settings icon
share icon
ప్రశ్న

రక్షణకి పూర్వం లేదా తరువాత, క్రైస్తవుడు చేసినా గత పాపాలకు సంబంధించిన అపరాధ భావనలతో ఎలా వ్యవహరించాలి?

జవాబు


రక్షణకి పూర్వం లేదా తరువాత, క్రైస్తవుడు చేసినా గత పాపాలకు సంబంధించిన అపరాధ భావనలతో ఎలా వ్యవహరించాలి?

జవాబు: ప్రతి ఒక్కరూ పాపం చేసారు, మరియు పాప ఫలితాలలో ఒకటి అపరాధ భావన. అపరాధ భావాలకు మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పగలము ఎందుకంటే అవి క్షమించమని మనల్ని ప్రేరేపిస్తాయి. ఒక వ్యక్తి పాపం నుండి యేసుక్రీస్తు వైపు విశ్వాసంతో మారిన క్షణం, అతని పాపం క్షమించబడుతుంది. పశ్చాత్తాపం మోక్షానికి దారితీసే విశ్వాసం యొక్క భాగం (మత్తయి 3:2; 4:17; అపొస్తలుల కార్యములు 3:19).

క్రీస్తులో, చాలా ఘోరమైన పాపాలు కూడా తొలగించబడతాయి (క్షమించబడే అన్యాయమైన చర్యల జాబితా కోసం 1 కొరింథీయులు 6:9-11 చూడండి). రక్షణ దయ ద్వారా, దయ క్షమిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి రక్షింపబడిన తరువాత, అతను ఇంకా పాపం చేస్తాడు, మరియు అతను అలా చేసినప్పుడు, దేవుడు క్షమాపణ వాగ్దానం చేస్తాడు. “నా చిన్నపిల్లలారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను. ఎవ డైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు అను ఉత్తరవాది తండ్రియొద్ద మనకున్నాడు” (1 యోహాను 2:1).

పాపం నుండి స్వేచ్ఛ, అయితే, ఎల్లప్పుడూ అపరాధ భావనల నుండి స్వేచ్ఛ అని అర్ధం కాదు. మన పాపాలు క్షమించబడినప్పటికీ, మేము వాటిని ఇప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటాము. అలాగే, మనకు “మన సోదరుల నిందితుడు” అని పిలువబడే ఆధ్యాత్మిక శత్రువు (ప్రకటన 12:10) మన వైఫల్యాలు, లోపాలు మరియు పాపాలను కనికరం లేకుండా గుర్తుచేస్తాడు. ఒక క్రైస్తవుడు అపరాధ భావనలను అనుభవించినప్పుడు, అతడు లేదా ఆమె ఈ క్రింది పనులు చేయాలి:

1) తెలిసిన, గతంలో అంగీకరించని పాపాన్ని ఒప్పుకోండి. కొన్ని సందర్భాల్లో, అపరాధం భావాలు తగినవి ఎందుకంటే ఒప్పుకోలు అవసరం. చాలా సార్లు, మనము దోషిగా ఉన్నందున మనకు అపరాధ భావన కలుగుతుంది! (కీర్తన 32: 3-5లో దావీదు అపరాధం, దాని పరిష్కారం చూడండి).

2) ఒప్పుకోవాల్సిన ఇతర పాపాలను బహిర్గతం చేయమని ప్రభువును అడగండి. ప్రభువు ముందు పూర్తిగా బహిరంగంగా, నిజాయితీగా ఉండటానికి ధైర్యం కలిగి ఉండండి. “దేవా, నన్ను పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము నీకాయాసకరమైన మార్గము నాయందున్న దేమో చూడుము నిత్యమార్గమున నన్ను నడిపింపుము ”(కీర్తన 139:23-24).

3) క్రీస్తు రక్తం ఆధారంగా పాపాన్ని క్షమించి అపరాధాన్ని తొలగిస్తానని దేవుని వాగ్దానాన్ని విశ్వసించండి (1 యోహాను 1:9; కీర్తన 85:2; 86:5; రోమీయులుకు 8:1).

4) ఇప్పటికే అంగీకరించిన, విడిచిపెట్టిన పాపాలపై అపరాధ భావాలు తలెత్తిన సందర్భాలలో, తప్పుడు అపరాధం వంటి భావాలను తిరస్కరించండి. క్షమించమని వాగ్దానం చేసినందుకు ప్రభువు నిజం అయ్యాడు. కీర్తన 103:8-12 చదవండి మరియు ధ్యానం చేయండి.

5) మీ నిందితుడైన సాతానును మందలించమని ప్రభువును అడగండి మరియు అపరాధం నుండి స్వేచ్ఛతో వచ్చే ఆనందాన్ని పునరుద్ధరించమని ప్రభువును కోరండి (కీర్తన 51:12).

32 వ కీర్తన చాలా లాభదాయకమైన అధ్యయనం. దావీదు భయంకరంగా పాపం చేసినప్పటికీ, పాపం మరియు అపరాధ భావనల నుండి అతను స్వేచ్ఛ పొందాడు. అతను అపరాధం యొక్క కారణం మరియు క్షమ యొక్క వాస్తవికతతో వ్యవహరించాడు. 51 వ కీర్తన దర్యాప్తు చేయడానికి మరొక మంచి భాగం. అపరాధం మరియు దుఖంతో నిండిన హృదయం నుండి దావీదు దేవునితో వేడుకున్నట్లు ఇక్కడ ప్రాముఖ్యత పాపపు ఒప్పుకోలు. పునరుద్ధరణ మరియు ఆనందం ఫలితాలు.

చివరగా, పాపం ఒప్పుకుంటే, పశ్చాత్తాపపడి, క్షమించబడితే, అది ముందుకు సాగవలసిన సమయం. క్రీస్తు వద్దకు వచ్చిన మనము ఆయనలో క్రొత్త జీవులుగా తయారయ్యామని గుర్తుంచుకోండి. “కాగా ఎవడైనను క్రీస్తునందున్నయెడల వాడు నూతన సృష్టి; పాతవి గతించెను, ఇదిగో క్రొత్త వాయెను! ” (2 కొరింథీయులు 5:17). పోయిన “పాత” లో భాగం గత పాపాలను జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మరియు వారు సృష్టించిన అపరాధం. పాపం, కొంతమంది క్రైస్తవులు తమ పూర్వపు పాపపు జీవితాల జ్ఞాపకాలలో, చాలా కాలం క్రితం చనిపోయి ఖననం చేయబడి ఉండవలసిన జ్ఞాపకాలలో పడిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇది అర్ధం కాదు మరియు దేవుడు మనకోసం కోరుకునే విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితానికి వ్యతిరేకంగా నడుస్తుంది. ఒక తెలివైన మాట ఏమిటంటే, “దేవుడు మిమ్మల్ని మురుగునీటి నుండి కాపాడితే, తిరిగి లోపలికి వెళ్లి ఈత కొట్టవద్దు.”

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

రక్షణకి పూర్వం లేదా తరువాత, క్రైస్తవుడు చేసినా గత పాపాలకు సంబంధించిన అపరాధ భావనలతో ఎలా వ్యవహరించాలి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries