settings icon
share icon
ప్రశ్న

మనకు సంరక్షక దేవదూతలు ఉన్నారా?

జవాబు


మత్తయి 18:10 ఇలా చెబుతోంది, “ఈ చిన్నవారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, పరలోకమందున్న నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో చెప్పుచున్నాను. ” సందర్భంలో, “ఈ చిన్నారులు” ఆయనను విశ్వసించేవారికి వర్తించవచ్చు (v. 6) లేదా అది చిన్న పిల్లలను సూచిస్తుంది (వర్సెస్ 3-5). సంరక్షక దేవదూతలకు సంబంధించిన ముఖ్య భాగం ఇది. మంచి దేవదూతలు రక్షించడంలో సహాయపడతారనడంలో సందేహం లేదు (దానియేలు 6: 20-23; 2 రాజులు 6: 13-17), సమాచారాన్ని వెల్లడించండి (అపొస్తలుల కార్యములు 7: 52-53; లూకా 1: 11-20), మార్గదర్శి (మత్తయి 1:20 -21; అపొస్తలుల కార్యములు 8:26), (ఆదికాండము 21: 17-20; 1 రాజులు 19: 5-7), మరియు సాధారణంగా విశ్వాసులకు సేవ చేయండి (హెబ్రీయులు 1:14).

ప్రతి వ్యక్తికి లేదా ప్రతి విశ్వాసికి అతనికి / ఆమెకు ఒక దేవదూత కేటాయించాడా అనేది ప్రశ్న. పాత నిబంధనలో, ఇశ్రాయేలు జాతికి ప్రధాన దేవదూత (మైఖేల్) కేటాయించారు (దానియేలు 10:21; 12: 1), కానీ ఒక దేవదూత ఒక వ్యక్తికి “కేటాయించబడ్డాడు” అని గ్రంథం ఎక్కడా చెప్పలేదు (దేవదూతలు కొన్నిసార్లు వ్యక్తులకు పంపబడతారు , కానీ శాశ్వత నియామకం గురించి ప్రస్తావించబడలేదు). పాత, క్రొత్త నిబంధన కాలాల మధ్య కాలంలో యూదులు సంరక్షక దేవదూతలపై నమ్మకాన్ని పూర్తిగా అభివృద్ధి చేశారు. కొంతమంది ప్రారంభ చర్చి తండ్రులు ప్రతి వ్యక్తికి అతనికి / ఆమెకు మంచి దేవదూత మాత్రమే కాదు, ఒక దెయ్యం కూడా కేటాయించారు అని నమ్మారు. సంరక్షక దేవదూతలపై నమ్మకం చాలా కాలంగా ఉంది, కానీ దానికి స్పష్టమైన లేఖనాత్మక ఆధారం లేదు.

మత్తయి 18: 10 కు తిరిగి రావడానికి, “వారి” అనే పదం గ్రీకు భాషలో ఒక సామూహిక సర్వనామం, విశ్వాసులకు సాధారణంగా దేవదూతలు సేవ చేస్తారు అనే విషయాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ దేవదూతలు దేవుని ముఖాన్ని "ఎల్లప్పుడూ" చూస్తున్నట్లుగా చిత్రీకరించబడ్డారు, తద్వారా విశ్వాసికి అవసరమైనప్పుడు సహాయం చేయమని ఆయన ఆజ్ఞను వినవచ్చు. ఈ భాగంలో దేవదూతలు పరలోకంలో ఉన్న తండ్రికి శ్రద్ధగా ఉన్నంతవరకు ఒక వ్యక్తిని కాపలాగా ఉన్నట్లు అనిపించదు. చురుకైన కర్తవ్యం లేదా పర్యవేక్షణ దేవదూతల నుండి కాకుండా దేవుని నుండి ఎక్కువగా రావాలని అనిపిస్తుంది, ఇది పరిపూర్ణ అర్ధం ఇస్తుంది, ఎందుకంటే దేవుడు మాత్రమే సర్వజ్ఞుడు. అతను ప్రతి క్షణంలో ప్రతి విశ్వాసిని చూస్తాడు, మరియు మనలో ఒకరికి దేవదూత జోక్యం అవసరమైనప్పుడు ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు. వారు నిరంతరం ఆయన ముఖాన్ని చూస్తున్నందున, దేవదూతలు అతని “చిన్న పిల్లలలో” ఒకరికి సహాయపడటానికి ఆయన వద్ద ఉన్నారు.

ప్రతి విశ్వాసికి అతనికి / ఆమెకు కేటాయించిన సంరక్షక దేవదూత ఉన్నారా లేదా అనేదానికి గ్రంథం నుండి స్పష్టంగా సమాధానం ఇవ్వలేము. కానీ, ముందే చెప్పినట్లుగా, దేవుడు మనకు పరిచర్య చేయడంలో దేవదూతలను ఉపయోగిస్తాడు. అయన మనలను ఉపయోగించినట్లుగా ఆయన వాటిని ఉపయోగిస్తున్నాడని చెప్పడం లేఖనాత్మకమైనది; అనగా, ఆయన తన ప్రయోజనాలను నెరవేర్చడానికి మనకు లేదా వారికి ఏ విధంగానూ అవసరం లేదు, అయితే మమ్ము, వాటిని ఉపయోగించుకోవాలని ఎంచుకుంటాడు (యోబు 4:18; 15:15). చివరికి, మనలను రక్షించడానికి ఒక దేవదూత నియమించబడినా, కాకపోయినా, మనకు దేవుని నుండి ఇంకా గొప్ప హామీ ఉంది: క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా మనం ఆయన పిల్లలు అయితే, ఆయన అన్నిటికీ మంచి కోసం కలిసి పనిచేస్తాడు (రోమీయులు 8: 28-30) , మరియు యేసుక్రీస్తు మనలను ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టడు లేదా విడిచిపెట్టడు (హెబ్రీయులు 13: 5-6). మనతో సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఉంటే, మనలను రక్షించే పరిమిత సంరక్షక దేవదూత ఉన్నారా లేదా అనేది నిజంగా ముఖ్యం కాదా?

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

మనకు సంరక్షక దేవదూతలు ఉన్నారా?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries