్రవేశించారు. అన్యమతస్థులు వారి విగ్రహాలను మరియు వారికి అలవాటుపడిన పద్ధతులను వారితో తీసుకువచ్చారు సంఘం మారిపోయింది; చిహ్నాలు, విస్తృతమైన వాస్తుశిల్పం, తీర్థయాత్రలు మరియు సాధువుల పూజలు ప్రారంభ చర్చి ఆరాధన యొక్క సరళతకు జోడించబడ్డాయి. ఇదే సమయంలో, కొంతమంది క్రైస్తవులు రోమా నుండి వెనక్కి వెళ్లి, సన్యాసులుగా ఒంటరిగా జీవించాలని ఎంచుకున్నారు, మరియు శిశు బాప్తిస్మం అసలు పాపాన్ని కడిగే సాధనంగా ప్రవేశపెట్టబడింది.

తరువాతి శతాబ్దాలలో, సంఘ అధికారిక సిద్ధాంతాన్ని నిర్ణయించడానికి, మతాధికారుల దుర్వినియోగాన్ని నిందించడానికి మరియు పోరాడుతున్న వర్గాల మధ్య శాంతిని నెలకొల్పే ప్రయత్నంలో వివిధ సంఘ మండళ్ళు జరిగాయి. రోమా సామ్రాజ్యం బలహీనంగా పెరిగేకొద్దీ, సంఘంమరింత శక్తివంతమైంది, మరియు పశ్చిమ దేశాల సంఘాలకు, తూర్పున ఉన్నవారికి మధ్య అనేక విభేదాలు తలెత్తాయి. రోమ్‌లో ఉన్న పడమర (లాటిన్) సంఘం, మిగతా అన్ని సంఘాలపై అపోస్టోలిక్ అధికారాన్ని ప్రకటించింది. రోమీయులు బిషప్ తనను తాను “పోప్” (తండ్రి) అని పిలవడం ప్రారంభించాడు. కాన్స్టాంటినోపుల్ కేంద్రంగా ఉన్న తూర్పు (గ్రీకు) సంఘంతో ఇది బాగా కూర్చోలేదు. వేదాంత, రాజకీయ, విధానపరమైన మరియు భాషా విభజనలు 1054 లో గొప్ప విభేదానికి దోహదపడ్డాయి, ఇందులో రోమన్ కాథలిక్ (“సార్వత్రిక”) సంఘం మరియు ఈస్ట్రన్ ఆర్థోడాక్స్ సంఘం ఒకరినొకరు బహిష్కరించాయి మరియు అన్ని సంబంధాలను తెంచుకున్నాయి.

మధ్య వయస్సు

ఐరోపాలో మధ్య యుగాలలో, రోమన్ కాథలిక్ సంఘం అధికారాన్ని కొనసాగించింది, పోప్లు అన్ని స్థాయిల మీద అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారు మరియు రాజులుగా జీవించారు. సంఘ నాయకత్వంలో అవినీతి మరియు దురాశ సర్వసాధారణం. 1095 నుండి 1204 వరకు ముస్లింల పురోగతిని తిప్పికొట్టడానికి, యేరుషలెం విముక్తి చేసే ప్రయత్నంలో పోప్లు నెత్తుటి మరియు ఖరీదైన క్రూసేడ్లను ఆమోదించారు.

సంస్కరణ

సంవత్సరాలుగా, రోమా సంఘ వేదాంత, రాజకీయ మరియు మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలపై అనేక మంది వ్యక్తులు దృష్టి పెట్టడానికి ప్రయత్నించారు. అన్నీ ఒక విధంగా లేదా మరొక విధంగా నిశ్శబ్దం చేయబడ్డాయి. కానీ 1517 లో, మార్టిన్ లూథర్ అనే జర్మన్ సన్యాసి సంఘాన్నికి వ్యతిరేకంగా ఒక వైఖరి తీసుకున్నాడు, మరియు అందరూ విన్నారు. లూథర్‌తో ప్రొటెస్టంట్ సంస్కరణ వచ్చింది, మరియు మధ్య యుగాలు ముగింపుకు వచ్చాయి.

లూథర్, కాల్విన్ మరియు జ్వింగ్లీతో సహా సంస్కర్తలు వేదాంతశాస్త్రం యొక్క అనేక చక్కని అంశాలలో విభేదించారు, కాని సంఘ సాంప్రదాయంపై బైబిలు అత్యున్నత అధికారం మరియు పాపులను కృపతో కాకుండా విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే రక్షించారనే వాస్తవాన్ని వారు నొక్కిచెప్పారు (ఎఫెసీయులకు 2: 8-9).

కాథలిక్కులు ఐరోపాలోకి తిరిగి వచ్చాయి, మరియు ప్రొటెస్టంట్లు, కాథలిక్కుల మధ్య వరుస యుద్ధాలు జరిగాయి, రిఫార్మేషన్, రోమన్ కాథలిక్ సంఘా శక్తిని విజయవంతంగా నిర్వీర్యం చేసింది మరియు ఆధునిక యుగానికి తలుపులు తెరిచింది.

ది ఏజ్ ఆఫ్ మిషన్స్

1790 నుండి 1900 వరకు, సంఘం మిషనరీ పనిపై అపూర్వమైన ఆసక్తిని చూపించింది. వలసరాజ్యం మిషన్ల ఆవశ్యకతకు కళ్ళు తెరిచింది మరియు పారిశ్రామికీకరణ మిషనరీలకు నిధులు సమకూర్చే ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని ప్రజలకు అందించింది. మిషనరీలు సువార్తను ప్రకటిస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్ళారు, మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చిలు స్థాపించబడ్డాయి.

ఆధునిక సంఘం

ఈ రోజు, రోమన్ కాథలిక్ సంఘం మరియు ఈస్ట్రన్ ఆర్థోడాక్స్ సంఘ కాథలిక్కులు, లూథరన్ల మాదిరిగానే వారి విచ్ఛిన్న సంబంధాన్ని చక్కదిద్దడానికి చర్యలు తీసుకున్నాయి. ఇవంజిలికాల్ సంఘాలు బలంగా స్వతంత్రమైనది మరియు సంస్కరించబడిన వేదాంతశాస్త్రంలో దృడంగా పాతుకుపోయింది. పెంటెకోస్టలిజం, ఆకర్షణీయమైన ఉద్యమం, క్రైస్తవ మతం మరియు వివిధ ఆరాధనల పెరుగుదలను సంఘం చూసింది.

మన చరిత్ర నుండి మనం ఏమి నేర్చుకుంటాము

సంఘ చరిత్ర నుండి మనం మరేమీ నేర్చుకోకపోతే, “క్రీస్తు వాక్యం [మనలో] గొప్పగా నివసించనివ్వడం” ప్రాముఖ్యతను మనం కనీసం గుర్తించాలి (కొలొస్సయులు 3:16). మనలో ప్రతి ఒక్కరూ గ్రంథం ఏమి చెబుతుందో తెలుసుకోవడం మరియు దాని ద్వారా జీవించడం బాధ్యత. చర్చి బైబిలు బోధించిన వాటిని మరచిపోయి, యేసు బోధించిన వాటిని విస్మరించినప్పుడు, గందరగోళం ప్రస్థానం.

ఈ రోజు చాలా సంఘాలు ఉన్నాయి, కానీ ఒక సువార్త మాత్రమే. ఇది “ఒకప్పుడు పరిశుద్ధులకు అప్పగించబడిన విశ్వాసం” (యూదా 3). ఆ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవటానికి మరియు దానిని మార్చకుండా దానిని దాటవేయడానికి మనం జాగ్రత్తగా ఉండండి, మరియు ప్రభువు తన సంఘాన్ని నిర్మించాలనే వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తూనే ఉంటాడు.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

క్రైస్తవ మతం చరిత్ర ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries